Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ETİK KURUL İZNİ

EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ETİK KURUL İZNİ

Bilimsel Makaleler 08 Mayıs 2021 15:37 - Okunma sayısı: 1.606

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ETİK KURUL İZNİ

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

“Eğitim araştırmalarını ne görmezden gelebiliriz ne de eğitimde her derde deva ilaç olarak görebiliriz. Gerçek şu ki, eğitim araştırmaları eğitim sisteminin ve okulda verilen eğitim hizmetinin daha ileri noktalara taşınabilmesi, daha nitelikli hale getirilebilmesi açısından mihenk taşıdır.”
Ali Rıza Erdem

Eğitim araştırması deyimini ilk defa ortaya atan ve bunu bilimsel olarak savunan
düşünür John Frederic Herbart’dır. Herbart 1806 yılında yayınladığı “Eğitim Bilimi” adlı yapıtıyla eğitimde uygulama ve araştırmanın önemine dikkat çekmiş ve eğitimin bir bilim olduğunu ve bilimsel olarak incelenebileceğini savunmuş, eğitim
araştırmasının farklı disiplinlerle de içiçe olması gerektiğini belirtmiştir. Eğitim araştırmaları bir yandan toplumda çeşitli yönlerde yer alan değişme ve gelişmeleri takip etme imkânı verirken, diğer yandan da bunların eğitime nasıl yansıması gerektiği yönünde verilecek kararların isabet derecesini artırmaktadır.
Eğitim araştırmaları daha ziyade okulda verilen eğitim ve karşılaşılan sorunları odak noktası olarak almaktadır. Okulda verilen eğitimin teorik ve uygulamalı yönünü geliştirmek ve buralarda karşılaşılan sorunları çözmek için eğitim araştırmaları yapılmaktadır. Eğitimde temel araştırmalar, teori geliştirmeye yönelik yapılmakta ve yeni teoriler geliştirilmektedir. Eğitimde uygulamalı araştırmalar, karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler getirmeye yönelik yapılmakta ve uygulayıcılara öneriler sunmaktadır. Eğitimde eylem (aksiyon) araştırmaları karşılaşılan sorunların pratik çözümüne yönelik yapılmakta ve sonuçları genellenmemektedir.
2020 yılından itibaren TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmiştir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (i) anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar; (ii) insan ve hayvanların (materyal/ veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması; (iii) insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; (iv) hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar; (v) kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar olarak belirtilmiştir.
Yurt içindeki bilimsel hakemli dergilerde araştırmaya dayalı eğitim makaleleri için etik kurul kararı istendiğinden, lisansüstü tez çalışmaları dahil tüm eğitim araştırmaları için etik kurul kararı alınması bir zorunluluk halini almıştır. Bu durum ilk bakışta doğru ve isabetli bir karar gibi gözükebilir, fakat gerçekte etik kurul kararı gerektirmeyen eğitim araştırmaları için de zaman alan ve oldukça zahmetli birçok işlemlerin yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca üniversitelerde ve MEB örgütünde eğitim araştırmalarıyla ilgili kurulan etik kurullar çok büyük bir iş yükü baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Etik kurul kararı gerektiren eğitim araştırmaları aslında oldukça azdır. Etik kurul kararı gerektiren eğitim araştırmaları (i) insan kişiliği gibi doğrudan insan üzerinde yapılan, (ii) kişisel ve toplumsal değerler gibi hassas konular üzerindeki, (iii) verilerin çocuklardan toplandığı araştırmalarla sınırlıdır. Yapılacak eğitim araştırması içerik ve yöntem olarak sözü edilen durumları kapsamıyorsa, etik kurul kararı alınmasına gerek yoktur. Etik kurul kararı gerektiren eğitim araştırmaları, içerik ve yöntem açısından açık ve net olarak ortaya konmalıdır. Böylece hem etik kurulları gereksiz iş yükü baskısından kurtulacak hem de etik kurul kararı gerektiren eğitim araştırmaları daha objektif bir biçimde değerlendirilecektir.

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Bilimsel Makaleler
M.S. 185 Yılında Patlayan Süpernovanın Nadir Bir Görünümü

Bilimsel Makaleler10 Haziran 2023 10:40

M.S. 185 Yılında Patlayan Süpernovanın Nadir Bir Görünümü

Bilimsel Makaleler10 Ocak 2023 22:11

"KIRIK KURABİYE" SENDROMU

 Prof. Dr. Aytaç Açıkalın İle “İnsan Kıymeti” Üzerine Söyleşi-2

Bilimsel Makaleler05 Haziran 2022 16:16

 Prof. Dr. Aytaç Açıkalın İle “İnsan Kıymeti” Üzerine Söyleşi-2

Eğitim Sendikası

Bilimsel Makaleler02 Haziran 2022 18:48

Eğitim Sendikası

YAŞAMIN İNİŞLERİ ÇIKIŞLARI 

Bilimsel Makaleler24 Nisan 2022 12:06

YAŞAMIN İNİŞLERİ ÇIKIŞLARI 

Sanat Eğitimine Giden Yolda Sanâyi-i Nefîse Mektebi ve Önemi

Bilimsel Makaleler09 Aralık 2021 19:16

Sanat Eğitimine Giden Yolda Sanâyi-i Nefîse Mektebi ve Önemi

TÜRKİYE VE DÜNYADA  KÜRESEL ISINMA ARTIYOR, ORMANLAR YANIYOR

Bilimsel Makaleler04 Ağustos 2021 20:24

TÜRKİYE VE DÜNYADA KÜRESEL ISINMA ARTIYOR, ORMANLAR YANIYOR

2023 Eğitim Vizyonu Doğrultusunda Bölgesel Eğitim Farklılıklarının Azaltılması: Yeni Yaklaşımlar, Eğitimcilerin Beceri Gelişimleri-3

Bilimsel Makaleler24 Mayıs 2021 20:15

2023 Eğitim Vizyonu Doğrultusunda Bölgesel Eğitim Farklılıklarının Azaltılması: Yeni Yaklaşımlar, Eğitimcilerin Beceri Gelişimleri-3

2023 EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA BÖLGESEL EĞİTİM FARKLILIKLARININ AZALTILMASI: EBEVEYN EĞİTİM SEVİYESİ ETKİSİ VE ÖNERİLER-2

Bilimsel Makaleler15 Mayıs 2021 17:24

2023 EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA BÖLGESEL EĞİTİM FARKLILIKLARININ AZALTILMASI: EBEVEYN EĞİTİM SEVİYESİ ETKİSİ VE ÖNERİLER-2

HİÇ USANMADAN

Bilimsel Makaleler26 Kasım 2020 15:06

HİÇ USANMADAN