Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Üniversitenin Toplumla Bütünleşmesi

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Kategori: Fikir Yazıları - Tarih: 10 Aralık 2023 23:05 - Okunma sayısı: 376

Üniversitenin Toplumla Bütünleşmesi

Üniversitenin Toplumla Bütünleşmesi

Üniversite, meslek insanı yetiştirme, araştırmalarla bilime katkı yapma, toplumu aydınlatma hizmetleriyle toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir kurumdur. Üniversitenin üstlendiği görevler toplumu geliştirme ve daha ileriye gitmesini sağlama açısından stratejik öneme sahiptir. Üniversite yerine getirdiği görevler bağlamında toplum nazarında değer ve saygınlık kazanmaktadır.

Üniversitenin üstlendiği önemli işlevlerden biri de toplumu aydınlatmadır. Üniversite toplumu bilgilendirerek, demokrasinin gelişmesine katkı sağlayarak ve cumhuriyetin kazanımlarını daha da güçlendirmeye dönük entelektüel (fikirsel) birikimlerini halkın hizmetine sunarak toplumla bütünleşmektedir. Üniversite toplumu aydınlatmak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Ayrıca üniversite toplumdaki çeşitli kurum ve kesimlerden gelen hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak için seminer, kurs, konferans gibi etkinlikler düzenlemektedir.

Üniversite “uygulama ve araştırma merkezleri”yle topluma hizmet vermektedir. Yetişkinleri bilgi toplumunun bir parçası haline getirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için üniversite “Sürekli Eğitim Merkezleri”nde her kesime yönelik çalışmalar, eğitimler söz konusudur. İnsanların eğitimleri hayatlarının bir parçası haline getirebilmeleri için “Sürekli Eğitim Merkezleri”nde verilen eğitimlerin mümkün olduğunca esnek olarak tasarlanması gerekmektedir. Öğrenim esnekliği sağlandığında eğitimler kişilerin ihtiyaçlarına çok daha uygun bir hal alacaktır. Bu esnekliği sağlamanın en iyi yollarından biri; “sürekli eğitim merkezleri”nde buluşma için ayrılan zamanın azaltılması ve uzaktan eğitim uygulamalarının arttırılmasıdır. Üniversitede çeşitli alanlarda kurulan “uygulama ve araştırma merkezleri”nin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu merkezlerin amacı ilgili alanlarda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, teşvik etmek ve sonuçlarını toplum hizmetine sunmaktır.

Tıp fakültesi bulunan üniversite(ler)de kurulan “araştırma ve uygulama hastanesi/hastaneleri” topluma her türlü sağlık hizmetlerini vermektedir. Diğer bir deyişle halk tıp fakültesi kapsamında hizmet veren “araştırma ve uygulama hastanesi” olan üniversiteleri daha iyi bilmektedir, daha çok tanımaktadır. Çünkü halk araştırma ve uygulama hastanelerinin verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanmak için bu kurumlara sık sık gidip gelmektedir. Bir açıdan araştırma ve uygulama hastanesi üniversitenin topluma dönük görünen ve bilinen yüzüdür.

Üniversite “topluma hizmet” görevini yerine getirmeyi meslek insanı yetiştirme ve bilimsel araştırma yapma görevleriyle birlikte yapmaya çalışmaktadır. Üniversite seminer, kurs, konferanslarla toplumu aydınlatarak, toplumdaki bireylere eğitim ve sağlık hizmetlerini sunarak toplumla bütünleşmektedir. Üniversitenin topluma hizmet ederek toplumla bütünleşmesi, doğrudan ve dolaylı olarak ödediği vergilerle finansmanını sağlayan toplumdaki bireylere karşı hem görevi hem de sorumluluğudur.

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Fikir Yazıları Yazıları
Mustafa Pala

Fikir Yazıları 17 Haziran 2024

Mustafa Pala