Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Felsefe Danışmanı

Felsefe Alanında Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi'ne Danışmanlık Yapan Çok Kıymetli Hocamızın Özgeçmişi

Birim: Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Bölüm: Felsefe Bölümü

Ana Bilim Dalı:& quot;

Kadro Ünvan: Doç. Dr.

Eğitim

Doktora:& quot; Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Bilim Tarihi) Anabilim Dalı, 2008-2013

Tez Konusu: “Pozitivizm Sonrası Karşıt-Bilim Tezleri ve XIX. Yüzyıl Bilim İmgesinin Dönüşümü

Yüksek Lisans:& quot;& quot;Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Sistematik Felsefe ve Mantık) Anabilim Dalı, 2006-2008

Tez Konusu: “Richard Rorty’de Pragmatizm – Realizm Uyumu

Lisans:& quot;Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2002-2006

Bitirme Tezi: “Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler Romanı Bağlamında Kierkegaard’ın ‘Varoluş Alanları’nın İncelenmesi

Akademik Görevler

Doçent Dr. :& quot;Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2017 – Devam Ediyor.

Yardımcı Doçent Dr. :& quot;Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2014 – 2017.

Araştırma Görevlisi Dr.& quot;:& quot;Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2013 Aralık – 2014 Temmuz.

Araştırma Görevlisi:& quot;Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 2009 – 2013

İdari Görevler

A.Ü. DTCF Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2016 – Devam Ediyor

A.Ü. DTCF Akademik Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2017- Devam Ediyor

Akademik İlgi / Araştırma Alanları

Bilim Tarihi ve Felsefesi, Epistemoloji, Bilim Sosyolojisi, Post-pozitivizm ve Post-modernizm

Verilen Dersler

Lisans

FEL123/135& quot;Sofistler

FEL120& quot;Bilgi Kuramı

FEL124& quot;Eski Çağda Bilimsel Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi

FEL130& quot;Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi

Fel312& quot;Bilimsel Düşüncenin Tarihi

SKY116& quot;Bilim Tarihi& quot;(Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü)

KOR 343& quot;Felsefe I& quot;(Devlet Konservatuarı)

BBY119& quot;Bilimsel Bibliyografik Değerlendirme& quot;(Veteriner Fakültesi)

VME 117& quot;Scientific Bibliographic Consideration& quot;(Veteriner Fakültesi)

MSS 105& quot;Bilim Tarihi& quot;(Mühendislik Fakültesi)

MSS 205& quot;Bilim Felsefesi& quot;(Mühendislik Fakültesi)

PHI107& quot;Epistemology I

PHI104& quot;The Birth and Growth of Scientific Thought in Ancient Periods

& quot;

Lisans Üstü

08025082& quot;Bilimsel Düşüncenin Evrimi& quot;(Yüksek Lisans Dersi)

08025095& quot;Bilimsel Araştırma Modelleri& quot;(Yüksek Lisans Dersi)

08025097& quot;Bilim Tarihinin Epistemolojik Temelleri& quot;(Yüksek Lisans Dersi)

49017013& quot;Bilime Yeni Bakışlar ve Tekno-Bilim& quot;(Yüksek Lisans Dersi)

00002001& quot;Bilim Etiği ve Bilim Tarihi& quot;(Doktora) [Sağlık Bilimleri Enstitüsü] – [Dersin yedi haftalık bölümü]

91005001/92006001& quot;Araştırma Yöntemleri& quot;(Yüksek Lisans / Doktora Dersi)

49017017& quot;Bilim Etiği& quot;(Yüksek Lisans Dersi

GSSE599& quot;Research Methods and Academic Publication Ethics& quot;(TEDU, & quot;Institute of Sciencee and Technology)


Dönemlere Göre Verilen Dersler

2013-2014 Güz Dönemi :& quot;FEL 123

2013-2014 Bahar Dönemi :& quot;FEL 120, SKY 116

2014-2015 Bahar Dönemi :& quot;FEL 120, FEL 124, FEL 130, FEL 312, SKY 116, 08025082

2015-2016 Güz Dönemi:& quot;FEL 123, KOR 343, 08025095, 49017013

2015-2016 Bahar Dönemi:& quot;FEL 120, FEL 124, FEL 130, FEL 312, SKY 116, 08015082, 00002001

2016-2017 Güz Dönemi:& quot;& quot;FEL 123, 08025097, 49017013, BBY119

2016-2017 Bahar Dönemi:& quot;FEL120, FEL124, FEL130, FEL312, SKY116, 08025095, 49017017, 91005001 / 92006001

2017-2018 Güz Dönemi:& quot;FEL 123, BBY119, VME 117, MSS 105, MSS 205, 08025097,& quot; 49017013,& quot; GSSE599

2017-2018 Bahar Dönemi:& quot;FEL134, FEL124, FEL312, 08025082, 08026069,& quot;91005001 / 92006001

2018-2019 Güz Dönemi:& quot;FEL 135, MSS 105, PHI107, 49017013, 08025082, 9100500 / 92006001

2018-2019 Bahar Dönemi:& quot;FEL120, FEL124, FEL312, PHI104, 08025095, 91005001/92006001YAYIN LİSTESİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Hakemli Akademik Dergi Yayını

 1. "Styles of Scientific Thinking in Geography" (Bekaroğlu, E. & Anlı Ö.F.), Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 15 (Bahar 2019), s. 38-50.
 2. "'Eppue Si Muove'siz Bilimin Olanağına Dair Eleştirel Bir İnceleme: Thomas Kuhn'un Bilim Teorisinden Bilim Psikolojisine" (Anlı, Ö.F. & Yılmaz, T. E.), ViraVerita E-Dergi, Sayı 9 (Bahar 2019), s. 48-73.
 3. "Türk Coğrafyacılığında Jenerasyonlar: Disiplinin Tarihine Kohortçu Bir Yaklaşım", (Bekaroğlu, E, Yavan, N, Anlı, Ö F.), Coğrafi Bilimler Dergisi, 17(1), 55-77.
 4. "Epistemolojik Dönüş ve Bilim Felsefesinin Ontolojisi -Bilimsel Dünya Kavrayışı'ndan Eleştirel Realizme Ontolojinin Epistemoloji ile Temellendirilmesi-", Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 18(2), s.736-758. DOI: 10.21547/jss.487405
 5. "Post-Modern Epistemoloji Otopsisine Karşı Bilgi Kuramsal Bir Tez: Kant-Popper-Rorty", Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18 (1), s. 75-113. DOI: 10.20981/kaygi.520269.
 6. "Evrim Teorisinin Işığında Epistemoloji: Bilim Teorisinin Gelişim Çizgisi Evrimseldir -Karl Popper'ın Teorisi ile Bilim Teorilerine Bakmak-", Historia 1923 -Tarih ve Kültür Dergisi-, Sayı: 5 (Yaz 2018), Ankara, s. 104-126.
 7. “Bilim, Sosyal Bilim ve Coğrafya: Bilgi-kuramsal Bir Yeniden Ziyaret”, Kilikya Felsefe Dergisi, Sayı 2017(3), Mersin, s. 34-73.
 8. “Epistemolojik Bir Çözümleme: Pozitivist / Neopozitivist Olmak ya da Olmamak –Bilimsel Felsefe ve Pozitivizm Bağlamında Nusret Hızır’ın Düşüncelerinin Epistemolojik Temelleri”, Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 26.Kitap (Bahar 2017), Konya, s.105-128.
 9. “Bilim Tarihine Sosyoloji İle Bakmak”, Historia 1923 –Tarih ve Kültür Dergisi-, Sayı: 3 (Haziran 2017), Ankara, s. 297-324.
 10. “Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi –Ankara’da Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma-“, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 56 Sayı: 2 (2016-2), Ankara, s.52-77 (DOI: 1501/Dtcfder_0000001480).
 11. “Pozitivist ve Konvansiyonalist Bilim Anlayışları Bağlamında Coğrafya Disiplininin Konumu”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 9 (Bahar 2016), s.37-59.
 12. “Snow’un İki Kültürü, Sosyal Bilimler ve Huzursuzlukları”, FelsefeLogos, Sayı 60 2016/1, İstanbul, s.159-180.
 13. “Sınırlandırma Ayracı Üzerine Yürütülen Bilgikuramsal Çalışmalar Olarak Neo-pozitivizm ve Bilimsel Felsefe”, Ethos Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı 9(1), Ocak 2016, Antalya, s.143-172.
 14. “Wallerstein’ın Tezlerine Yanıt Olarak Eleştirel Rasyonalite Temelli Sosyal Bilimler Modeli: Sosyal Bilimlerin Krizi ve Çok-Paradigmalılık Bağlamında Karl Popper”, Kilikya Felsefe Dergisi, Sayı 2016/1, Mersin, s.30-63.
 15. “Ussallık, Dil, Anlam ve Bilgi İlişkisi Bağlamında ‘Temelsiz’ Söylemlerin Karşıt-Tezleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 55 Sayı: 2 (2015-2), Ankara, s.101-126 (DOI: 1501/Dtcfder_0000001449).
 16. “Pozitivist Bilim Tarihi Disiplinine ve Poppercı Bilim Tarihinin Olanaklılığına Dair Epistemolojik Bir İnceleme”, Dört Öge –Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları-, Sayı: 8 (2015-2), Ankara, s. 111-140.
 17. “Walter Benjamin’de ‘Sanat’ ve ‘Tarih’ Kavramları Bağlamında Bütünsel Bir Sosyal Kuramın Olanağı”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 5 (Bahar 2014), s. 22-39 “John Rawls’un Siyasal Liberalizminin Kantçı Temelleri ve ‘Temelsiz’ Bir Liberalizmin Tutarlılığı”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 3 (Bahar 2013), s. 44-70.
 18. “Wittgenstein’da ‘Dil-Oyunu’ Kavramı Bağlamında ‘Özel-Dil Sorunu’nun ve Yeni Bir Oyun Olanağı Olarak Metafor Kullanımının İncelenmesi”, Dört Öge –Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları-, Sayı:4 (2013-2), Ankara, s.149-175.
 19. “Bilim Sosyolojisi Bağlamında Bilimin Dışsal Belirleyenleri Olarak Değerler –Robert Merton, Paul Feyerabend”, Muhafazakâr Düşünce, Yıl 9, Sayı 36 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013), Ankara, s. 77-99.
 20. “Bir Karşıt-bilim Tezi Olarak Dilsel Görelilik: Wittgenstein, Kuhn, Rorty, Feyerabend”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15 (2013 Bahar), Ankara, s.145 - 170.
 21. “Bilim Sosyolojisi ve Aydın Sayılı’da Bilim Tarihinin Sosyolojik Boyutu”, Dört Öge –Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları-, Sayı: 3 (2013-1), Ankara, s.41-63.
 22. “Çağdaş Dil Felsefesinin ve Erken Alman Romantizminin ‘Anti-Temelcilik’ Anlayışlarının Karşılaştırılması”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13 (2012 Bahar), Ankara, s. 165 – 187.
 23. “Levinas’ın Aşkınlık ve Yükseklik Kavramları Bağlamında ‘Ben’in Monadlaşması ve Ontolojinin Şiddeti”, Posseible Düşünme Dergisi, Sayı 1 (Bahar 2012), s. 12-32.
 24. “Doğruluğun Uygunluk Kuramı ve Bilimsel Açıklama Modeli Bağlamında Pozitivizm ve Hempel”, Kaygı, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 17 (Güz 2011), Bursa, s. 71-91.
 25. “Sosyal Bir Fenomen olarak Bilimsel Bilgi: Bilim Sosyolojisinden Bilimsel Bilginin Sosyolojisine”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 12 (2011 Güz), Isparta, s. 53-79.
 26. “Hakikat (Doğruluk) Bağlamında Sosyal Bir İnşâ Olarak Bilimsel Bilgi”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 (2011 Bahar), Isparta, s. 53-77.
 27. “Üst-anlatılara ‘İnanmazlık’ Çağında Bilimin Olanağı”, Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 2(1), s. 37-62, DOI: 10.1501/sbeder_0000000025.
 28. “Metafiziğin Dili: Dilin Şiddeti –Derrida’nın ‘Şiddet ve Metafizik’ Metni Bağlamında Şiddet-siz’liğin Olanağının İncelenmesi”, Kaygı, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 15 (Güz 2010), Bursa, s. 129 – 143.
 29. “Hermeneutik Temelli Tin-Doğa Ayrımı ile Hegel’in ‘Gerçek Bütündür’ Yaklaşımının Karşılaştırılması”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9 (2010 Bahar), Isparta, s.29 – 49.
 30. “Olumsallık ve Zorunluluk Kavramları Bağlamında Felsefe Tarihine İki Yaklaşım: Richard Rorty, G.W.F. Hegel”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8 (2009 Güz), Isparta, s.71 – 91
 31. “Hegel’in Mantık Bilimi’nde (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi Birinci Cilt) ‘Nesnellik’in İki Anlamının İncelenmesi”, Kaygı, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 12 (Bahar 2009), Bursa, s. 167 – 180.
 32. “Yararcı Doğruluk - Anlam Kuramı ve ‘Alet’ Olarak Dil Anlayışı Bağlamında Anlamın Temelsizliği Problemi”, Dil ve Yaratıcılık İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı 4 (Aralık 2008), Ankara, s. 58 – 71.
 33. “Deneyim Kavramı Bağlamında Hegel’in Empirizm Eleştirisinin İncelenmesi”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı 2 (Mayıs-Ağustos 2008), İstanbul, s. 76-101
 34. “Parmenides Düşüncesi Bağlamında Heidegger’in ‘Noein’ Kavramı Yorumunun İncelenmesi”, Kaygı. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 9 (Güz 2007), Bursa, s. 85-99.

Yazılan ve katkıda bulunulan kitaplar

1.Telif Kitap

 1. Bilim Savaşları -Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü-, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2016.
 2. Bilim Felsefesi ve Mantık e-Öğrenme Kitabı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara, 2019 [Ders Kitabı].

2.Editörlük

 1. Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya, (ed. Senem KURTAR ile birlikte), Bibliotech Yayınları, Ankara, 2016.

& quot;

& quot;

3.Kitap Bölümü

 1. "Cumhuriyet Dönemi Bilim İmgesine Kesitsel Bir Bakış -Akademik Felsefede Pozitivist Olmak ya da Olmamak-, Geç Osmanlı'dan Günümüze Modern Doğa Bilimciliği-, ed. Sanem Güvenç-Salgırlı, Vefa Saygın Öğütle, s. 39-126, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2019.
 2. "Epistemolojiden Bilim Teorisine: Felsefede Dönüşüm", Sorgulanan Felsefe, ed. Abdüllatif Tüzer & Ali Utku, s. 107-128, Elis Yayınları, Ankara, 2018.
 3. "Bilim Merkezlerinin Felsefi Temelleri: Kurumsallasan Bilimin Epistemolojisi", Her Yönüyle Bilim Merkezi -Bilim Merkezlerine Dair Kavramsal Bir Okuma-, ed. Ali Güney, s.35-50, Çizgi Kitabevi, Konya, 2017.
 4. John Rawls’un Siyasal Liberalizminin Kantçı Temelleri ve ‘Temelsiz’ Bir Liberalizmin Tutarlılığı”, Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya, ed. Senem Kurtar, Ömer Faik Anlı, s. 151-188, Bibliotech Yayınları, Ankara, 2016 [Bu bölüm bu listedeki 13 No’lu Ulusal Hakemli Dergi yayını maddesindeki metnin yeniden basımıdır].
 5. Mevcut İmgesiyle Bilimin Sürdürülebilirliği Problemi ve Bilim Savaşları”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, Editörler: Bahadır Gülşen, Erkan Bozkurt, Gülce Sorguç, Umut Morkoç, s. 39-51, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2014.

Ulusal popüler dergi yayını

 1. "Bilim Teorisinde Evrimsel Değişim -Fizikten Beşeri Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 6-", Bilim ve Ütopya, Sayı: 300, Haziran 2019, s. 72-76.
 2. "20.Yüzyıl Epistemolojinin Dönüşümü: Bilim Teorisi ve 'İnce Ayar' -Fizikten Beşeri Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 5-", Bilim ve Ütopya, Sayı: 299, Mayıs 2019, s. 44-48.
 3. "Bilim Kültürünün Kurumsallaşması -Fizikten Beşeri Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 4-", Bilim ve Ütopya, Sayı 298, Nisan 2019, s. 38-42.
 4. "Fransız Devrimi Sonrası Yükselen 'Sosyal Bilim' Talebi - Fizikten Beşeri Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 3-", Bilim ve Ütopya, Sayı 296, Şubat 2019, s.52-56.
 5. "17. yüzyıldan 20. yüzyıla Değişen "Bilgi Dünyası' - Fizikten Beşeri Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz 2-, Bilim ve Ütopya, Sayı 295, Ocak 2019, Ankara, s. 40-42.
 6. "Fizikten Beşeri Bilimlere Epistemolojik ve Tarihsel Bir Analiz", Bilim ve Ütopya, Sayı: 294, Aralık 2018, Ankara, s. 46-49.
 7. "İki Kültürden Üçüncü Kültüre -Edebiyatın Bilimle, Bilimin Edebiyatla İmtihanı-", Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Yıl 14, Sayı 81, Mayıs-Haziran 2018, Ankara, s.78-82.
 8. "Bilimin Sosyal Teorisi Olarak Marksizm -Bilimin Tarih ve Beşeri Gerçeklikle İmtihanı: Buharlaşanları Katılaştırmak-", Bilim ve Ütopya, Sayı 287, Mayıs 2018, Ankara, s. 66-73.
 9. "Bilim Teorisi Perspektifi ve 'Marksist Bilim': Bilimsel Olmak ya da Olmamak İşte Bütün Mesele", Düşünbil Felsefe Dergisi, Sayı 65, Mart 2018, Ankara, s. 39-43.
 10. "Mağaradaki Resim, Bilişsel Devrim ve 'Cehaletin Keşfi': Deizm ve Hümanist Epistemoloji", Bilim ve Ütopya, Sayı 282, Aralık 2017, Ankara, s. 31-37.
 11. “Eleştirel Akılcılık ve Sokrates -İki Kültür: Sokrates Hangi Kültürün Kahramanıdır?”, FelsefeYazın, Sayı 22, Mart - Nisan 2017, Ankara, s. 13-23.
 12. “Bilim ve Toplum Çalışmaları Programı”, (Prof. Dr. Remzi Demir, Ömer Faik Anlı), Herkese Bilim Teknoloji, Sayı 48, 24 Şubat 2017, İstanbul, s. 22.
 13. "Bilimi Sahte-bilimden Ayırmanın Bilgikuramsal Kısa Tarihi", Bilim ve Ütopya, Sayı 271, Ocak 2017, Ankara, s.18-22.
 14. “Olası Bir Epistemolojiden Politika Üretilebilir mi?”, Bilim ve Ütopya, Sayı 267, Eylül 2016, Ankara, s. 58-64.
 15. “Hümanizm, Aydınlanma, Epistemoloji İlişkisi -Antropo-epistemolojinin Olanağı-”, Bilim ve Ütopya, Sayı 263, Mayıs 2016, Ankara, s.21-24.
 16. “Sokrates ve Bilim”, [n]Beyin Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat 2016, Ankara, s.80-83
 17. “Kapalı Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilimleri Açma Çağrısının Bilgi Kuramsal Temelleri”, Bilim ve Ütopya, Sayı 258, Aralık 2015, Ankara, s.50-55.
 18. “ Eleştirel Düşünme ve Merkezi Çoktan Seçmeli Sınav Sistemi”, Eleştirel Pedagoji, Sayı 42, Kasım – Aralık 2015, Ankara, s. 77 – 81.
 19. “ ‘Bilim Savaşları’ Çağında ‘Bilimsel Felsefe’nin Güncelliği”, Bilim ve Ütopya, Sayı 253, Temmuz 2015, Ankara, s. 71-76.
 20. “Modern – Postmodern Geriliminde Feyerabend’e Yapılan Göndermeler ve Değerler Sorunsalı”, Eleştirel Pedagoji, Sayı 40, Temmuz - Ağustos 2015, Ankara, s. 57-63.
 21. “Yöntemini Arayan Düşünce II: 17. Yüzyıl Yöntem Çalışmaları, Rene Descartes”, Bilim ve Ütopya, Sayı 250, Nisan 2015, s. 82-88.
 22. "Yöntemini Arayan Düşünce: 17. Yüzyıl Yöntem Çalışmaları, Francis Bacon", Bilim ve Ütopya, Sayı 249, Mart 2015, Ankara, s.86-90.
 23. “Sokratik Diyalogu Eleştirel Pedagoji Olarak Yeniden Okumak”, (Nehir Durna, Ömer Faik Anlı), Eleştirel Pedagoji, Sayı 36, Kasım-Aralık 2014, Ankara, s. 78-81.
 24. “ Tümeller Tartışması: Ortaçağ Düşüncesinde Kırılan Bir Fay Hattı”, Bilim ve Ütopya,, Sayı 243, Eylül 2014, İstanbul, s.75-79.
 25. “ ‘Bilim ve Teknoloji Çalışmaları’ Kuruluyor”, Bilim ve Ütopya, Sayı 242, Ağustos 2014, İstanbul, s.89-92.
 26. "Bilim Tarihi Disiplininin 'Bilim Savaşları'ndaki Olası İki Konumu Üzerine: George Sarton, Thomas Kuhn", Bilim ve Ütopya, Sayı 240, Haziran 2014, İstanbul, s.40-51.
 27. “Ortaçağ İslam Dünyasında Ontoloji ve Epistemoloji”, Bilim ve Ütopya, Sayı 238, Nisan 2014, İstanbul, s.71-75.
 28. “ ‘Bilim Savaşları’ ve Post-modern Bilim Eleştirileri Üzerine”, Bilim ve Ütopya, Sayı 236, Şubat 2014, İstanbul, s. 46-54.
 29. “Yeni-Platonculuk –Her Şeyin Kuramı-”, Bilim ve Ütopya, Sayı 220, Ekim 2012, İstanbul, s. 68-72.
 30. “Hellenistik Dönem Düşüncesi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 218, Ağustos 2012, İstanbul, s. 75-79
 31. “Postmodern Dünyada Tarih Yazımına İlişkin Eleştiriler ve Yanıtlar”, Bilim ve Ütopya, Sayı 217, Temmuz 2012, İstanbul, s. 32-40.
 32. “Postmodern Dünyada Tarih Yazmak”, Bilim ve Ütopya, Sayı 217, Temmuz 2012, İstanbul, s.23-32.
 33. “Aristoteles ve Fizik”, Bilim ve Ütopya, Sayı 209, Kasım 2011, İstanbul, s. 68-72.
 34. “Kierkegaard’ın ‘Varoluş Alanları’nda Üç Benlik: Karamazov Kardeşler”, Sosyoloji Notları, Sayı:8, Ekim/Kasım/Aralık 2011, Ankara, s.56 – 66
 35. “Aristoteles ve Yöntem: Tümevarım ve Tümdengelim”, Bilim ve Ütopya, Sayı 208, Ekim 2011, İstanbul, s.63-69
 36. “Platon ve Bilgi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 207, Eylül 2011, İstanbul, s. 70-75
 37. “Bilgi-Varlık İlişkisi ve Değişim Problemi - İki Gizli Müttefik: Parmenides ve Herakleitos”, Bilim ve Ütopya, Sayı 204, Haziran 2011, İstanbul, s. 70-74
 38. “Sofistler’e Gönderimlerle Görelilik ve Nihilizm Tartışması: Antik Yunan’ın Post-modernleri”, Bilim ve Ütopya, Sayı 203, Mayıs 2011, İstanbul, s. 64-71
 39. “Bilimsel Kuramsallaşmanın İlk Örnekleri mi Yoksa Metafizik mi? Antik Yunan’da Arkhe Arayışı”, Bilim ve Ütopya, Sayı 201, Mart 2011, İstanbul, s.70 – 75
 40. “Felsefeden Yansıyan Bilim: Bilim Felsefesi –Bilim Felsefesinin Temel Sorunları Bağlamında Kısa Tarihi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 197, Kasım 2010, İstanbul, s. 51-57
 41. “ Gerçeklik ve Gölgesi: Sanat ve Anlama”, Sosyoloji Notları, Sayı 6, Eylül 2008, Ankara, s. 45-51
 42. “Güzelliğin Serüveni”, (Tuğçem A. Şenol ile ortak çalışma), Sözcelem Felsefe – Edebiyat Dergisi, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2008, Ankara, s. 49-52
 43. “Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe: Bir Nietzsche Okuması”, Sözcelem Felsefe – Edebiyat Dergisi, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2008, Ankara, s. 25-27
 44. “Gelenek ve Anlam(a)”, Sosyoloji Notları, Sayı 4-5, Nisan 2008, Ankara, ss. 40-46
 45. “Deccal Üzerine Bir Deneme: Bir Nietzsche Okuması”, Sözcelem Felsefe – Edebiyat Dergisi, Sayı 1, Ocak / Şubat 2008, İstanbul, s. 47, 48
 46. “Frankfurt Okulu’nun Kültür ve Sanat Yaklaşımına Giriş”, Sosyoloji Notları, Sayı 3, Ekim / Kasım/Aralık 2007, Ankara, s. 8-14
 47. “Sokrates’ten Platon’a, Bilgisizlik Bilinci’nden Episteme’ye”, Bibliotech, Sayı 3, Eylül / Ekim 2007, Ankara, s. 32-36
 48. “Felsefede Kırılma Noktası, Sokrates”, Bibliotech, Sayı 3, Eylül / Ekim 2007, Ankara, s. 28-31
 49. “Kierkegaard’ta ‘Estetik Var-oluş Alanı’nın Temel Duygusu: Sıkıntı”, Felsefeyazın, Sayı 10, Temmuz / Ağustos 2007, Ankara, s. 76-78
 50. “Doğruluk Kuramları” (Derleme), Bibliotech, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2007, Ankara, s. 27-32
 51. “Wittgenstein’ın ‘Resim Kuramı’nda Doğruluk ve Anlam –Dil’in Ne’liği Üzerine Bir Resim Kuramı-”, Bibliotech, Sayı 2, Mayıs / Haziran 2007, Ankara, s. 14-26
 52. “Anlam(a) Üzerine Bir Deneme”, Bibliotech, Sayı 1, Mart / Nisan 2007, Ankara, s. 29-37

Bildiriler, sunumlar, konuşmalar

ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR

 1. Bilim Tarihi, Neden Şimdi ve Nasıl?”, Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Kasım 2017, Kırşehir.
 2. Socratic Method of Dialogue to Look at Terms of Critical Pedagogy”, 4th International Conference on Critical Education,& quot;Critical Education in the Era of Crisis,& quot;23-26 June 2014, Aristotle University of Thessaloniki, Greece [Nehir ÖZAĞ ile birlikte, 2. Yazar]

ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR

 1. "İlişkisel Bir Sosyal Bilim Olarak Bilim Tarihi: Paradigmatik Bilim Tarihi", 3. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, 13-14 Haziran 2019, İstanbul [Tansel Erdem YILMAZ ile birlikte].
 2. "Epistemolojiden Bilim Teorisine: Felsefede Dönüşüm", Doğu Felsefe Günleri II. Ulusal Kongre, 16 - 18 Nisan 2018, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş.
 3. Bilim: Aydınlanmanın Diyalektiği ve Heidegger”, Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu VI, 5-7 Nisan 2017, Ankara.
 4. İki Kültürlü Epistemolojik Dünyada Felsefe ve Edebiyat”, Felsefe ve Edebiyat Sempozyumu, 29-30 Nisan 2015, Van.
 5. Richard Rorty’de Benliğin Olumsallığı ve Sosyal Bilimlerin Olanağı Sorunu”, 3. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2013, Ilgaz.
 6. Bilimsel Felsefenin Güncelliği”, Ölümünün 30.Yılında Nusret Hızır, Ankara Üniversitesi, DTCF Bilim Tarihi Anabilim Dalı ve Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi’nin İşbirliğiyle, 21 Aralık 2010, Ankara.

YAYINLANMIŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTI BİLDİRİLERİ

 1. "Bilim Tarihi, Neden Şimdi ve Nasıl?", Türkiye'de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hazırlayan: Orhan Neçare, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, s. 777-798.
 2. İki Kültürlü Epistemolojik Dünyada Felsefe ve Edebiyat”, Felsefe ve Edebiyat Sempozyumu, Hazırlayanlar: Vefa Taşdelen, Zeki Taştan, Ahmet Eyim, Melih Erzen, Eren Rızvanoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, 2015, s. 295-316 [Tam metin].
 3. Richard Rorty’de Benlik’in Olumsallığı – Hakikatin Olumsallığı İlişkisi ve Sosyal Bilimlerin Olanağı Sorunu”, Kişi, Kişilik ve Kimlik (Ilgaz Felsefe Günleri), Editörler: Sedat Yazıcı, Seyit Coşkun, Divan Kitap, Ankara, 2014, s.333-345 [Tam metin].

DİĞER KONUŞMA, PANEL, ÇALIŞTAY VB.

 1. "Evrimsel Epistemoloji: Popper vs Rorty", DTCF Felsefe Konuşmaları, 29 Mayıs 2019, Ankara.
 2. "Mekân, Coğrafya, Sosyal Bilim: Epistemolojik Bir Analiz", Coğrafya Söyleşileri-I, Gaziantep Üniversitesi, 10 Mayıs 2019, Gaziantep.
 3. "Felsefe-Kültür-Toplum: Felsefenin Kökenindeki Diyalog", Diyalog Kur-Söyle, Felsefe Kültür Toplum, Konya Bilim Merkezi, 26 Ocak 2019, Konya.
 4. "Post-Truth Çağında Epistemoloji", Eskişehir Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü, Dünya Felsefe Günü Konferansı, 15 Kasım 2018, Eskişehir.
 5. "Bilin Nedir? Bilim Felsefesi Ne Yapar?", Altındağ Bilim Festivali: Bilimin Aydınlığında Ulucanlar", 11 Ekim 2018, Ankara.
 6. "Bilime Yeni Bakışlar ve Tekno-bilim İmgesi", Ankyra ASKAT Arkeoloji ve Sanat Kültür ve Araştırma Topluluğu, Bilim Tarihi Seminerleri, 03 Şubat 2018, Ankara.
 7. “18. Ve 19. Yüzyıllarda Bilim ve Felsefeye Genel Bir Bakış”, Ankyra ASKAT Arkeoloji ve Sanat Kültür ve Araştırma Topluluğu, Bilim Tarihi Seminerleri, 02 Aralık 2017, Ankara.
 8. “Yunan ve Roma’da Bilim ve Felsefe”, Ankyra ASKAT Arkeoloji ve Sanat Kültür ve Araştırma Topluluğu, Bilim Tarihi Seminerleri, 11 Kasım 2017, Ankara.
 9. “Bilim Kültürü ve Felsefe: Fizikten Beşeri Disiplinlere”,& quot;Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim Konferans Dizisi& quot;(Felsefe Kültür Sanat Derneği), 14 Ekim 2017, Ankara.
 10. “Bilim Savaşları: Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü”, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi,& quot;Tezgahtakiler, 24 Şubat 2017, İstanbul.
 11. “Karl Popper: Epistemoloji Hâlâ Yaşıyor mu?”, Düşünbil Seminerleri, 25 Ocak 2017, Ankara.
 12. “Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi”, Aydın Sayılı Söyleşileri (Ankara’da Bilim Tarihi ve Felsefesi -Kurumsallaşma ve Gelişme Sancıları-), 4 Haziran 2016, Ankara.
 13. “Olası Bir Epistemolojiden Politika Üretilebilir mi?”, Felsefeciler Derneği, Felsefe Söyleşileri 4, 29 Nisan 2016, Ankara.
 14. “Tanrıyla Karşılaşmak ya da Düşünme Krizi”, Felsefe Söyleşisi (Senem Kurtar, Remzi Onur Kükürt ile birlikte), 23 Nisan 2016, Maarif Sanat-Antika, Ankara.
 15. “Eleştirel Rasyonalite ve Sokrates”, Anadolu Üniversitesi Felsefe Kulübü Etkinliği, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 20 Kasım 2015, Eskişehir.
 16. “Postmodern Dünyada Bilgi Kuramının Gerçek Bir Problemi Var mı?”, Aleph Kitabevi, 27 Haziran 2015, Ankara.
 17. “Sosyal Bilimlerin Huzursuzluğu”, Felsefe Kültür Sanat Derneği, 14 Mayıs 2015, Ankara.
 18. “İki Kültür ve Coğrafya”, 100. Yılında Türkiye’de Coğrafya Çalıştayı, 27-28 Mart 2015, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.
 19. Bilim ve Bilim Felsefesi”, Felsefe Semineri, Fikir Kulüpleri Federasyonu, 26 Aralık 2013, Ankara.
 20. Bilgiden Enformasyona Felsefe”, Dünya Felsefe Günü Etkinliği, Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 25 Kasım 2013, Ankara.

ÇEVİRİLER

KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ

 1. Holt-Jensen, Arild.& quot;Coğrafya Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları. Çeviri Editörü: Erdem Bekaroğlu, Çevirenler: Erdem Bekaroğlu, Ömer Faik Anlı, Hatice Turut, Suat Tuysuz. İdil Yayıncılık, 2017, İstanbul.
 2. Kuper, Adam (Ed.) & Kuper, Jessica (ed.),& quot;Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, çeviri editörü: Ahmet Kemal Bayram, Adres Yayınları / Liberte Yayın Grubu, 2016, Ankara [Çevrilen Maddeler: Kültür Tarihi, Epidemiyoloji, Tahmin ve Öngörü, Problem Çözme] .

MAKALE

 1. Vucinich, Alexander, “Sovyet Marksizmi ve Bilim Tarihi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 209, Kasım 2011, İstanbul, s. 34-47.
 2. Laudan, Larry, “Bilimin Tarihi ve Bilim Felsefesi”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 204, Haziran 2011, İstanbul, s. 61-69.

DANIŞMANLIĞI YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER

 1. Görkem KIZILDAĞ,& quot;Konvansiyonalizmin Türkiye'deki Tarihi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLI)/ (Tamamlanma Tarihi: 20.07.2017)
 2. Tansel Erdem YILMAZ,& quot;Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrim Teorisi ve Imre Lakatos'un Eleştirisi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ)/& quot;(Tamamlanma Tarihi: 20.06.2018)
 3. Ceren BAĞRIYANIK, Proje Başlığı: Bilim Çağında Toplumun Engellilere Bakış Açısının Belirlenmesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM VE TOPLUM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZSİZ) /& quot;Tamamlandı.
 4. Ayşe SÖNMEZ,& quot;Teknolojik İlerlemede Evrimsel ve Devrimsel Atılımların Karşılaştırılması (Elektrik Tarihi Bağlamında), ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Tamamlanma Tarihi: 26.07.2019)
 5. Damla BARLAK,& quot; ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Devam Ediyor)
 6. Begüm SAVAŞ,& quot;Ian Hacking'de Pragmatizm - Realizm Uyumu, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Devam Ediyor)
 7. Selin DAL,& quot;Paradigma Bağlamında Sosyoloji Disiplini: Sosyoloji Çalışmalarına Dair Epistemolojik Bir Çözümleme, ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ) / (Devam Ediyor)

ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Araştırmacı,& quot;Proje Adı:& quot;Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminin Eleştirel Bir Analizi,& quot;Proje Numarası:& quot;114K063,& quot;Program Kodu:& quot;3001- TÜBİTAK,& quot;Proje Başlama Tarihi:& quot;01/07/2014,& quot;Proje Bitiş Tarihi: 05 / 12 / 2017.
 2. Araştırmacı,& quot;Proje Adı:& quot;Orta Düzey Yöneticilere Yönelik E-Öğrenme Materyalinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi,& quot;Proje Kategorisi:& quot;Özel Kuruluş,& quot;Proje Başlama Tarihi:& quot;05/07/2018 (Tamamlandı).

DİĞER GÖREVLER

 1. Posseible Düşünme Dergisi (issn: 2147-1622),& quot;Editör Yardımcılığı, 2012- Devam ediyor
 2. Bilim ve Felsefe Paneli”, 26 Mart 2014, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara,& quot;Düzenleme Kurulu Üyeliği
 3. Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi,& quot;Çocuklar İçin Felsefe Programı,& quot;Yürütme Kurulu Üyeliği
 4. Yılında Türkiye’de Coğrafya Çalıştayı,& quot;Organizasyon Komitesi Üyeliği, 27-28 Mart 2015, Ankara [Bu çalıştay 114K063 kodlu “Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminin Eleştirel Bir Analizi adlı TÜBİTAK Projesinin iş paketidir].
 5. Felsefeciler Derneği& quot;Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016- 2017.
 6. Sayı Editörlüğü,& quot;FelsefeYazın Dergisi,& quot;Sayı 22, Mart-Nisan 2017.
 7. Sayı Editörlüğü,& quot;FelsefeYazın Dergisi,& quot;Sayı 23, Ekim-Kasım 2017.

DİĞER ETKİNLİKLER

 1. Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, “Sokakta Çalışan Çocuklarla Buluşuyoruz Etkinliği”, 27 Temmuz 2015, Ankara.
 2. Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, “SKS Etkinliği”, 10 Temmuz 2015, Ankara.
 3. Çocuklar İçin Felsefe Programı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Türk Eğitim Derneği Katkılarıyla, “Somalı Çocuklar İçin Soma’dayız Etkinliği”, 4-5 Temmuz 2015, Soma.

SERTİFİKALAR

 1. Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi, 15-29 Ocak 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen” Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”na katılım, Ankara, Sertifika, 15.01.2018 -29.01.2018 (Ulusal)
Diğer Danışman ve Editörler
Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Siyaset Bilimi Danışmanı

Pof. Dr. Metin Becermen

Pof. Dr. Metin Becermen

Felsefe Danışmanı

Murat KAYMAK

Murat KAYMAK

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Mustafa SOLAK

Mustafa SOLAK

EĞİTİMCİ-TARİHÇİ

Dr. Metin Yerli

Dr. Metin Yerli

Bilim Danışmanı (Sanat Tarihi)

Dr. Serpil KAPTAN

Dr. Serpil KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Prof.Dr Bayram Demirci

Prof.Dr Bayram Demirci

Bilim Danışmanı

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Sinema ve Televizyon

Dr. Rifat Oymak

Dr. Rifat Oymak

Bilim Danışmanı(Dil Bilimci)

Dr. Pınar KIZILHAN

Dr. Pınar KIZILHAN

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Kamu Yönetimi Bilim Danışmanı

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Müzik Danışmanı

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

İLAHİYAT DANIŞMANI

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

EĞİTİM DANIŞMANI

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Sosyoloji Danışmanı

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Prof.dr Süleyman Doğan

Prof.dr Süleyman Doğan

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Felsefe Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Baki DUY

Prof. Dr. Baki DUY

Pdr.Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeoloji Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Hukuk Fakültesi, Hukuk, İdare Hukuku

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Bilim Danışmanı

Kerem Kaban

Kerem Kaban

Bilim Danışmanı-Film Terapisti

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Nitel Araştırma Bilim Danışmanı

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Sosyal Bilim ve Felsefe

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Sosyolog Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Eğitimde Proğram Geliştirme

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Edebiyat danışmanı

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Pdr. Bilim Danışmanı

ÇOK OKUNANLAR