Meslekî Eğitime Karşı Çıkmak İlericilik Değildir

Eğitim Bilimleri - Zafer İNCEBACAK

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “sen ağa, ben ağa bu ineği kim sağa” sözü üzerinden meslekî eğitim tartışılıyor. Ziya Selçuk formasyonu itibariyle neoliberal sistem içinde düşünmektedir, bu nedenle eğitimde esaslı değişimleri gerçekleştiremez. Sistem içi reformları temsil etmektedir. Oysa sistem içinde kalarak eğitimin hiçbir sorunu çözülemez. İktisadî model değişmeden eğitim modeli değişmez ve köklü değişimler gerçekleştirilemez.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sözleri üzerinden meslekî eğitime karşı çıkılıyor. Meslekî eğitime ilericilik adına karşı çıkanlar aslında bilerek veya bilmeyerek neoliberal sistemi savunuyorlar. Meslekî eğitimi kenara itip akademik eğitimi öne çıkararak diplomalı işsizler yaratan neoliberal sistemdir. İşçi çocuklarına “işçisin sen işçi kal” deniyor, itirazıyla meslekî eğitime karşı çıkanlara ne demeli! Bir yandan emek en yüce değerdir, diyeceğiz, öte yandan emekçi olmayı küçümseyeceğiz. Emek-sermaye çelişkisiyle meslekî eğitim izah edilebilir mi? Köy Enstitülerinin başarılarıyla övünüyoruz, Köy Enstitülerinde meslekî eğitim verilmiyor muydu?

Meslekî eğitim kamucu bir perspektifle ele alınmalı, meslekî eğitimin ortaöğretimdeki payı yüzde 70 düzeyine çıkarılmalıdır. Tıpkı Köy Enstitülerinde olduğu gibi öğrenciler, bedensel ve kültürel yönlerden de geliştirilmelidir. Meslekî eğitimin başarılı olabilmesi için yöneltme sistemi hayata geçirilmeli; meslekî eğitim alan öğrenciler iş bulabilmelidir. Üretim ve istihdam temelli ekonomik politikalar iktidarın sınıfsal temellerinin de değişme zorunluluğuna işaret etmektedir.