Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11)  KOALİSYONLAR DÖNEMİ

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11) KOALİSYONLAR DÖNEMİ

Eğitim Bilimleri 23 Eylül 2020 18:41 - Okunma sayısı: 220

ALİ GENÇLİ

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11)

KOALİSYONLAR DÖNEMİ

Yedinci Şûrada alınan kararlar doğrultusunda, Eski Eserler ve Müzeler Eski eserler ve müzeler konusunda müteakip çalışmalar Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülecektir. Kütüphaneler ise, Kütüphaneler kapsamında yer alan "Halk Kütüphaneleri", "Okul Kütüphaneleri", "Personel Yetiştirme", "Kütüphaneler Arası İş Birliği" ve "Derleme" konularındaki öneriler uygun görülmüştür.
Basım Yayım konusu da "Okul Ders Kitapları", "Öğretmen Meslek Kitapları", "Çocuk Yayınları", "Halk Yayınları", "Türk Kültür Eserleri", "Klasikler", "Ansiklopediler", "Güzel Sanatlar Yayınları", "Telif Tiyatro Eserleri", "Çeşitli Yayınlar", "Süreli Yayınlar ve Dergiler", "Bakanlık Çalışmalarıyla İlgili Yayınlar", "Bakanlıklar Arası İş Birliği Yayınları" ve "Çeşitli Telifler" olarak ele alınmıştır. "Halk Eğitiminin Tanımı ve Amaçları", "Halk Eğitiminin Konuları", "Halk Eğitiminde İş birliği, İş bölümü ve Çalışma Planları", "Halk Eğitimi Merkezleri", "Halk Eğitimi Odaları", "Halk Eğitimi Yayınları", "Halk Eğitiminde Tesis ve Araçlar", "Kanun ve Yönetmelikler", "Genel Konular" ve "Öncelikle Ele Alınması Gereken İşler" gibi konularda gelen öneriler kabul edilmiştir.
Dış kültür ilişkileri bölümünde yer alan "Ülkeler Arası İlişkiler", "Hükümetler Arası veya Uluslararası Örgütlerle Olan İlişkiler", "Ülkemizdeki Yabancı Kültür Kurumları", "Türkiye'nin Yabancı Ülkelerde Açacağı Kültür Merkezleri", "Türkiye'de Yabancılar İçin Türk Kültür Merkezleri", "Türk Kültür Müşavirlikleri", "Burslar", "Kültürel Gösteriler", "Toplantılar" ve "Okul Kitaplarının İncelenmesi" gibi konularda, Koordinasyon Grubunca hazırlanan tekliflerin Şûrada incelenmesi zaman darlığı bakımından mümkün olamamıştır.
Zaman darlığı ve görüşülemeyen konular.(?)
Bir ülkenin eğitiminden daha önemli hangi konular olabilir ki Şûra birkaç gün daha uzatılıp bu konular da görüşülemez miydi?
Bu öneriler ve projeler tam anlamıyla uygulandığında, eğitimde önemli bir yol kat edilecek, gelişmekte olan bir ülke olarak kalkınmamız için gerekli vasıflı insanların yetiştirilmesi gerçekleştirilmiş olacaktı. Fakat bu hedeflenenlerle, ülkemiz kalkınması için gerekli eğitimli, çağdaş ve donanımlı insan yaratma çabaları, ne yazık ki görünmez bir el tarafından çeşitli yöntemlerle yok edilmiş, istendik biçimde sorgulamayan, araştırmayan, üretmeyen ve biat eden bir insan tipi yaratılmıştır. Vasıflı, yetenekli insan yetiştirilmesinde önemli bir yeri olan mesleki ortaokullar, İmam Hatip Liseleri orta bölümleri dışında kapatılmıştır.
**
Çalkantılı bir dönemden geçen Birinci İnönü Koalisyon Hükümeti, koalisyonla ilk kez tanışan ülkenin yönetimde yaşanan zorluklar yüzünden 1962 yılının Haziran ayında dağılmıştır. Ardından kurulan 2. ve 3. İsmet İnönü Koalisyon Hükümetlerinin durumu da birincisinden farklı olmamış, uzun tartışmalarla geçen süreçte ülkemizin tüm alanlarda gelişme ve kalkınma çabaları sürdürülmüştür. 25 Haziran 1962 tarihinde kurulan ikinci İnönü koalisyon hükümeti, 25 Aralık 1963’e kadar devam etmiştir. Manisa CHP Milletvekili Şevket Raşit Hatipoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığını yürüttüğü bu dönemde 7. Şûrada alınan kararlar hayata geçirilmeye çalışıldı. Başbakan İnönü Köy Enstitülerinin yeniden açılması için çalışmalar yapmasını istediği Milli Eğitim Bakanı Şevki Raşit Hatipoğlu, CHP grup toplantısında yaptığı bir konuşmada, Köy Enstitülerinin aynı adla yeniden kurulamaya-cağından, ancak onların deneyimlerinden yararlanılarak, bu kurumların ilke ve uygula-malarından öğretmen okullarında yaralanılabileceğinden söz eder.
Bakan, İnönü’nün kendisine, imam hatip okullarının sayılarının azaltılması konusunda talimat vermesine de karşı çıkmıştır. Ayrıca, kurulması kararlaştırılan İslâm Enstitüsü’nün kurulacağı arazinin alınması için parasal destek sağlamış, 8 Haziran 1963’te görevinden istifa etmiştir. İnönü’ye istifa gerekçesi olarak yorgunluğundan ve yıprandığından söz etse de Hatipoğlu, gerçekte, Köy Enstitüleri ve İmam Hatip okulları konusunda İnönü ile olan farklı düşünceleri yüzünden görevden ayrılmıştır. İstifasında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF) tarafından 20 Şubat 1963 günü Ankara’da yapılan ve 14 binden fazla öğretmenin katıldığı “Büyük Eğitim Mitingi”nin de büyük etkisi olmuştur.
Bu miting sonrasında, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda “Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılmasının hemen ardından da Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kurulmuştur.
CHP’den istifa eden Şevki Raşit Hatipoğlu Güven Partisi'ne geçmiştir.
Bu süreçte, koalisyonların istikrarsızlığı yüzünden ülkemizde yaşanan siyasal ve sosyal yaşamdaki olumsuzluklardan etkilenen milli eğitimimiz de durağan bir dönem geçirmiştir. (Devam Edecek)

& quot;

& quot;

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Eğitim Bilimleri
ÇOCUKTA VİCDAN GELİŞİMİ VE ŞİDDET

Eğitim Bilimleri10 Ekim 2020 16:03

ÇOCUKTA VİCDAN GELİŞİMİ VE ŞİDDET

ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN UZAKTAN EĞİTİM

Eğitim Bilimleri06 Ekim 2020 21:38

ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN UZAKTAN EĞİTİM

NEO-LİBERALİZM KISKACINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM

Eğitim Bilimleri06 Ekim 2020 15:26

NEO-LİBERALİZM KISKACINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETİMİ

Eğitim Bilimleri06 Ekim 2020 15:17

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETİMİ

Ortaöğretimde Yapısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Eğitim Bilimleri02 Ekim 2020 18:41

Ortaöğretimde Yapısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

ORTAK NOKTADA BULUŞMAK

Eğitim Bilimleri20 Eylül 2020 21:22

ORTAK NOKTADA BULUŞMAK

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİZTEMİMİZ (10) EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI

Eğitim Bilimleri20 Eylül 2020 20:55

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİZTEMİMİZ (10) EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Yöntem Sorunu

Eğitim Bilimleri16 Eylül 2020 18:43

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Yöntem Sorunu

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Eğitim Bilimleri15 Eylül 2020 17:58

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Eğitimde Ailenin Önemi

Eğitim Bilimleri15 Eylül 2020 17:29

Eğitimde Ailenin Önemi