SOSYAL MEDYANIN SOSYAL İNSANLARI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik - EMİN OKAN OKYAY

SOSYAL MEDYANIN SOSYAL İNSANLARI
Dijitalleşen dünya ile birlikte son yıllarda internet kullanımı oldukça artmış ve yaygınlaşmıştır. Neredeyse internetsiz geçen bir günümüz dahi kalmamıştır. Yediden yetmişe herkesi neredeyse teknoloji bağımlısı haline getiren internetin en sık ziyaret edilen siteleri ise sosyal medya siteleridir. Digital Turkey’in açıklamış olduğu 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de internet kullanıcısı sayısı 59.36 milyona ulaşmışken, bunun 52 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi sosyal medyanın hayatımızdaki yeri büyüktür. Ayrıca hayatımızı önemli ölçüde etkilediği de bir gerçektir.
Dijital yaşamda insanlar, iletişim kurmak için dijital ortamları kullanmakta ve bu ortamlarda bireysel varlığını dijital kültürün getirdiği değerlere göre yaşamaktadır. Sosyal medya, günümüzde insanların iletişim kurmak amacıyla kullandığı dijital ortamlara verilen genel addır. 2019 yılında yayınlanan internet ve sosyal medya kullanım istatistiklerine göre; aktif sosyal medya kullanıcısı olarak dünya nüfusunun %45’i günlük ortalama 2 saat 16 dakika, Türkiye nüfusunun %63’ü günlük ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medya kullanmaktadır (Hootsuite ve Wearesocial, 2019). Sosyal medyadan önce hiçbir zaman iletişim bu kadar kolay olmamıştı. İletişimin ve insanlara erişimin bu kadar kolay olması, değerlerimizi de olumlu veya olumsuz yönde değiştirdi. Artık yeni bir insan tipolojisine sahibiz. Eskiden toplum içinde konuşarak, üreterek varlığını gösteren insan; artık varlığını sosyal medya üzerinden mesaj, durum ve resim paylaşarak göstermeye çalışıyor.
Sosyal medyanın bireylerin inanç, tutum ve davranışlarında olumlu olumsuz birçok etkiye sahip olduğu yapılan araştırma bulgularıyla kanıtlanmış bir gerçektir. Sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumlu etkileri; bilgiye erişim ve bilginin yayılması imkânlarındaki zenginlikten, bir iletişim aracı ve bilgi kaynağı olarak kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ama tabiki zararlarının da ifade edilmesi gerekmektedir

Sosyal Medyanın Zararları

1. Kandırılma, suistimal: Gençler ergenlik dönemlerinde, artık bir yetişkin gibi kabul görmek isterler. Onaylanmayan gençlerin; sosyal medyada uygun olmayan ilişkilerin içinde, suiistimal edilmeleri sık görülen bir durum haline gelmiştir. Kandırılabilirler.

2. Popüler olma isteği: Gençler arasında popüler olma isteği oldukça yoğundur. Bunu isteyen genç, yalana bulaşabilir. Kendisiyle örtüşmeyen davranışlar sergileyebilir.

3. Kimlik oluşumuna olumsuz etkisi: Çocukların ve gençlerin kimlik gelişim dönemlerinde, kendilerinden memnun olmadıkları birçok özellikleri vardır. Bunları değiştirmekle mücadele etmeleri gereken dönemde; sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplarla (fake account), kendilerini kolayca bambaşka birisi olarak tanıtabilirler. Bu da gelişmekte ve olgunlaşmakta olan kimlik süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

4. Yasal sorunlar: Sosyal medya olumsuz ve kötü niyetliler için de kullanılan bir alan olmuştur. Ekonomik alanda sömürülme, yasa dışı davranışa zorlanma gibi durumlar, hukuki sorunlara neden olmaktadır.

5. Mahremiyet duygusunun gelişmesini engelleme: Ergenlikle birlikte, mahremiyet duygusu gelişir. Yani gencin kendine ait sırları oluşur. Ancak özel ilişkiler dâhil, her türlü mahrem konuşmalar sosyal medya aracılığı ile yapılmaktadır. Bu da gençlerin mahremiyet duygularının oluşumunu engellemektedir.
6. Paylaşılan fotoğraflar: Gençler bazen beğenilmek veya farklı olmak için çevreden farklı giyimleri deneyebilir. Sosyal medyada bunun karşılığı olarak; açık, çıplak ya da bedenini sergileyen fotoğraflar paylaşabilir. Bu durumun sakıncalarını görmek sanırım çok zor değildir.

7. Toplumdan uzaklaştırır, yalnızlaştırır: Sosyal medya; her ne kadar ismi sosyal olsa da, gençleri yalnızlaştırır. Dışarıda arkadaşlarıyla geçireceği zamanı kısıtlar. Ailesinden uzaklaştırır. Bu da onun toplumdan uzaklaşmasına neden olabilir.

8. Gelişmelerden ve hayattan geri kalma: Sık sosyal medyayı kullanan gençler takip ettiği arkadaşlarının iyi zaman geçirdiğine ve eğlendiğine dair paylaşımlarını görür. Bir nedenle kendisinin bunları yapamıyor olması, onda eksiklik duyguları geliştirir. Zaten kendisine güveni tam olmayan gençler, bu durumda dışlanmışlık ve yetersizlik duygularını yoğun hissedebilir.

9. Konuşamayan ama yazan gençlik: Sosyal medya kullanımı birçok gençte, sohbet etme yerine yazışmayı tercih etmelerine neden olmaktadır. Hatta aynı kafede saatlerce oturup, birbirinin yüzüne bakmadan, akıllı telefonunda yazışarak zaman geçiren gençleri sık sık görür olduk. Bu da ilişkileri zedeler.

10. Kilo alımı, hareketsizlik: Sosyal medya başında geçirilen zamanın fazlalığı, kişiyi hareketsiz kılar. Bunun sonucu kilo alımı, sağlıksız bir yaşantı için zemin oluşturur.

Sosyal Medyanın Yararları

1.Sosyal medya sayesinde, sosyal medya uzmanı, içerik yöneticisi, topluluk yöneticisi gibi onlarca yeni iş tanımı oluşturmuş ve onbinlerce kişiye istihdam sağlamıştır.
2. Anlık bilgi akışına yeni bir boyut kazandırılmış, her yeni gelişmeden çok daha hızlı haberdar olabilmemiz sağlanmıştır. Artık borsayı yakından takip eden insanlar bile televizyonları değil Twitter’ı takip eder oldular.
3. Sosyal medya tabakalar arasındaki sınırları kaldırdı. Artık yaşadığı bölgede elektrik kesintisi yaşayan bir bire, ilgili bakana tweet atıp sesini duyurabiliyor. Belki de ömrünüz boyunca karşılaşamayacağınız insanlarla arkadaş olabiliyorsunuz.

4. Sosyal medya ile insanlar artık daha özgür. Toplum mühendisliği denen olgu sosyal medyaya giremiyor. Eskiden bilgiyi sınırlı kaynaklardan alabiliyorduk ancak şimdi bilgi sınırsız.

5. Sosyal medya ile insanlar daha özgür. Artık herkes düşündüğünü başkalarından korkmadan dile getirebiliyor. Bu da toplumumuza karşıt görüşlerde olunsa bile birbirinin fikirlerine saygı duymayı aşılıyor.

& quot;