Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİZTEMİMİZ (10) EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİZTEMİMİZ (10) EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI

Eğitim Bilimleri 20 Eylül 2020 20:55 - Okunma sayısı: 125

ALİ GENÇLİ

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİZTEMİMİZ (10)
EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI
Türk öğrencilerinin yabancı ülkelerde eğitim görmesi ile ilgili olarak kabul edilen esaslara göre ilgili yönetmelik, Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce, Talim ve Terbiye Kuruluna sunulmuş olan öneriler bir an önce yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.
Üniversiteler ve yeni açılacak üniversitelerle ilgili olarak Millî Eğitim Şûrasınca kabul edilen esaslar genel olarak kabul edilmiştir. Bu esaslara göre gerekli tedbirlerin alınması Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır.
Öğretmenlik mesleğinin cazip hâle getirilmesi konusunda "Mesleki Yetişme ve Gelişme", "Tayin, Terfi ve Nakil", "Maaş Ücret ve diğer Maddi ve Manevi İmkânlar", "Mevcut Mevzuattaki Bazı Aksaklıklar" ve "Kanun ve Yönetmelikler" gibi başlıklar altında Koordinasyon Grubunca hazırlanan ve Millî Eğitim Şûrası’nda bazı eklemelerle kabul edilen teklifler uygun görülmüştür. Bununla birlikte, öğretmen yetiştiren bütün kurumlar için; Her öğretmenin; 1.Millî eğitimin temel ilkelerinin benimsemiş ve bunların uygulama seviyesine ulaşmış olması, 2.Meslek hayatına atıldığı zaman genel kültür ve bilgi yönünden en az lise seviyesinde olması, 3. Mesleki formasyon ve okutacağı derslerin bilgi ve becerileri ile donatılmış ve gerekli uygulamaları geçirmiş bulunması, 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin, devrimlerin ve milliyetçiliğin ilkelerine bağlı, kişilik ve ahlâkî karakter sahibi, mesleğin değerine inanmış ve kendini meslekte hizmete vakfetmiş olması gereklidir. İlkelerinin esas olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.
Bu ilkeler doğrultusunda ilkokul öğretmenleri yetiştirebilmek için ilk öğretmen okullarının, bina, ders araç ve gereçleri ile öğretmen kadrosu ve müfredat programı bakımından eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanması önerilmiştir.
İlköğretim okullarının öğrenim süresinin iki yıl artırılması benimsendiği halde, kısa zamanda çok sayıda öğretmen yetiştirilmesi gerektiğinden, parasal sıkıntılar oluşabileceği nedeniyle bu önerinin uygulanması, koşulların daha uygun olacağı bir zamana bırakılması kabul edilmiştir. İlk öğretmen okullarının öğretim sürelerinin de uzatılması, bu okullardan ilkokula dayalı bulunanların 7, ortaokula dayalı bulunanların da 4 yıla çıkarılması ve uygulanması kararı alınmıştır.
Eğitim enstitülerinin bütün bölümlerinin öğrenim sürelerinin üç yıla çıkarılması uygun görülmüştür. Eğitim enstitüleri edebiyat ve fen gruplarının ikişer bölüme ayrılması önerisi Koordinasyon Grubunca uygun görülmediği hâlde Millî Eğitim Şûrasında, edebiyat bölümlerinin (a) Türkçe (b) tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi; fen bölümlerinin de (a) matematik, fizik, (b) kimya ve tabiat bilgisi olmak üzere ikişer branşa ayrılması uygun görülmüştür.
Millî Eğitim Şûrasınca kabul edilen tekliflere göre eğitim enstitülerinin üçer yıllık müfredat programları en kısa zamanda hazırlanarak 1962-1963 öğretim yılında uygulanmaya başlanmalıdır. Gerekli çalışmalar, Talim ve Terbiye Kurulu iş birliği ile Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünce yapılmalıdır. Hazırlanan program tasarıları 1962 Ağustos ayı başında Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesine sunulmalıdır.
Diğer taraftan, Koordinasyon Grubunca önerilen, bir Eğitim Enstitüsü Yasasının hazırlanması da Millî Eğitim Şûrasınca uygun görülmüştür.
Köy Kadınları Gezici Kurslarına Öğretmen Yetiştirilmesi kararı alınmış, bu çalışmaların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile iş birliği suretiyle Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce yapılması istenmiştir.
Güzel Sanatlar "Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası", "Halk Eğitiminde Güzel Sanatlar", "Plastik Sanatların Gelişmesi", "Sanatkarlarımızın Teşviki ve Korunması", "Radyo" ve "Bölge Kültür ve Sanat Merkezleri" konularında Koordinasyon Grubunca hazırlanan ve Millî Eğitim Şûrasınca bazı ilavelerle kabul edilen öneriler hayata geçirilecektir. Devlet Tiyatrolarının, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip, tiyatro, opera, operet, bale ve çocuk tiyatrosu bölümlerini ihtiva eden bir Genel Müdürlüğe dönüştürülmsi önerilmiştir. Ayrıca Bölge Tiyatroları Kanun Tasarısı da ayrı konu olarak ele alınacaktır. (Devam Edecek)

& quot;

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Eğitim Bilimleri
ÇOCUKTA VİCDAN GELİŞİMİ VE ŞİDDET

Eğitim Bilimleri10 Ekim 2020 16:03

ÇOCUKTA VİCDAN GELİŞİMİ VE ŞİDDET

ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN UZAKTAN EĞİTİM

Eğitim Bilimleri06 Ekim 2020 21:38

ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN UZAKTAN EĞİTİM

NEO-LİBERALİZM KISKACINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM

Eğitim Bilimleri06 Ekim 2020 15:26

NEO-LİBERALİZM KISKACINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETİMİ

Eğitim Bilimleri06 Ekim 2020 15:17

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETİMİ

Ortaöğretimde Yapısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Eğitim Bilimleri02 Ekim 2020 18:41

Ortaöğretimde Yapısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11)  KOALİSYONLAR DÖNEMİ

Eğitim Bilimleri23 Eylül 2020 18:41

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11) KOALİSYONLAR DÖNEMİ

ORTAK NOKTADA BULUŞMAK

Eğitim Bilimleri20 Eylül 2020 21:22

ORTAK NOKTADA BULUŞMAK

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Yöntem Sorunu

Eğitim Bilimleri16 Eylül 2020 18:43

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Yöntem Sorunu

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Eğitim Bilimleri15 Eylül 2020 17:58

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Eğitimde Ailenin Önemi

Eğitim Bilimleri15 Eylül 2020 17:29

Eğitimde Ailenin Önemi