Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Ekonomi Eğitim Bilimleri Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Nitelikli, Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi

Nitelikli, Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi

Eğitim Bilimleri 19 Temmuz 2023 01:10 - Okunma sayısı: 1.165

Hülya Kandemir Yavuz Yazdı

Proje tanıtım semineri davetiyle birlikte aldığım kitapçığı okuduğum andan itibaren beni heyecanlandıran aynı zamanda umut ettiren; eğitimi düşünen insanların varlığının olmasıydı. Elbette çoktuk ama bir proje ortaya çıkarabilecek kadar cesaretli olamadık. Sorunları konuşmuş, çözüm önerileri getirmiş ama somut bir projeye başlayamamıştık. Projenin sunumunu gerçekleştiren değerli İlhami Arslan ve projeye emek veren tüm hocalarıma kısa süreliğine de olsa bende başka bir dünyanın mümkün olduğu umudunu yeşertmeyi başarabildikleri için sonsuz teşekkürler.

Antalya’daki sunumu dikkatle izledim, notlar aldım ve toplantı öncesi bize mutlaka okumamız ve içselleştirmemiz kaydıyla gönderilen proje metninden yararlanarak bu paylaşımı hazırladım.

Uzun süredir üzerinde düşünülen, çalışılan, akademisyenlerin de destek verdiği Nitelikli Üreten Öğretmen Yetiştirme Projesi 16 Mart 2021 tarihinde Mustafa Özdemir tarafından kaleme alınmış. 16 Ağustos 2022 tarihinde Mustafa Özdemir, Ramazan Karakale, İlhami Arslan ve Kemal Yalçın tarafından güncellenmiş. Projeyi ihtiyaç olarak düşündüren; Eğitim Reformu yapılması zorunluluğu, 21.yy/dijital çağın öğretmenini yetiştirme çabasıdır.

Daha önceki yıllarda bilgi çok önemliydi ve ulaşılması zordu. Günümüzde ise bilgiye ulaşmak artık çok kolay .Bilgiye ulaşmakta sorun yok ama nerede, nasıl , ne zaman ve ne şekilde kullanabileceğimiz hakkında bilgimiz yok. Dijital çağda ise veriye ulaşmak önemli hale geldi.

“Web 3.0, Web4.0 Toplum 5.0” ve “Metaverse”ün tartışıldığı, “Veri”nin bilgiden daha önemli görüldüğü günümüzde, yeni ve bilimsel bir öğretmen yetiştirme projesine acilen gereksinim vardır. Günümüz çocuklarını ve insanlarını, özellikle de gençlerini, geçmişin yöntemleri ile eğitemeyeceğimiz açıktır. Eğitim sistemimizde ilk ele alınması gereken konu, teknolojiyi çok iyi kullanan ve kullandırma becerisini de kazanmış; üretime, ülke kalkınmasına katkıda bulunacak öğretmeni yetiştirecek bir projedir. Bu proje, ezberledikleriyle cevap veren değil; öğrendiği bilgiyi kullanan, soran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi başaracak öğretmeni yetiştirecektir.

Bu, içinde lise bölümünü de kapsayan bir üniversitedir.

Eğitim Üretim Öğretmen Üniversitesi (EÜÖ Üniversitesi) adı verilen projenin amacı: Nitelikli, üretken öğretmen yetiştirmektir.

Projeye konu olan üniversite ve fakülteler büyük şehirlerin kenar mahalle ve semtlerine yakın yerler başta olmak üzere, belli bir nüfus oranına göre, Anadolu’nun köy ve kasabalarının merkezi yerlerinde, coğrafi bölgelere eşit dağılımda kurulacaktır. Kurulacak üniversitelerin isimlerinin başına kurulduğu bölgedeki şehrin veya semtin adı getirilecektir. Bu üniversite, adı ile uyumlu bilim üretme merkezi olacaktır. Yapay zekâ ve son teknolojileri kullanarak üretimi arttırmaya katkı sağlayan, ülkeyi kalkındırmayı, “çalıştığı bölgedeki halkın iyi ve güzel yaşama özlemini gerçekleştireceğine inanan öğrenciler yetiştirmeyi” ülkü edinmiş okullar olacaktır.

Öğretmen Üniversitesinden önceki eğitim kurumu Öğretmen Liseleri ya da Öğretmen Okulları olacaktır. Bu liseler, Öğretmen Üniversiteleri ile aynı yerleşke içinde kurulacaktır. Ortaokuldan sonra öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil; ilgi, beceri ve yeteneklerini de uygun değerlendirme modelleri ile ölçen (yazılı, sözlü, yetenek ölçen) sınavlarla kız ve erkek öğrenciler alınacak, olabildiğince eşit sayıda olmasına özen gösterilecektir.

Bu liseler öğrencilerini, öğretmenlik ruh ve ideali ile yetiştirecektir. Öğrenciler de öğretmenliğin bir meslekten öte, yaşanan bir yücelik, insan yetiştirme sanatı olduğunu kabul edip içselleştireceklerdir.

Öğrencilerin eğitimden eşit yararlanabilmeleri için parasız yatılı sistem uygulanacaktır. Bu liseler öğrencilerini, köy ve kasabalardan, büyük şehirlerin dış çeperlerinde yaşayan (yoksul kesimlerden) ve belli bir gelir düzeyinin altındaki (dar gelirli) ailelerin zeki, akıllı, çalışkan, sağlıklı çocuklarını alacak şekilde programlanacaktır. Bu liselerde öğrenciler, parasız yatılı eğitim öğretim görecek; sanat, kültür, spor, teknoloji, yazılım ve kodlama alanlarında kendilerini geliştirmelerine özel önem verilecektir. Bu alanlara yaptıkları masraflar karşılığı 1/3 asgari ücret kadar karşılıksız burs verilecektir. Öğretmen liselerinde okul bitirme sınavları merkezi sistemle yapılacaktır. Öğrencilere daha fazla bilgi sunmaktan ziyade, bildikleri ile yapabildikleri nelerdir, ona göre değerlendirilecek ve yetenekli ve güçlü yönlerini geliştirmeleri için gerekli ortam tanzim edilecektir. Bilgiyi faydacı (çıkarcı değil), yaratıcı olacak şekilde üretim için kullanmak davranış biçimi haline getirilecektir. Her bilgiden ürün, çözüm ve çıkarım elde etmek ana hedef olacaktır. Öğrenciler, lise bitirme sınavları ve lise 1-2- 3 sınıflarında aldıkları notların ortalaması alınarak mezun olabileceklerdir. Sınavsız EÜÖ üniversitesine girebileceklerdir. Ayrıca mezun öğrenciler, başka üniversitelere de devam etme hakkına sahip olacaklar.

Bu lise ve üniversitede sanat derslerinin yanı sıra, üretim içeren bütün dersler uygulamalı olarak verilecektir.

Öğrenci yönetime mutlaka katılacak, demokratik yöntemle işleyen öğrenci örgütü bulunacak. Felsefe, mantık ve sosyoloji hem lisenin hem de üniversitenin en çok istenen ve sevilen dersleri haline gelecektir. Bu okullarda Dinler Tarihi dersi olacak, bilerek ve isteyerek din bilgisi sahibi olacaklardır. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılacak, dünya klasiği haline gelmiş tüm kitapların severek okunması sağlanacaktır. Okuma alışkanlığı, okuma sevgisi kazanacak adaylar sadece batı kültürü değil doğu kültüründeki akıl ve bilime dayalı uygulamaları da bilen, içselleştiren bir nitelik kazanacaktır. Sanat ve tiyatro liseden itibaren okul yaşamının bir parçası haline gelecektir

Temel bilim derslerinde, ezbere bilgi aktararak değil, yaşamda ve doğadaki karşılığı ile anlatılıp içselleştirilmesi sağlanacaktır. Bilgi içselleştirilecek ve üretilecektir ve de üretimde kullanılacaktır.

Bu üniversite; üreten ve kendini finanse etmeyi amaçlayan bütüncül bir proje olmasına karşın, devletin de bütün kurumlarıyla desteklediği, bütçesine mutlaka katkıda bulunduğu, ülke çapında tanıtımını ve desteklenmesini sağladığı “yerinde eğitim - üretim” üretirken eğiten, eğitirken üreten bir sistemin kurumu olacaktır.

Proje ülkemiz genelinde somut önerilerle bir “İKLİM”(Kamu oyu) oluşturularak, halkın talep eder duruma gelmesi ve bu iklimin içinden çıkacak, uygulama sözü verip sorumluluğunu da taşıyan bir siyasi iktidarla gerçekleşebilir. Velilerin, öğretmenlerin, politikacıların, karar alıcıların ve eğitim süreci ile ilgili tüm insanların, ilgileri, inançları, motivasyonları ile oluşacak iklim bu projenin uygulanmasını sağlayacaktır. Çözülmek istenen sorun ne tek başına bir eğitim ne de tek başına bir kalkınma/üretim sorunudur. Projenin son şekli verildikten sonra her bir cümlesi eğitimciler, veliler, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerle tartışılacaktır. Bu proje halkın önerisi (talebi) ve umudu haline gelecektir…

Bu projenin tanımı ve gelişmesi amaçları arasında olan “Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) kurulmuş. ‘’Proje tanıtımı seminerini alan her paydaş kendi çevresinde bu projenin tanımını olabilen en çok insana yapacak.. Toplantılar Konferanslarla geniş kitlelere ulaşma çabası gösterecek. Basın ve yayın yolu ile duyurulmasına yardımcı olacak.’’

Aldığım notlar ve 24 sayfalık proje metninden yaptığım özetler bu kadar.

Şayet ilginizi çekmiş ve “Ben bu projenin neresinde yer alabilirim, ne gibi katkı sağlayabilirim, diyorsanız Ne-Der Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği ‘nin sosyal medya hesaplarına abone olabilir, Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Web ve Sosyal medya hesaplarımız :

http:www.ogretmenuniversitesi.org

http://twitter.com/ne_der_2023

http://facebook.com/ogretmenuniversitesi

http://instagram.com/ne_der_2023

http://youtube.com/@OgretmenUniversitesi

Hülya Kandemir YAVUZ

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Eğitim Bilimleri
EĞİTİM PROGRAMI MODELLERİ

Eğitim Bilimleri14 Temmuz 2024 22:16

EĞİTİM PROGRAMI MODELLERİ

Eğitimi yönetmek ve Öğretmenlik meslek kanununa farklı bir bakış

Eğitim Bilimleri14 Temmuz 2024 21:28

Eğitimi yönetmek ve Öğretmenlik meslek kanununa farklı bir bakış

Eğitimde Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri: Yapay Zekâ Çerçevesinde Bir İnceleme-V

Eğitim Bilimleri05 Temmuz 2024 10:50

Eğitimde Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimleri: Yapay Zekâ Çerçevesinde Bir İnceleme-V

Eğitimci-Yazar Kadriye Demirel

Eğitim Bilimleri21 Haziran 2024 13:02

Eğitimci-Yazar Kadriye Demirel

Hasan Güneş

Eğitim Bilimleri17 Haziran 2024 17:45

Hasan Güneş

Eğitim Bilimleri17 Haziran 2024 17:35

"Bu Daha Başlangıç"mış!

MEB'in Karnesi

Eğitim Bilimleri17 Haziran 2024 17:30

MEB'in Karnesi

Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile

Eğitim Bilimleri15 Haziran 2024 14:07

Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile "Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Yansımaları" Üzerine Söyleşi

Eğitim Planlaması Modelleri ve Türk Eğitim Sistemi İçin Bazı Çıkarımlar

Eğitim Bilimleri09 Haziran 2024 15:09

Eğitim Planlaması Modelleri ve Türk Eğitim Sistemi İçin Bazı Çıkarımlar

Yapay Zekâ Destekli Öğretmen Yardımcıları ve Eğitimin Geleceği-IV

Eğitim Bilimleri06 Haziran 2024 13:56

Yapay Zekâ Destekli Öğretmen Yardımcıları ve Eğitimin Geleceği-IV