EKPSS

Fikir Yazıları - Yusuf İPEKLİ

EKPSS

28 Nisan 2024 Pazar günü ÖSYM tarafından kısa adı EKPSS olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapılacak.

Bu sınav ülkemizde iki yılda bir yapılıyor.

Amaç, engelli bireyleri devlette istihdam etmek.

Amaç makbul, niyet halis, düşünce iyi.

Ya uygulama...

Ya sınavın içeriği, ya engelli öğrencinin içinde bulunduğu psikoloji...

Ya onların aileleri...

Ya sınavda sorulan sorular...

EKPSS'ye girmenin elbette belli koşulları var.

Evvel emirde sınava girmek için tıbbi tanı almak gerekiyor. Yani tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu almak lazım.

Öncelikli ve ilk koşul sağlık raporu. Ayrıca bu raporun en az yüzde kırk engelli teşhisi almış olması icap ediyor.

Şimdi bu doğrudan yola çıkarak şu tespitleri yapmak doğru olacaktır.

1) Engelli raporu alan birey grupları genellikle özel öğrenme güçlüğü ve zihinsel engellikle ilgili. Bunların dışında ortopedik engel, işitme, görme engelleri ile otizm grupları da mevcut. Fakat öğrenme güçlüğü rapor oranları yüzde kırkın altında veriliyor.

2) Özellikle özel öğrenme güçlüğü ve zihinsel engelli teşhisi olan bireylerin belli başlı ve ortak özellikleri ise şöyle sıralanabilir:

a) Zor öğrenirler.

b) Öğrendiklerini çok kısa sürede unuturlar.

c) Harfleri, rakamları ters yaparlar.

d) Renkleri karıştırırlar.

e) Algıları çok zayıftır.

f) Kırılgandırlar.

g) Sürekli ilgi beklerler.

h) Hemen her şeye, hemen herkese karşı kuşku ile yaklaşırlar.

3) Tam teşekküllü hastenelerden tıbbi tanı alan engelli bireyler Rehberlik Araştırma Merkezlerinden eğitsel tanı da alarak okulda kaynaştırma öğrencisi olarak kalmaz, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitimlerine devam ederler. Ancak bu bireyler için okula devam çok önemli bir sorundur.

4) Rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere aldıkları eğitsel tanı doğrultusunda öngörülen özel eğitim modülleri uygulanır.

5) Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan eğitimcilerin niteliği başka bir tartışma konusu olduğu için burada o tartışmayı açmak doğru olmayacaktır. Ancak engelli bireylerin ezici çoğunluğunun parçalanmış aile bireyleri olduğu, beslenme yetersizliği içinde oldukları, madde bağımlısı bireylerle yakın temasta bulundukları, önemli bir kısmının okulu terk ettikleri, anne / babalarının işsiz olduğu, sosyal yardımlarla hayata tutundukları da bir vakıadır.

Şimdi 2024 yılında yapılacak EKPSS'ye bir hafta kaldı.

Öğrenme güçlüğü teşhisi alanların giremeyeceği, genellikle zihinsel engelli bireylerin gireceği bu sınav genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sınav süresi 60 dakika olup soru sayısı 30+30 olmak üzere 60. Sınav ortaöğretim, ön lisans, lisans kategorilerinde yapılıyor. Ayrıca sağlık raporu oranına göre sınava girmeden kura yoluyla atamaya da başvuruluyor. Velillerin yüzde doksan dokuzunun bilgisi olmasa da ÖSYM ihtiyaç duyan adaylar için okuyucu ve işaretleyici de görevlendirebiliyor.

Sorular çoktan seçmeli ve beş seçenekli. Yanlış sorular doğru soruları götürüyor. Sınavda Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, yurttaşlık soruları yer alıyor.

Sorular öyle 1+1=2 türünden filan değil.

Türkçe sorularının önemli bir kısmı yarım sayfalık paragraflardan oluşuyor. Cümlede anlam ve çeşitleri, Okuduğunu anlama, Paragraf bilgisi, Sözcüğün yapısı

Anlatım biçimleri, Zamirler, sıfatlar, bağlaçlar, zarflar, edatlar, Fiiller, Noktalama işaretleri, Düşünce geliştirme yolları, Cümlenin ögeleri, Anlatım bozukluğu, İsim ve sıfat tamlamaları da soru havuzunda yer alan konular.

Geometri, denklem, karekök, fonksiyon, hacim, kesir soruları engelli olmayanların bile kolay kolay çözemeyeceği sorular.

Tarihte kurulan Türk devletleri, cumhuriyet tarihi, Anayasa, bölgeler, dünya ülkeleri kapsama alanı içinde.

Örnek soru 1

? 2020 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı kimdi?

A) Berat Albayrak

B) Mevlüt Çavuşoğlu

C) Naci Ağbal

D) Murat Çetinkaya

E) Murat Uysal

Örnek soru 2

? Sebahattin Ali edebiyatımızın önde gelen yazar ve şairlerinden biridir. Roman, hikâye gibi değişik alanlarda birçok eserler vermiştir. Şarkı sözü haline getirilmiş birçok şiirleri de vardır. Bu şiirlerden bazıları şunlardır: Ben Sana Vurgunum, Aldırma Gönül, Göklerde Kartal Gibiydim… Bu şarkıları Nükhet Duru, Edip Akbayram, Volkan Konak gibi sanatçılar seslendirmişlerdir.

Yukarıdaki paragraf, hangi anlatım biçimine örnektir?

A) Tartışmacı anlatım

B) Şiirsel anlatım

C) Öyküleyici anlatım

D) Açıklayıcı anlatım

E) Betimleyici anlatım

? Bu anlamda galiba sorulmayan tek soru şu: "Kağıt veya kumaşı makasın hangi ağzı keser?

A) Alt ağzı

B) Üst ağzı

C) Alt ve üst ağzı

D) Kağıdı üst ağzı, kumaşı alt ağzı

E) Kağıt veya kumaşı makas kesmez

Demem o ki, EKPSS, sınava girecek engelli bireylerin seviyelerinin çok ama çok üstünde. Zira bu sınava girecek 150 bin civarındaki engelli bireyin yarıya yakını okuma yazma bilmiyor. Üçte ikisi kodlama bilgisinden yoksun. Tamamına yakını zaman yönetiminden bi haber.

Eee, o zaman biz bu sınavı niye yapıyoruz?

Bu kadar engelli gencin rencide olmasından başka bir işe yaramayan sınav nedir Allah aşkına?

Gerçi deveye sormuşlar, "Boynun neden eğri?" Cevap vermiş deve: "Nerem doğru ki..."