Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Öğretmenim Beni Bil, Beni Bul, Benimle Öğren

Meral TIRAŞ

Kategori: Fikir Yazıları - Tarih: 20 Ocak 2020 23:21 - Okunma sayısı: 1.830

Öğretmenim Beni Bil, Beni Bul, Benimle Öğren

Meral TIRAŞ

 

“Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başka…” (Mevlana)

 

21.Yüzyıl Becerileri Nelerdir?

 

Yaratıcılık ve Yenilenme

 • Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek
 • Diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve anlatmak
 • Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak
 • Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirlerimle somut ve yararlı yardımlarda bulunurum 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

 • Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
 • Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek
 • Sistemler arası ilişkileri anlamak
 • Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak
 • Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek

 

İletişim ve İşbirliği

 • Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak
 • Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek
 • Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak
 • İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

 

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Bilgi Okur-yazarlığı

 • Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak
 • Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

Medya Okur-yazarlığı

 • Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak
 • İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek
 • Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-yazarlığı

 • Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak, bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital teknolojileri, iletişim araçlarını ve/veya ağları uygun kullanmak
 • Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

 

Yaşam ve Meslek Becerileri

Esneklik ve Uyum

 • Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak
 • Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak

Girişimcilik ve Öz-Yönelim

 • Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek
 • Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek
 • Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak
 • Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak
 • Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek
 • Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

 • Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak
 • Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak
 • Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak

Üretkenlik ve Sorumluluk

 • İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak
 • Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (örneğin, işe zamanında gelmek ve güvenilir olmak)

Liderlik ve Sorumluluk

 • Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak
 • Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek
 • Dürüst ve etik davranışlar sergilemek

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan; problemi tanımlayan, problemi çözen, eleştirel düşünceye sahip, yaratıcı, yenliklere açık, üretken ve işbirliği yapabilen sorumluluk sahibi bireylerdir. Çağın gereklilikleri eğitime de yansımaktadır. Eğitim sistemleri de buna uygun olarak değişmekte ve gelişmekte, böylece yeni eğitim sistemleri de gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi de STEM’dir.

Okul öncesinde uygulanması en kolay 21. Yüzyıl eğitim yöntemlerinden biridir STEM eğitimi. Çocukların öğrenme ortamını canlı tutar, öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha anlamalarına olanak sağlar, yeni ürünler ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar, işbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir, yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar, sorunlara daha kısa çözümler üretirler, tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.  Okul öncesi çocukları oynayarak öğrenmeleri gereken bir yaş grubu olduğu unutulmamalıdır. Bu becerileri çocuklara kazandırmak öğretmenin elindedir. Kendi yaratıcılığını kullanarak, çocukların hazırbulunuşluklarını iyi öğrenerek, sınıf ortamını o şekilde düzenleyerek rahatlıkla yapabilir. Tabi isterse. İstemezse bahane bulmak kolaydır.

 

ÖĞRETMEN EĞİTİM İÇİN BİR MODELDİR.

 Peki, biz öğretmenler bu becerilerin farkında mıyız, kendimiz bu becerilerin ne kadarını uyguluyoruz, bu becerileri geliştirmek adına neler yapıyoruz, kimlerle iletişim içindeyiz?

Tatiller biz öğretmenlerin kendimizi yenilemek, geliştirmek, yenilikleri bulmak ve uygulamak, yeni nesil öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak, onları geleceğe hazırlamak için büyük bir fırsattır.

Karşılaştığım sorunların çözümüne yönelik özgün fikirler geliştiririm. Yaşamımda özgün fikirler oluşturmak için farklı düşünme tekniklerini (beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme) kullanırım. Bir problemi sonuca ulaştırmak için farklı çözüm yolları denerim. Diğerlerinin bir konu üzerindeki düşüncelerini dinlerim. Etkili iletişim becerilerine sahibim. Grup çalışmalarında etkin bir biçimde çalışabilme becerisine sahibim. Medyadaki mesajların hangi amaçlara yönelik olarak yapılandırıldığını bilirim. Medyanın bireylerin düşüncelerini yönlendirmede etkili olduğunu bilirim. Bilgi edinmede uygun medya araçlarını kullanırım.. gibi en basit durumlara öz eleştiri yaparak evet ben bunları yapıyorum diyebiliyor muyuz?

Yoksa uyguluyor gibi görünüp öğrenciler öğrenmiyor diyerek bahaneler mi üretiyoruz?

"Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur."  (ARİSTOTELES)

Erdemli ve kabiliyetli öğretmenler olmak adına…

İYİ TATİLLER

                                                                                                                                    

Yorumlar (1)
Hulya Kandemir Yavuz - 21 Ocak 2020 10:00
Tebrik ederim??
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Fikir Yazıları Yazıları