Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Milli Eğitim Bakanlığının Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Birimleriyle İmtihanı-1

Milli Eğitim Bakanlığının Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Birimleriyle İmtihanı-1

Eğitim Bilimleri 12 Kasım 2022 14:16 - Okunma sayısı: 2.946

Cemil KURT MEB/ MEM Sakarya EYTP Bilim Uzmanı/Phd Doktora Öğrencisi

Milli Eğitim Bakanlığının Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Birimleriyle İmtihanı-1

Devletin dili yazıdır. İşleyişi; kanunlar, tüzükler, yönetmelikler vb.dir. Devlette işleyiş kültürü vardır. İşleyişi uzun soluklu deneyimlerden sonra oturur. Süreç içerisinde birbirini tetikleyen kazanımlar ile kendini geliştirir. Kurumsal anlamda çözümler bir sonraki süreçlerin problemleridir. Kamu yönetimi bu anlamda yeğin bir tutuma sahiptir. Devlet, kamusal davranış kazanımlarını, kolay kolay terk etmez ve muhafazakârdır. Sorunlara karşı gösterdiği refleks yavaştır. Sağlam iş yapmak ister. Maddi kâr düşünmez.

Özel sektör kurumsal düzeyde hızlı hareket etmek ister. Sonuç odaklıdır. Son çeyrek yüzyılda süreç odaklılık önemli ölçüde öne çıkmıştır. Buna rağmen özellikle kapitalist iş yapma süreçlerinde sonuç odaklılık halen önde koşar.

Özel sektör gelişmek için dış etkenlere açıktır. Takım çalışmasını öncelikler. Kurumsal davranış kazanımlarını şartlara göre kolaylıkla değiştirebilir, uyumsamayı önemser, devrimcidir. Özel sektör her dönem gelişmişlik düzeyinde kamunun önündedir. Olaylara ve problemlere gösterdiği refleks hızlıdır. Geçmişin çözümlerini problem olarak görmek istemez, daha iyiyi götürme telaşı içerisindedir.

Kamusal sektör ve özel sektör karşılaştırmasında üstteki yaklaşım bir paradokstur. Bu paradoksta önemli bir katalizör bulunmaktadır. Nedir bu? Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) birimleri. Tabii ki katalizör olma süreci ve serüveni özel sektör lehinedir.

Ülkemizde her geçen yıl Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları kamusal sektör ve özel sektör bağlamında önemini artırarak devam etmektedir. Geneli itibariyle Türkiye’de Ar-Ge politikaları, vatandaşın refahını artırarak ülkemiz için kritik bir eşik olan istihdam ve enflasyon sorununu çözmek esaslı kurgulanmaktadır. Bu kurgunun hayat bulması için siyasi iradenin tercihi, ihracata dayalı bir kalkınma modelidir. Siyasi irade bu tür bir kalkınmayı sağlayabilmek için Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarına önemli kolaylıklar sağlayan ve kaynak aktarımı yapılan teşvik programları uygulamaya koymuştur.

Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon kavramları, kamusal sektör ve özel sektör tarafından sadece yeni bir ürün ortaya koyma ya da mevcut ürünü geliştirme olarak anlaşılmaktadır. Bu sebeple de teşvik programları daha çok üretim odaklı olmaktadır.

Literatür araştırmalarında Ar-Ge yönetim ve faaliyetlerini incelediğimizde, örgütlerin altyapı ve yatırımları ile bu yapıları kullanma becerilerini önceliklediğini söyleyebiliriz. Ar-Ge süreçleriyle çalışan örgütlerde başarı kıstaslarının, temel yetenek ve üstünlüklerini öne çıkarmak olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım ile örgütlerin üstünlükleri; yeniliklere uygun proje çıktıları, faaliyetleri düzenleme yetenekleri ve stratejik hedefleri ile orantılı olduğu söylenebilir.

Tüm bunların hayata geçmesi için siyasi karar vericilerin ortaya koyduğu yönetimin Ar-Ge örgütlerinde gerekli yatırımları sağlayabilmesi için, politik stratejilerin ve beşeri gücün etkin kullanımı ile bunları yönetimsel yaklaşımlarla güçlendirmesi önem arz etmektedir.

Eğitim örgütlerinin Ar-Ge süreçlerinin dışında tutulması beklenemez. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığının uygulama süreçleri çok önemli görülmektedir. Eğitim kurumları açısından Ar-Ge, “bilimsel ve teknik altyapının sağlandığı ve planlamaların yapıldığı etkili araç sağlayıcısı olarak tanımlanabilir”. Ar-Ge süreçleri açısından eğitim kurumları, “teknolojik yenilikleri araştıran örgüt tipleri” olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim örgütlerinin çalıştığı Ar-Ge süreçleri sonucunda elde edilen ürünler, o örgüt için katma değer taşımaktadır.

Soru şu ki: Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir süreç yönetti ve yönettiği süreç ile ne kadar bir yol aldı? Bununla beraber elde edilen kazanımların geliştirilmesine yönelik hangi stratejiler öne çıkmaktadır? Elde edilemeyen hedeflerde yol kazaları nelerdir? Bunlardan nasıl ders çıkarılabilir? Ar-Ge süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyaç var mıdır? Milli Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatlarında bulunan Araştırma Geliştirme Birimlerini geliştirecek bir Ar-Ge ye ihtiyaç var mıdır? Tüm bu soruların ışığında öneriler nedir?

Değerli okuyucu, diğer çalışmanın yayınında bu sorulara cevap aranacaktır.

KAYNAKLAR:

Abbey, A., & Dickson, J. W. (1983). R&D work climate and innovation in semiconductors. Academy of Management Journal, 26(2), 362-368.

Ahuja, G., & Katila, R. (2004). Where do resources come from? The role of idiosyncratic situations. Strategic management journal, 25(8?9), 887-907.

Demir., A. Z. (2014). Ar-Ge ve İnovasyon Tercihlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Durğun, H. (2020). Eğitimde Ar-Ge'nin Önemi ve Ar-Ge Biriminin Faaliyetlerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Van İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Kaya, K. (2021). Türkiye'de Ar-Ge Teşvikleri ve Etkinliği Üzerine Bir Model Önerisi. İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Koca, Ç. (2021). Kamu Politikaları Çerçevesinde Türkiye ve Dünyada Kamu Ar-Ge Desteklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Kurt, C. (2021). Türk kamu sisteminin toplam kalite ile imtihanı: eğitimde kalite teorisi ve uygulamaları-3. Erişim yeri: http://www.nirvanasosyal.com/k-18-egitim-bilimleri.html

Kurt, C., Ercan, G., & Kılıç, Z. (2019). Ar-Ge birimlerinde çalışanların değişim ve dönüşüme ait algıları: 81 il örneği. EYFOR-9, Bildiri Kitabı, 45.

Türkmenoğlu., B. Ş. (2021). Okullarda ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Projeler Biriminde Yürütülen Eğitim Projelerinin Farklı Açılardan Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yorumlar (10)

Salih Aya - 20 Kasım 2022 14:14

Hocam kalemine yüreğine sağlık... Başarılarının devamını diliyorum...

Cem ÖĞRETİR - 18 Kasım 2022 10:25

Sevgili Cemil, buluş, patent, inovasyon, araştırma geliştirme son 50 yıllık periyotta ülkemizde özel sektörün sırtında olmuştur. Gelişmiş ülkelerde de bu böyledir. Gelişmiş ülkelerde devlet bu gelişmeye katalizatör olmaktadır. İlerletmekte, izlemekte, destek vermektedir. Ülkemizde bu süreç maalesef iyi yönetilmemektedir. Bir kaç Kamusal Ar-Ge deneyimi olmuş, olmakta fakat içinde ne olduğunu bilen bulunmamaktadır. Çıktıları bilinmemektedir. Kolaylıklar diliyorum, çalışmanın devamını bekliyorum...

Aliye Ak - 17 Kasım 2022 18:24

Hocam bizi anlat lütfen...

Aliye Ak - 16 Kasım 2022 23:55

Hocam 15 yıllık emeğimizi kaleme alıyorsun, geniş bir yorumum olacak. Emeğine sağlık...

Mehmt Pars - 16 Kasım 2022 23:44

Hocam tebrikler...

Tahsin Kalaycı - 12 Kasım 2022 23:10

Kurumsal anlamda çözümler bir sonraki sürecin problemidir! Emeğinize yüreğinize sağlık.

Mustafa özkurt - 12 Kasım 2022 19:33

Çok güzel ve bilgi verici. Devamını da merak ettim. Başarılar dilerim. Selamlar

Selim YAVUZ - 12 Kasım 2022 17:49

Cemil Bey yine yeniden özgün ve başarılı düşüncelerinizle şekilleniyoruz. Umarım hakettiği değere ulaşır bizde bu yolda sağlam adımlar atabiliriz. Başarılar dilerim

Mustafa Gökhan - 12 Kasım 2022 16:52

Çok teşekkür ederim hocam Eğitim önemli

Mustafa Gökhan - 12 Kasım 2022 16:51

Çok teşekkür ederim hocam Eğitim önemli
SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Eğitim Bilimleri
Cesur Vizyon ve Dönüştürücü Düşünme

Eğitim Bilimleri20 Şubat 2024 19:46

Cesur Vizyon ve Dönüştürücü Düşünme

Türk Eğitim Sistemine Yönelik Eşitsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri: Bir Karşılaştırma

Eğitim Bilimleri05 Şubat 2024 19:31

Türk Eğitim Sistemine Yönelik Eşitsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri: Bir Karşılaştırma

Türk Eğitim Sistemi: İçerik Yetersizliği ve Yeniden Düzenleme Önerisi

Eğitim Bilimleri15 Ocak 2024 21:32

Türk Eğitim Sistemi: İçerik Yetersizliği ve Yeniden Düzenleme Önerisi

Türk Eğitim Sistemi ve Sınav Odaklı  Eğitim: Eleştiriler ve Çözümler

Eğitim Bilimleri02 Ocak 2024 19:36

Türk Eğitim Sistemi ve Sınav Odaklı Eğitim: Eleştiriler ve Çözümler

 XXI. YÜZYILDA NASIL BİR EĞİTİM PROGRAMI?

Eğitim Bilimleri18 Aralık 2023 21:06

XXI. YÜZYILDA NASIL BİR EĞİTİM PROGRAMI?

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ: BÜYÜK SINIFLARIN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitim Bilimleri17 Aralık 2023 21:43

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ: BÜYÜK SINIFLARIN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitimde Yenilik İhtiyacı: Yetersiz Öğretim Materyalleri Sorunu ve Çözüm Önerileri

Eğitim Bilimleri01 Aralık 2023 22:05

Eğitimde Yenilik İhtiyacı: Yetersiz Öğretim Materyalleri Sorunu ve Çözüm Önerileri

Üniversite İlkeleri İle Bağdaşmayan “Uydurma Makale Üretimi” ve Akademinin Geldiği Yer

Eğitim Bilimleri20 Kasım 2023 21:07

Üniversite İlkeleri İle Bağdaşmayan “Uydurma Makale Üretimi” ve Akademinin Geldiği Yer

Türk Eğitim Sisteminin 100 Yıllık Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Eğitim Bilimleri05 Kasım 2023 16:07

Türk Eğitim Sisteminin 100 Yıllık Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Üniversite Ne Değildir?

Eğitim Bilimleri14 Eylül 2023 10:32

Üniversite Ne Değildir?