Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
YETİŞKİNLERDE ATILGANLIK EĞİTİMİ

YETİŞKİNLERDE ATILGANLIK EĞİTİMİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 08 Haziran 2021 18:31 - Okunma sayısı: 435

Uzm. Psikolojik Danışman Emin Okan OKYAY

YETİŞKİNLERDE ATILGANLIK EĞİTİMİ

Son zamanlarda danışanlarımızdan “ kendimi ifade edemiyorum, topluluk önünde konuşamıyorum, hayır diyemiyorum, çok utangacım” gibi psikososyal şikayetler giderek artmaktadır
Her gün karşılaşılan kişisel sorunların bir kısmı bireylerin duygularını anlatma ya da ilgi ve isteklerini kendileri için önemli olan bireylere iletmede başarısız olmalarından kaynaklanmaktadır. Eğer kişilerin duygularını iletme becerileri yeterli değilse gereksinmelerini karşılamakta güçlük çekerler.
İnsanların gereksinmelerini karşılamak için kullandıkları değişik iletişim biçimleri onların davranış biçimlerini oluşturur.
Bazı bireyler çekingendirler, amaçlarına ulaşamazlar, gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekerler bu nedenle de çoğu kez ya öfkeyle yada yetersizlik kaygısıyla doludurlar. Bazılarıysa çevreyle ilişkilerinde saldırgandırlar; yani istedikleri amaçlara ulaşmak gereksinmelerini karşılamak için başkalarını küçük görme, dikkate almama eğilimi gösterirler.
Gerek saldırganca davranmanın, gerekse çekingen olmanın birçok olumsuz sonuçları vardır. Saldırgan olan birey belki o an için gereksinimlerini karşılar, ancak çevrede istenmeyen bir kişi durumuna düşebilir. Çekingen bireyse gereksinimlerini tam olarak karşılayamamakta ve bunun sonucu olarak, bu kişilerde doyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.
Bireylerin sosyal yaşamlarında başarılı olmaları onların etkili iletişim becerileri kazanmalarını sağlar. Ayrıca sosyal becerilerinin gelişmesi, insanların ilgilendikleri şeylere daha çabuk ulaşma, fırsatları değerlendirme ve duygusal olarak çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bir başka deyişle, iletişim becerileriyle, yaşamdaki başarı arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır.
Sözü edilen birbirinin zıddı iki özellik olarak çekingenlik ve saldırganlık yanı sıra kişiler arası davranış ve tutum örüntülerinden biri olan atılganlık başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadırgamadan kişinin kendi haklarını koruyabilme yolu olarak geliştirilen bir çeşit kişiler arası ilişkiler biçimi olarak anlatılabilir. Bundan anlaşılacağı gibi atılgan olan insan, ne saldırgan bireyler gibi çevresindekileri kırar, küçük düşürür, ne de çekingen bireyler gibi kendini küçük görür.
Atılgan Davranışın Öğeleri
Atılgan davranışın sistematik olarak gözlenmesi, bir çok davranış bilimcisinde, atılganlık eylemini oluşturan öğelerin var olduğu sonucunu doğurmuştur. Bu öğeler şöyle özetlenebilir.
1. Gözle iletişim:Kişiyle konuşurken, onunla etkili iletişim kurabilmek ve söylenilenlerin içten olduğunu anlatabilmek için, o kişiyle doğrudan doğruya başmak gereklidir.
2. Vücut duruşu:Kişiyle konuşurken doğrudan doğruya onun yüzüne bakılır, dik oturulur, onunla ilgilenildiği ortaya konursa yollanan mesajlar daha anlamlı olur.
3. Jestler:Uygun jestlerin anlatılanlara eşlik etmesi mesajı daha anlamlı kılar.
4. Yüz ifadesi:Öfkesini anlatmak isteyen birinin bunu gülerek ifade ettiğini hiç gördünüz mü? Bu olmaz. Davranışın atılgan olması için yüz ifadesinin de yollanan mesajla uyum göstermesi gerekmektedir.
5. Ses tonu:Fısıltı şeklinde monoton bir ses istenileni anlatmaya nasıl yetmezse, bağırmakta diğer kişiyi savunmaya ittiği için atılgan olmak istenildiğinde birey ses tonunu iyi ayarlamalıdır. Konuşurken kendine güvenildiğini ileten, ancak üstünlük kurmayan bir ses tonu ile konuşmak gerekir.
6. Zamanlama: Duraksama atılganlığın etkisini azalttığından, genellikle kendiliğinden anlatım amaç olmalıdır. Ancak uygun bir zamanı seçmede yargı gereklidir. Örneğin , patrondan bir şey isterken diğerlerinin yanında onunla konuşmak, onu savunmaya itebilir.
7. İçerik: Ne söylenildiği önemliyse de, nasıl söylenildiği yani mesajın iletilme biçimi çok daha önemlidir. Bu nedenle mesajı yollarken karşıdaki kişiyi savunmaya itmeden, bireyin kendini ifade etmesi gereklidir. Diğerlerini küçültmek, rencide etmek gerekmez. Duyguları ifade ederken daha doğal olunabilir.

Yorumlar (0)

SON EKLENENLER
ÇOK OKUNANLAR
DAHA ÇOK Psikolojik Danışma ve Rehberlik
YETENEK VE İLGİLER

Psikolojik Danışma ve Rehberlik23 Haziran 2021 19:16

YETENEK VE İLGİLER

BAĞIMLI KİŞİLİKLER

Psikolojik Danışma ve Rehberlik01 Haziran 2021 07:44

BAĞIMLI KİŞİLİKLER

GENÇLERDE ESTETİK ÇILGINLIĞI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik09 Mayıs 2021 22:49

GENÇLERDE ESTETİK ÇILGINLIĞI

ÇOCUKLARDA ÖFKELİ ve SALDIRGAN DAVRANIŞLARI NASIL ÖNLEYEBiLiRiZ?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik02 Mayıs 2021 13:25

ÇOCUKLARDA ÖFKELİ ve SALDIRGAN DAVRANIŞLARI NASIL ÖNLEYEBiLiRiZ?

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik24 Nisan 2021 19:57

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE AİLE İÇİNDE ÇOCUĞUN DESTEKLENMESİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik18 Nisan 2021 19:29

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE AİLE İÇİNDE ÇOCUĞUN DESTEKLENMESİ

PANİK ATAK ve TEDAVİ ÖNERİLERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik10 Nisan 2021 19:03

PANİK ATAK ve TEDAVİ ÖNERİLERİ

AŞKIM BU KİM? KISKANÇLIK ve ÖZGÜVEN ÜZERİNE

Psikolojik Danışma ve Rehberlik17 Mart 2021 17:13

AŞKIM BU KİM? KISKANÇLIK ve ÖZGÜVEN ÜZERİNE

YETİŞKİN İNTİHARLARI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik22 Şubat 2021 19:11

YETİŞKİN İNTİHARLARI

UYKU BOZUKLUKLARI NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik13 Şubat 2021 22:29

UYKU BOZUKLUKLARI NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ