Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Sitemizin sanat danışmanı Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN'dır.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ BULUNDUĞUM NİRVANA SOSYAL BİLİMLER SİTESİNDE EDEBİYAT ALANINDA DANIŞMANLIĞIMIZI YAPMA NEZAKETİNİ GÖSTEREN PROF. DR. HALUK GÖKALP’IN ÖZGEÇMİŞİ EKTEDİR.

Birim :FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ana Bilim Dalı :ESKİ TÜRK EDEBİYATI
Kadro Ünvanı :Prof.Dr.

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2010
Ögr.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2009
Arş.Gör., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2006
VERDİĞİ DERSLER
Eski Türk Edebiyatına Giriş, Lisans, 2016-2017
Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri, Lisans, 2016-2017
Divan Edebiyatında Manzum Türler, Doktora, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Çelebi, "Klasik Türk Şiirinde Redifi Şahıs İsmi Olan Şiirler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
Yüksek Lisans, E.Aslan, "Klasik Türk Şiirinde Ah", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, Z.Özer, "Divan Şiirinde Burçlar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökalp H., Yıldız E., "İ.B.B ATATÜRK KİTAPLIĞI K 1565 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ NAZİRELER KISMI ÜZERİNE", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.91-113, 2018 (Link)
Gökalp H., "Bir Askerlik Terimi Olaraktil/Tıl/Dil Ile Kurulan Unutulmuş Deyimler", International Journal of Language Academy, pp.40-73, 2014
Gökalp H., "Seyyid Vehbî'Nin Divanında Yer Almayan Bir Kasidesi", Turkish Studies, pp.299-314, 2013
Gökalp H., "Risâletü'N-Nushiyye'De Tahkiyevî Unsurlar", Turkish Studies, pp.485-521, 2009
Gökalp H., "Bir Sakiname Var Ramazaniyede Fahriyeden İçeri: Hasb-I Hal-I Hayri", Journal of Turkish Studies, pp.---, 2009
Gökalp H., "İntihar Kültürü Ve Ferhad'In İntiharının Divan Şiiri Aşk Anlayışına Etkileri", Turkish Studies, pp.460-484, 2009
Gökalp H., "Tecride Gizlenen Anlatıcı Ve Divan Şiiri Anlatıoı Tipolojisinde Yeni Tipler", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.165-186, 2009
Gökalp H., "İslam Felsefesi Ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları: Tevhit Kasidelerinde İsbat-I Vacib", The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları), vol.26, pp.47-82, 2006
Gökalp H., "Eski Türk Edebiyatında Mevlana Ve Mevlana Methiyelerinde Mevlevî Ayinleriyle İlgili Unsurlar", Journal of Academic Studies of Turkish-Islamıc Civilization (Akademik Araştırmalar), pp.149-178, 2006
Gökalp H., "Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvari Ali Paşa Ve Makâlatı", İlmî Araştırmalar Dergisi, vol.22, pp.111-134, 2006
Gökalp H., "Divan Şiirinde Sıhhat-nameler", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.14, pp.101-130, 2006
Gökalp H., "Divan Şiirinde Sıhhat-Nâmeler", Türk Kültürü İncelemeleri, vol.14, pp.101-130, 2006
Gökalp H., "Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevî Mekanları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.281-298, 2005
Gökalp H., "Divan Şiirinde İntihar (Aşk Ölmekle Başlar)", Türk Edebiyatı, ss.10-15, 2005
Gökalp H., "Âhi Evrân-I Velî'Nin Menkıbevî Kişiliği", Ahilik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.23-37, 2005
Gökalp H., "Bir Osmanlı Memurunun Hâl-I Pür Melâli:Sergüzeşt-I İstolçevî", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.151-166, 2004
Gökalp H., "Hanife Dilek Batislam-Hasbıhâl-I Sâfî", Türk Dili, ss.619-621, 2004
Gökalp H., "Mine Mengi-Divan Şiiri Yazıları", İlmî Araştırmalar Dergisi, pp.183-186, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gökalp H., "Divan Şiirinde Nazım Şekilleri Üzerine", Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2011, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gökalp H., "Osmanlıca", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2018 (Link)
Gökalp H., "Türk Edebiyatında Manzum Tevhidler", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Gökalp H., "Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri-Edebi Türler", BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK EDEBİYATINDA TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ, Ömür Ceylan , Ed., KESİT, İSTANBUL, ss.191-468, 2011
Gökalp H., "Divan Şiirinde Hasb-I Hâller Ve Mûyî'Nin Nâlân U Handân'I", Karahan Kitabevi, ADANA, 2009
Gökalp H., "Mevlânâ Methiyeleri", Kriter Yayınları, İSTANBUL, 2009
Gökalp H., "Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-Nâmeler", KİTABEVİ, İSTANBUL, 2009

Diğer Danışman ve Editörler
Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Siyaset Bilimi Danışmanı

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Felsefe Danışmanı

Murat KAYMAK

Murat KAYMAK

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Pof. Dr. Metin Becermen

Pof. Dr. Metin Becermen

Felsefe Danışmanı

Mustafa SOLAK

Mustafa SOLAK

EĞİTİMCİ-TARİHÇİ

Dr. Serpil KAPTAN

Dr. Serpil KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Dr. Metin Yerli

Dr. Metin Yerli

Bilim Danışmanı (Sanat Tarihi)

Dr. Rifat Oymak

Dr. Rifat Oymak

Bilim Danışmanı(Dil Bilimci)

Dr. Pınar KIZILHAN

Dr. Pınar KIZILHAN

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Sinema ve Televizyon

Prof.Dr Bayram Demirci

Prof.Dr Bayram Demirci

Bilim Danışmanı

Doç. Dr. Hakan EVİN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Kamu Yönetimi Bilim Danışmanı

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

İLAHİYAT DANIŞMANI

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Müzik Danışmanı

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Sosyoloji Danışmanı

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

EĞİTİM DANIŞMANI

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

SİYASET BİLİMCİ

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Hukuk Fakültesi, Hukuk, İdare Hukuku

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Felsefe Bilim Danışmanı

Prof.dr Süleyman Doğan

Prof.dr Süleyman Doğan

Bilim Danışmanı

Kerem Kaban

Kerem Kaban

Bilim Danışmanı-Film Terapisti

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Baki DUY

Prof. Dr. Baki DUY

Pdr.Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeoloji Bilim Danışmanı

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Nitel Araştırma Bilim Danışmanı

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Sosyal Bilim ve Felsefe

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Sosyolog Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Eğitimde Proğram Geliştirme

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Edebiyat danışmanı

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Pdr. Bilim Danışmanı

ÇOK OKUNANLAR