Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
2023 Eğitim Vizyonu Doğrultusunda Bölgesel Eğitim Farklılıklarının Azaltılması: Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri-4

2023 Eğitim Vizyonu Doğrultusunda Bölgesel Eğitim Farklılıklarının Azaltılması: Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri-4

Eğitim Bilimleri 08 Haziran 2021 18:38 - Okunma sayısı: 1.760

CEMİL KURT

2023 Eğitim Vizyonu Doğrultusunda Bölgesel Eğitim Farklılıklarının Azaltılması: Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri-4
Günümüzde ihtiyaç duyulan üretkenlik, yenilikçilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi medya ve teknoloji okuryazarlığı, girişimcilik, esneklik ve uyum gibi üst düzey beceriler 21. Yüzyıl Becerileri olarak adlandırılmaktadır. Değişen dünya koşulları okulların bu değişime uyum sağlamasını zorunlu kıldığı için eğitimde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eskiden bir öğrenciden beklenen davranış biçimi ve bilgisi günümüzde farklılaşmış durumdadır. Nitekim yeni işgücü gereksinimleri okullarda öğretilen temel becerilerden daha farklıdır. OECD’nin konuyla ilgili raporunda belirttiği gibi “Şu anda henüz var olmayan işler ve teknolojiler için öğrencileri hazırlıyoruz... henüz problem olduğunu bile bilmediğimiz sorunları çözmek için.”
21. yüzyıl becerilerini uluslararası düzeyde ele alan; ATCS (Assessment and Teaching of 21st Century Skills), P21 (Partnership for 21st Century Learning), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), ASIA Society (Asia Society Partnership for Global Learning), ISTE (International Society for Technology in Education), NCREL (North Central Regional Educational Laboratory), EU (European Union) gibi çok sayıda kuruluş bulunması bu becerilerin oldukça önemli olduğuna işaret etmektedir. Ünlü Time dergisi 18 Aralık 2006 tarihli sayısı “Öğrencilere 21 yüzyıl Becerileri Nasıl Kazandırılır?” kapağıyla çıkmıştır.
MEB 2023 Eğitim Vizyonu ‘unda ise 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan çoklu okuryazarlıklara (dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi vb.) ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenleneceği ifade edilmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de bölgeler düzeyinde ortaya çıkan 21. yüzyıl becerileri arasındaki yoğunluklu durumlar tespit edilmiştir. Çalışmada öğretmen, yönetici, akademisyen ve diğer eğitim paydaşlarının görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada kök sorun ve strateji çalıştay tekniği birlikte harmanlanarak literatür taraması ile ilişkilendirilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu yöntemle belirlenen sorun alanları aynı zamanda çözüm alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan önemli bir durum tespit ve öneri geliştirme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda tematik olarak tartışılan 21. yüzyıl becerilerine ilişkin ortaya konulan görüşler arasında önemli ve dikkat çekici olduğu düşünülenler en yüksek seviyeli sorun/çözüm alanları bölgeler düzeyinde kısaca verilmiştir.
Ege Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Çocukların akademik yarıştan sıyrılıp yaratıcı düşünmelerinin ve düşünürken eğlenmelerinin sağlanması,
• Tasarım beceri atölyeleri kurulumunun maliyetinin düşük materyallerle gerçekleştirilebilmesi,
• 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik okullarda daha fazla uygulama yapılması,
Marmara Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Öğretmen yetiştirme programlarında 21 yüzyıl becerilerinin yer alması,
• Sınav / yarış odaklı eğitim yerine davranış ve beceri odaklı olması,
• Sınıfın kalabalık olması, sınıfın fiziksel imkânlarının beceri eğitimi konusunda yetersiz olması.
Akdeniz Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Oyun tabanlı eğitimlerin akademik takvime eklenmesi,
• Teknolojik araçların amaçlarına uygun kullanılması, özellikle akıllı tahtaların daha işlevsel kullanılması,
• Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri konusunda özendiricilerin kullanılması.
Karadeniz Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Velilerin akademik başarının yanında yeni beceri kazanımına yönelik desteğinin sağlanması, (Karadeniz)
• Akıl ve zekâ oyunlarının teşvik edilmesi, (Karadeniz)
• Okullarda STEM, Montessori vb. uygulamaların etkin kullanımı.
İç Anadolu Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Seminer ve ara tatil dönemlerinde okul dışı ortamlarda eğitim imkânları sunulması,
• Öğrencilerin serbest zamanlarında okulda etkin kullanabilecekleri mekânlar oluşturulması,
• Öğretmenlerin temelden yetersiz ve eğitilmemiş bir şekilde gelmelerinin engellenmesi.
Doğu Anadolu Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Teknoloji konusundaki okulların yetersizliklerinin giderilmesi,
• Oyun tabanlı eğitimlerin okulun sosyo-kültürel ortamına uygun hale getirilmesi,
• Eğitimde oyunlaştırma becerilerinin idareci ve öğretmenlere hizmet içi eğitimle verilmesi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Önemli Görülen 21 Yüzyıl Becerileri
• Okulda yapılacak etkinliklerle ilgili kararların okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre alınması ve planlanması,
• “Tasarım’’ ve ‘’Beceri’’ atölyelerinin ayrı ayrı yapılması,
• Oyun tabanlı eğitim için ihtiyaç duyulan materyallerin sağlanması.
Sonuç olarak ortaya konulan görüşler genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasının eğitimciler tarafından önemle ele alındığı ifade edilebilir. Bu kapsamda konu ile ilgili bölgesel farklılıkların azaltılması amacıyla öğretmen yetiştirme ve geliştirme faaliyetleri ile becerileri kazandırmaya yönelik okulların fiziksel yetersizliklerinin giderilmesi gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Eğitimde Bölgesel Farklılıklar, 21. Yüzyıl Becerileri, 2023 Vizyon Belgesi

Yorumlar (2)

Adem BİLGİN - 12 Haziran 2021 17:10

Teşekkürler Cemil hocam.

Emine ÖZSOY - 12 Haziran 2021 15:11

Emeğinize sağlık hocam.
SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Eğitim Bilimleri
PANDEMİ SONRASI DEĞİŞİMİN PİN KODLARI: YÖNETİM PROJEKSİYONU-YENİ BİR OKUL SİSTEMİ-3

Eğitim Bilimleri10 Eylül 2021 20:16

PANDEMİ SONRASI DEĞİŞİMİN PİN KODLARI: YÖNETİM PROJEKSİYONU-YENİ BİR OKUL SİSTEMİ-3

PROF. DR BAKİ DUY İLE YABANCILAŞMA VE PSİKOLOJİK SAĞLIK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Eğitim Bilimleri08 Eylül 2021 19:29

PROF. DR BAKİ DUY İLE YABANCILAŞMA VE PSİKOLOJİK SAĞLIK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Nazmiye Hazar’ın Prof. Dr. Mehmet Çağlar’la “Eğitim Yönetimi” Hakkında Yapmış Olduğu Röportajı

Eğitim Bilimleri08 Eylül 2021 19:18

Nazmiye Hazar’ın Prof. Dr. Mehmet Çağlar’la “Eğitim Yönetimi” Hakkında Yapmış Olduğu Röportajı

PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİME ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ BOYUTUYLA BİR BAKIŞ

Eğitim Bilimleri31 Ağustos 2021 16:22

PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİME ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ BOYUTUYLA BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Işıl Ünal İle Eğitim-Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Söyleşi

Eğitim Bilimleri31 Ağustos 2021 16:01

Prof. Dr. Işıl Ünal İle Eğitim-Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Söyleşi

“Dijital Dönüşüm Sürecinde Öğretmenlerin Teknopedagojik Yeterlikleri”

Eğitim Bilimleri31 Ağustos 2021 15:50

“Dijital Dönüşüm Sürecinde Öğretmenlerin Teknopedagojik Yeterlikleri”

PROGRAM GELİŞTİRME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ‘’HİBRİT EĞİTİM

Eğitim Bilimleri28 Ağustos 2021 17:08

PROGRAM GELİŞTİRME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ‘’HİBRİT EĞİTİM"

PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİME ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ BOYUTUYLA BİR BAKIŞ

Eğitim Bilimleri28 Ağustos 2021 16:56

PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİME ÖĞRETMEN ve YÖNETİCİ BOYUTUYLA BİR BAKIŞ

PANDEMİ SONRASI DEĞİŞİMİN PİN KODLARI: DEĞİŞİMLER-YENİ BİR OKUL SİSTEMİ-2

Eğitim Bilimleri04 Ağustos 2021 20:19

PANDEMİ SONRASI DEĞİŞİMİN PİN KODLARI: DEĞİŞİMLER-YENİ BİR OKUL SİSTEMİ-2

POSTMODERN YORUMSAMACILIK: NE GETİRDİ, NE GÖTÜRDÜ?

Eğitim Bilimleri04 Ağustos 2021 20:10

POSTMODERN YORUMSAMACILIK: NE GETİRDİ, NE GÖTÜRDÜ?