Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA

EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA

Eğitim Felsefesi 04 Haziran 2020 11:31 - Okunma sayısı: 867

ALİ RIZA ERDEM

& quot;

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Nasıl planlamaya ihtiyaç varsa, planlamada strateji geliştirmek bir gerekliliktir. Strateji kavramı, başlangıçta askeri anlamda kullanılmasına karşın 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yönetim alanında sık kullanılmaya başlanmıştır. Strateji, seçilen ve belirlenen amaçlara ulaşmak için yönetimin belirlediği yön ve hareket planı; örgütün ana hedefleriyle politikasını birleştiren plan yâda modeldir. Yönetsel açıdan strateji örgütün uzun vadede belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için alınacak tedbirleri, kullanılabilecek yöntemleri, yapılacak faaliyetlerle ilgili kararları içermektedir.
Stratejik planlama yaklaşımı, amaçlara ulaşmayı engelleyen veya etkileyen olumsuzlukların gelecekteki trendlerini ve olası eylem türlerini tahmin etme ilkesine dayanmaktadır. Stratejik planlama işletme, kurum veya kuruluşun beş, on veya daha fazla yılda nerede olmak istediğinin açıklıkla belirlenmesi sürecidir ve vizyonu olan uzun dönemli bir plandır. Stratejik planlama liderler, yöneticiler ve planlamacılara stratejik düşünme ve harekete geçme konusunda yardım eden temel kavramlar, süreçler ve araçlar setidir.
Stratejik planlamanın amacı, gelecekteki risklerin ve belirsizliklerin ortadan kalkması değildir. Geleceğin şekillendirilmesi için yarın ne yapılması gerektiğini belirlemek de değildir. Aksine yarına sahip olabilmek için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir. Stratejik planlama süreci kurum yâda örgüt içi ve dışındaki önemli karar mekanizmasında olan kişi veya kuruluşların stratejik planlama konusunda ikna edilmesiyle başlar. Stratejik planlamada görevler, değerler, politika, hedefler ve amaçlar kendi aralarında ilişkilidir. Bu ilişki örgütün çevresindeki değişikliklere cevap verecek şekilde düzenlenmeli ve güncelleştirilmelidir. Stratejik planlama yönetimi önceden sistemli bir şekilde düşünmeye zorlar. Beklenmedik gelişmelere karşı daha hazırlıklı olunması sonucunu verir. Örgütün içsel ve dışsal imajını geliştirebilir.
Son yıllarda, stratejik planlamanın eğitime uygulanması çabaları geleneksel planlamaya alternatif olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun kabulüyle kamusal bir alan olan eğitim sistemi ve kurumlarında da stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuştur. “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”yla eğitim sisteminin amaçlarının en üst gerçekleştirilebilmesi için stratejik düşünmeyi ve hareket etmeyi esas alan stratejik planlamanın işe koşulması esas alınmıştır. Yeni nesilin eğitimini ve toplumun ihtiyaç duyduğu insangücünün yetiştirilmesini üstlenen eğitimde stratejik planlamanın uygulanması, eğitimin kendine özgü özellikleri gözönüne alınarak yapılmaktadır. Eğitimde stratejik planlamanın uygulanması beraberinde anlayış değişikliğini de getirmiş ve eğitimle ilgili kararların tüm paydaşların aktif katılımıyla ve üzerinde uzlaşma sağlanarak alınması benimsenmiştir. Eğitimde stratejik planlama, değişikliklere karşı duyarlı olmayı ve zamanında, etkili cevap verebilmeyi gerektirdiğinden dinamik bir süreçtir.
Eğitimde stratejik planlama makro (ülke) ve mikro (okul) düzeyde yapılmaktadır. Eğitimde stratejik planlama makro düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı, mikro düzeyde ise her bir kademedeki okullar tarafından oluşturulan “stratejik planlama komitesi” tarafından yapılmaktadır. Eğitimde makro (ülke) ve mikro (okul) düzeyde yapılan stratejik planlama sürecinde önemli bir yere sahip olan “stratejik planlama komitesi”nin plandan etkilenecek tüm paydaşları temsil etmesi gerekmektedir.
Kaynakça
Erdem, A. R. (2020) Kar amacı gütmeyen devlet üniversitelerinde stratejik planlama, Ankara: Gece Kitaplığı

& quot;

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Eğitim Felsefesi
ÖTEKİ VE ŞİDDET BAĞLAMINDA  İKİ FARKLI İSLAM

Eğitim Felsefesi04 Temmuz 2021 16:48

ÖTEKİ VE ŞİDDET BAĞLAMINDA İKİ FARKLI İSLAM

OTORİTE, İTAAT VE VİCDAN

Eğitim Felsefesi23 Haziran 2021 18:52

OTORİTE, İTAAT VE VİCDAN

DERS KİTAPLARINDA MEDENİ KANUNA KARŞIT İFADELER

Eğitim Felsefesi18 Şubat 2021 18:49

DERS KİTAPLARINDA MEDENİ KANUNA KARŞIT İFADELER

ANILARLA MUSTAFA NECATİ

Eğitim Felsefesi02 Ocak 2021 20:46

ANILARLA MUSTAFA NECATİ

Salgın ve Uzaktan Öğretim Sürecinde Öğretmen Hakları

Eğitim Felsefesi04 Ekim 2020 18:59

Salgın ve Uzaktan Öğretim Sürecinde Öğretmen Hakları

Yüz Yüze Eğitim İle Uzaktan Öğretimin Avantaj ve Dezavantajları

Eğitim Felsefesi16 Eylül 2020 19:58

Yüz Yüze Eğitim İle Uzaktan Öğretimin Avantaj ve Dezavantajları

DÜNDEN YARINA MİLLİ EĞİTİMİMİZ (9) EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI

Eğitim Felsefesi23 Temmuz 2020 17:09

DÜNDEN YARINA MİLLİ EĞİTİMİMİZ (9) EĞİTİMDE YENİLEŞME ÇABALARI

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitim Felsefesi17 Temmuz 2020 10:38

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

DÜNDEN YARINA EĞİTİMİMİZ (8)

Eğitim Felsefesi14 Temmuz 2020 13:37

DÜNDEN YARINA EĞİTİMİMİZ (8)

23 Nisan ve Çocuk

Eğitim Felsefesi23 Nisan 2020 20:26

23 Nisan ve Çocuk