Yabancılaşmanın Analizi

Fikir Yazıları - Hasan Güneş ve Ali Rıza Erdem

Yabancılaşma, özünde toplumdan, örgütten, insandan ve hatta kendinden uzaklaşmayı ifade eden ve felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset, ekonomi gibi birçok disiplinin farklı açılardan ele aldığı çok boyutlu bir olgudur. Yabancılaşma, sadece bireysel değil aynı zamanda örgütsel ve toplumsal bir olgudur. Yabancılaşma, bireyin içinde bulunduğu topluma, çalıştığı kuruma, başka insanlara ve kendine uzaklaşması olarak gerçekleşmektedir. Yabancılaşma, günümüz toplumlarının önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancılaşma, hayatımızın her anını ve alanını olumsuz olarak etkileyen durumdur. Yabancılaşma, akıp giden hızlı hayat temposu içerisinde gözardı edilebilen olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada yabancılaşmanın felsefi, sosyolojik, psikolojik ve antropolojik analizi yapılmıştır. Çalışma, bilimsel çalışmalara dayanılarak yapılan değerlendirme ve yorumları içermektedir. Kitabın yazarları yabancılaşmanın analizini bilimsel çalışmaların bulgularına göre değerlendirmiş ve yorumlamıştır.