Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Değişme

Değişme

Sosyoloji 12 Nisan 2020 18:20 - Okunma sayısı: 283

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM Yazdı.

“Aynı nehire girenlerin üzerinden farklı sular akar.” (Heraklitos)

Toplumdaki sistemler ve bireyler birbirilerine bağlıdır, birbirleriyle etkileşim halinde olduğundan birbirlerini etkiler ve birbirlerinden etkilenir. Toplumların ve bireylerin etkileşmesinden dinamik bir denge oluşmaktadır. Dinamik dengenin devam edebilmesi için toplumlar ve bireyler arasındaki etkileşimin sürekliliği hayati önem taşımaktadır.

Toplumlar ve bireyler insanlık tarihi boyunca yeni gelişmelere ve değişmelere uyum sağlamanın ölüm-kalım meselesi olduğunu görebildiği ölçüde varlığını devam ettirebilmiş, göremeyen ise yok olup gitmiştir. Bu nedenle değişim olgusu ve değişme gerekliliği yeni değildir, insanlık tarihi kadar eskidir. Değişmenin değişmeyen tek şey olduğu gerçeği, toplumları ve bireyleri yeni arayışlara, buluşlara, oluşumlara yönlendirmiştir.

Değişme çok farklı biçimlerde tanımlanabilen bir terimdir. Genel olarak değişme herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi, belli bir sürede herhangi bir şeyde meydana gelen farklılaşmayı ifade eder. Değişme devamlılığın karşıtıdır. Eflatun, “Her doğan şey çürümek zorundadır, hiçbir düzen sonsuz değildir, o da bir gün bozulup dağılacaktır” diyerek değişmeyi özünde bozulma, çözülme ve kötüye gidiş biçiminde değerlendirmektedir. Kant değişmeyi “ya bir şeyi tanımlayan özel niteliklerin değişikliğe uğraması yâda bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi” olarak tanımlamaktadır. Hegel’e göre değişim “varlığın kendisinde zaten bulunan bir şey olarak, kendi kavramı içinde kendinin ötesine geçmesi ve kendi sonsuzluğuna erişmesi”dir. Değişme, hayatımızın önemli bir gerçeğidir. Ülkeler, kültürler, üretim biçimleri, ilişkiler ve tabiat sürekli olarak değişmektedir. Her şey hızlı değişmekte olup örgütler de bu hızlı değişime ayak uydurma ve ayakta kalma mücadelesi içerisindedir. Örgüt için en istendik durum “denge” durumudur. Örgüt çevreyle sürekli etkileşimde bulunan bir açık sistemdir. Her örgütün çevresinde (diğer sistemlerde) meydana gelen değişimler mevcut dengeyi bozacağından, yeni dengeyi zorunlu kılacaktır. Bu nedenle de çevrede meydana gelen değişmelere uyarlanmak için örgüt değişmek zorundadır. Özellikle içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl çok kısa zamanda, çok daha fazla değişimi yaşayacağımız yıllardır. Ekonomide, sosyal alanda kültürel yaşamda, siyasal ve toplumsal düzende ve teknolojik yapıda sürekli olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Aslında değişme, kişiler ve örgütler için atılım yapmak ve gelişmek bir yana, “ayakta kalmak” için olmazsa olmazlardan biri haline gelmiştir. Değişim kaçınılmaz ve zorunlu olduğundan, değişimi yönetmek hatta değişimde öncü olmak (yeni değişimler gerçekleştirmek) gerekmektedir.

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM (Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

Kaynakça

Erdem, A. R. (2020) Kar amacı gütmeyen devlet üniversitelerinde stratejik planlama, Ankara: Gece Kitaplığı

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Sosyoloji
Bindik Bir Alamete…

Sosyoloji22 Mayıs 2020 23:39

Bindik Bir Alamete…

Öznesi Olmak Yaşamın

Sosyoloji14 Mayıs 2020 22:32

Öznesi Olmak Yaşamın

Düş, Gerçek ve Pandemi

Sosyoloji09 Mayıs 2020 20:23

Düş, Gerçek ve Pandemi

Ekin, Sanat ve Sanatçı Üzerine

Sosyoloji09 Mayıs 2020 20:06

Ekin, Sanat ve Sanatçı Üzerine

Koronalı Günlerde Gurbet

Sosyoloji09 Mayıs 2020 19:54

Koronalı Günlerde Gurbet

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN ile Hayata Dair

Sosyoloji07 Mayıs 2020 22:51

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN ile Hayata Dair

Coronavirus Salgını Sırasında Depresyondan Nasıl Korunulur?

Sosyoloji07 Mayıs 2020 22:32

Coronavirus Salgını Sırasında Depresyondan Nasıl Korunulur?

Çürümenin Resmi

Sosyoloji30 Nisan 2020 14:56

Çürümenin Resmi

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK İle “Yaşama Dair”

Sosyoloji27 Nisan 2020 21:29

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK İle “Yaşama Dair”

Corona ve Korku

Sosyoloji19 Nisan 2020 21:50

Corona ve Korku