Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

SOSYAL İLİŞKİLER

HASAN GÜNEŞ

Kategori: Eğitim Bilimleri - Tarih: 11 Nisan 2021 15:48 - Okunma sayısı: 2.994

SOSYAL İLİŞKİLER

SOSYAL İLİŞKİLER

Sosyal Yakınlık Kurma
Sosyalleşmede en önemli gücü sosyal ilişkiler oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle; sosyalleşmenin en önemli araçlarından biri sosyal ilişkilerdir. Ayrıca, sosyal yakınlık gereksinmesi için sosyal ilişkilerin anlam ve önemi tartışılmaz. Elbette bu ilişkilerde dostluğun yeri tartışılamaz.
Bilindiği üzere dostluk ilişkisi anlam yüklü ilişkilerden biridir. Çünkü bir ölçüde içeriğinde ve biçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dostluk ilişkisinde sosyal maskenin takılmaması gerekmemektedir.
Eğer taraflar sosyal maske takar ise sağlıklı bir ilişki olduğunu söylemek mümkün değil,; çünkü böyle bir ilişki sahte bir ilişkidir. Ayrıca böyle bir ilişkide samimimiyet aranmamalıdır.
Diğer taraftan, taraflar karşılıklı ilişkilerinde hata yapamaya karşı esnek davranmak zorundadır. Tabi böyle bir anlayışın haklı gerekçeleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden en önemlisi zıt kutuplardan ak ile kara ile sınıflandırılmasının sağlıklı bir yaklaşım olmadığıdır.
Yine, dostluk ilikisi tarafların birbirlerinin gelişmesine olanak tanımayı zorunluk kılmaktadır. Başka bir ifadeyle, bireyler duygusal ve düşünsel anlamda gelişimine olanak tanımalıdır. Yine dostluk ilişkisi tarafların birbirlerin sosyalleştiği ortamla birlikte değerlendirmeyi gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, taraflar aynı ortamda yetişmedikleri durumda birbirine saygı göstermek zorundadır.
Diğer taraftan, yakınlık kurma gereksinmesinin karşılanmasında eşler arasındaki ilişkinin niteliği de önem taşımaktadır. Eşler arasında nitelikli bir ilişki kazan-kaybet üzerine kurulmamalıdır. Başka bir ifadeyle, ilişkilerde eşler arasındaki çatışmalar, birisinin kazanması diğerinin kaybetmesi üzerine kurulamaz. Tabii ki böyle bir ilişkinin mevcut olamaması birtakım olumsuzluklara gebe.
Yine, eşler arasında sevgi bağının güçlenmesi için vurgulanması gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlar arasında sağlıklı ilişki ve etkileşim için çeşitli etkinlikler yoğunluk kazanmalıdır. Yine eşler arasında ortak amaçların belirlenmesi önem taşımaktadır. Yine eşler arasındaki nitelikte belirleyici olan çocuk yetiştirme konusunda ortak kararlardır.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç
Sosyal ilişkiler olmaksızın bireyin toplumun norm ve değerlerini öğrenmesi mümkün değil. Dostlar ve eşler arasındaki paylaşımın içeriği bu işlevi görebilir. Sosyal ilişkilerde sosyal maske takmak anlaşılmayı güçleştirmektedir.
Bu tip bir ilişki samimiyet içeren bir ilişkiden çok uzaktır.Yine insanlar zıt kutuplarda (ak_kara) yer alamazlar. Bu nedenle sosyal ilişkilerde esnek olmak gerekmektedir.
Yine, dostluk ilişkisi geliştirme odaklı olmak olmalıdır. Ayrıca sosyal ilişkiler farklı alt kültürlerde yetişmeninin gereği saygıyı gerektirmektedir.
Diğer taraftan eşler arasında uzlaşmazlıklar kazan-kazan üzerüne kurulmalıdır. Başka bir ifadeyle kaybeden taraf olmamalıdır. Böyle bir ilişkinin benimsenmesi sağlıklı bir aile için önem taşımaktadır.
Öneriler
--Sosyal ilişkilerde taraflar ortak paydalarda buluşturacak paylaşımlara yoğun yer verimelidir.
--Taraflar duygu ve düşüncelerini gizlememeli, diğerinin bu öğeleri tanımalarına fırsat verilmeli,
--Taraflar, düşünce, duygu ve davranışlarında mükemmel olmadığı gerçeği ile esnek davranmalı,
-- Sosyal ilişkilerde taraflar birbirnin duygu, düşünce, davranış ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalı,
-- Taraflar, sosyalleştikleri ortamın özelliğini tanımak zorunda,
--Özellikle eşler arasında ilişkiler eşitlik temelli olmalıdır.

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Eğitim Bilimleri Yazıları