Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Sosyoloji Danışmanı

Sosyoloji Alanında Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi'ne Danışmanlık Yapan Çok Kıymetli Hocamızın Özgeçmişi

Birim: Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm: Sosyoloji Bölümü

Ana Bilim Dalı: Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Kadro Ünvan: Prof. Dr.

 

Eğitim Bilgileri
1993- Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi  Sosyoloji Bölümü  Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı kademik Ünvan Ve Görevler

1993-DOÇENTAdnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi  Fen-edebiyat Fakültesi  Sosyoloji Bölümü  Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

2011-2014 PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi  Fen-edebiyat Fakültesi  Sosyoloji Bölümü  Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı 

İdari Görevler
1999-2000 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı
2003-2009 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı
2009-2014 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı
2009-2011 Enstitü Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Tez Danışmanlığı

2007 Tamamlandı Tez Merkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Emine Yapısalcı ve post-yapısalcı sosyal teoride dil (Sosyal teoride bir model olarak dil)

2008 Tamamlandı Tez Merkez Adnan Menderes Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Berivan B.
Alvin Ward Gouldner'ın eleştirel sosyolojisi üzerine bir inceleme

2008 Tamamlandı TezMerkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Hasan G.
Michel Foucault'nun sosyal bilim anlayışı ve metodolojisi

2010 Tamamlandı Tez Merkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Ummuhan A.
Etkileşim ritüeli zincirleri kuramı bağlamında milliyetçi ritüellerin incelenmesi

2012 Tamamlandı Tez Merkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Funda S. Kapitalist devlet ve kentsel mekânın dönüşümü: Stratejik-ilişkisel yaklaşım açısından Harvey ve Castells'in kent kurmları üzerine eleştirel bir inceleme

2013 Tamamlandı Tez Merkezi Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Uğur B. Anthony Giddens'ın yapılaşma teorisinde eylem sorunsalı

2014 Tamamlandı TezMerkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora -  Berivan B. Toplumsal düzen problemi ekseninde Anthony Giddens'ın yapılaşma teorisi

2015 Tamamlandı Tez Merkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gökhan A. "Gözetim Toplumu" teorilerinin tarihsel ve teorik bir incelemesi

2015 Tamamlandı Tez Merkezi Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Kenan G.
Anthony Giddens'ta süreksizlikler ve ontolojik kaygı: Geç modern çağda varlıksal güvenlik problemi

2016 Tamamlandı TezMerkezi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Berkay Ç.
Pierre Bourdieu'nün makro ve mikro sosyal teoriler karşısındaki konumu

2018 Tamamlandı TezMerkezi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans -  Ozan B. Turizm alanının sosyolojik ve kuramsal inşası için bir taslak

Verdiği Dersler
2014-2015-Lisans Çağdaş Sosyoloji Kuramları I
2014-2015-Lisans Sosyoloji Tarihi I

Araştırma Alanları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Sosyoloji

Kitaplar

Modern Toplumlarda Sosyal Sınıflar , Kitap Tercümesi , Tümü,,BALKIZ ÖZLEM,BALKIZ BEKİR,TATLICAN ÜMİT,,2018,9786059922739

Toplumu Açıklamak: Sosyal Bilimlerde Eleştirel Realizm , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2018,9786059801706

Emile Durkheim’xxı Yeniden Okumak , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Emile Durkheim ve Pozitivizm,TATLICAN ÜMİT,Ümit Tatlıcan, Vefa Saygın Öğütle,2018,9786059801881

Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergâhlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sembolik Etkileşimcilik ve Gündelik Hayatın Sosyolojisi,BİNAY BERİVAN,TATLICAN ÜMİT,Eli Esgin, Güney Çeğin,2018,9786059801744

Gündelik Hayat Sosyolojisi içinde ”Garfinkel’ın Etnometodolojisi’nde Gündelik Hayat” , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Garfinkel’ın Etnometodolojisi’nde Gündelik Hayat,BİNİCİ UĞUR,TATLICAN ÜMİT,,2018,

Sosyolojide Temel Fikirler , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Anomi,TATLICAN ÜMİT,Ümit Tatlıcan, Gülhan Demiriz,2017,9789750116483
Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Post-Yapısalcılık,TATLICAN ÜMİT,İbrahim Yıldız,, Aylin Görgün Baran,2017,9786054878956

Toplumsal Değişme Kuramları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Materyalist ve İdealist Toplumsal Değişme Anlayışları: Karl Marx ve Max Weber,TATLICAN ÜMİT,Doç. Dr. Mustafa Altunoğlu,2017,9789750621703

Toplumsal Değişme Kuramları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Pozitivist, Organizmacı ve Evrimci Toplumsal Değişme Anlayışı,TATLICAN ÜMİT,Doç. Dr. Mustafa Altunoğlu,2017,9789750621703

Emile Durkheim’xxın Sosyolojisi ve Felsefi Düşüncesi , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2017,9786059018470

Tarihsel Sosyoloji: Temeller ve Tartışmalar , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2017,9786059018401

Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2017,9786055790103

Sosyal Bilimler Felsefesi Pragmatizme Doğru , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2017,9-789756-614884

Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş, , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),“1. Bölüm Toplumun Dokusu”,TAŞDEMİR AFŞAR SELDA,NUROL BAHADIR,GÖKALP YILMAZ FATMA GAYE,TATLICAN ÜMİT,TURAN EMİNE FERYAL,FURAT MİNA,COŞKUN ÇİÇEK,GENİŞ ŞERİFE,SAVAŞ GÖKHAN,ÖZBEK ÇAĞLAR,ÖĞÜN BOYACIOĞLU ASLIHAN,İbrahim Yıldız ve Aylin Görgün Baran,2017,978-605-4878-95-6

Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi Postmodern Bir Feminizmin Öğeleri , Kitap Tercümesi , Tümü,,BALKIZ BEKİR,TATLICAN ÜMİT,,2016,9786050205183
Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri , Kitap Tercümesi , Tümü,,TUTU EBRU,KURDOĞLU SEVİL,TATLICAN ÜMİT,,2016,9786059911269
Hegel Paris te , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Modern Fransız Felsefesinde Hegel: Mutsuz Bilinç,BAŞDANER OZAN,TATLICAN ÜMİT,Sadık Erol Er,2016,9789756056851

Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Yaklaşımı Temeller , Kitap Tercümesi , Tümü,,Sayğan Serkan,TATLICAN ÜMİT,,2016,9786054822201
Eğitim Araştırmasında Temel Fikirler ve Kavramlar , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2016,9786059922456
Klâsik Sosyolojik Teori Sosyolojinin Vaadinin Yeniden Keşfi , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Herbert Spencer (1820-1903),TATLICAN ÜMİT,Ümit Tatlıcan,2015,978-605-02-0464-3

Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,Hasan Kösebalaban,,2015,9 786059125116
Sosyolojide Dört Ana Gelenek , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2015,978-605-9922-32-6

Sosyoloji Tarihi , Ders Kitabı , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,ÜMİT TATLICAN,2014,
Günümüzde Sosyal Teori , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,Derya Önder,2013,978605022717

Sosyolojide Perspektifler , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,Derya Önder,2013,9786050202090

Sosyolojinin Felsefi Kökenleri , Kitap Tercümesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,,2013,9786055383435
1900 den Günümüze Büyük Düşünürler ed Çetin Veysal , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2010,9-978-975-8565-60-3

Ocak Ve Zanaat Pierre Bourdieu Derlemesi editör Güney Çeğin Emrah Göker Âlim Arlı Ümit Tatlıcan , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2010,13-978-975-05-470-9

Etnometodoloji Alan Coulon , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2010,9-789756-614785
Modernite ve Bireysel Kimlik Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum Anthony Giddens , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2010,9-789754-689631

Ocak Ve Zanaat Pierre Bourdieu Derlemesi editör Güney Çeğin Emrah Göker Âlim Arlı yla birlikte , , ,,TATLICAN ÜMİT,,2010,13-978-975-05-470-9
Sosyolojik Teorinin Oluşumu J H Turner L Beeghley C H Powers , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,TATLICAN ÜMİT,Ümit Tatlıcan,2010,978-605-5790-05-9

Felsefe Ansiklopedisi Cilt VI ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2009,9-789944-446-55-6

Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori Anthony Giddens , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2008,9-789750-506505

Sosyal Bilim Felsefesi Toplumsal Düşüncenin Felsefî Temelleri Ted Benton Ian Craib Berivan Binay la birlikte , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2008,9-978-975-01164-8-3

Sosyal Teori ve Sosyoloji Klâsikler ve Ötesi Martin Slattery Gülhan Demiriz le birlikte Yayına Hazırlayan , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2008,9-978-975-01164-8-3

Felsefe Ansiklopedisi Cilt V ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2007,9-789944-446273

Felsefe Ansiklopedisi Cilt IV ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2006,9-789756-360545

Felsefe Ansiklopedisi Cilt IV ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2006,9-789756-360545

Sosyal Teorinin Temel Problemleri Anthony Giddens , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-975-00245-1-6

Felsefe Ansiklopedisi Cilt III ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-360308

Felsefe Ansiklopedisi Cilt III ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-360308

Felsefe Ansiklopedisi Cilt III ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-360308

Felsefe Ansiklopedisi Cilt III ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-360308

Felsefe Ansiklopedisi Cilt III ed Ahmet Cevizci , , Bölüm(ler),,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-360308

Sosyal Teorinin Temel Problemleri Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki Anthony Giddens , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-975-00245-1-6

Sosyal Teoriye Giriş Derek Layder , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-614396

Sosyal Teori ve Sosyoloji Klâsikler ve Ötesi ed Stephen H Turner çeviri editörü , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2005,9-789756-614587

Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları Anthony Giddens Bekir Balkız la birlikte , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2003,9-975-7819-35-2

Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo Demografik Profili ve Psiko Sosyal Sorunları , , ,,TATLICAN ÜMİT,,2003,
Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi Anthony Giddens , Ansiklopedi Maddesi , ,,TATLICAN ÜMİT,,2000,9-975-7819-16-6
 

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak , Kitap , Editör,2018
Emile Durkheim’xxın Sosyolojisi ve Felsefi Düşüncesi , , Yrd. Editör,2017
Sosyolojide Temel Fikirler , , Editör,2017
Klasik Sosyolojik Teori Sosyolojinin Vaadinin Yeniden Keşfi , , Editör,2015
Modernite ve Ütopya Ütopya 1984 ve Mülksüzler Üzerinden , Kitap , Editör,2015
 

Bilimsel Hakemlikler
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji,

 

 

Diğer Danışman ve Editörler
Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Siyaset Bilimi Danışmanı

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Felsefe Danışmanı

Murat KAYMAK

Murat KAYMAK

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Pof. Dr. Metin Becermen

Pof. Dr. Metin Becermen

Felsefe Danışmanı

Mustafa SOLAK

Mustafa SOLAK

EĞİTİMCİ-TARİHÇİ

Dr. Metin Yerli

Dr. Metin Yerli

Bilim Danışmanı (Sanat Tarihi)

Dr. Serpil KAPTAN

Dr. Serpil KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Dr. Rifat Oymak

Dr. Rifat Oymak

Bilim Danışmanı(Dil Bilimci)

Prof.Dr Bayram Demirci

Prof.Dr Bayram Demirci

Bilim Danışmanı

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Sinema ve Televizyon

Dr. Pınar KIZILHAN

Dr. Pınar KIZILHAN

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Kamu Yönetimi Bilim Danışmanı

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Müzik Danışmanı

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

İLAHİYAT DANIŞMANI

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

EĞİTİM DANIŞMANI

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Prof.dr Süleyman Doğan

Prof.dr Süleyman Doğan

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Felsefe Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Baki DUY

Prof. Dr. Baki DUY

Pdr.Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeoloji Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Hukuk Fakültesi, Hukuk, İdare Hukuku

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Bilim Danışmanı

Kerem Kaban

Kerem Kaban

Bilim Danışmanı-Film Terapisti

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Nitel Araştırma Bilim Danışmanı

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Sosyal Bilim ve Felsefe

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Sosyolog Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Eğitimde Proğram Geliştirme

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Edebiyat danışmanı

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Pdr. Bilim Danışmanı

ÇOK OKUNANLAR