Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Doç. Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK

Doç. Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK

Antropolog

Doç.Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK kimdir,Doç.Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK haberleri,Doç.Dr. Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK makaleleri,nirvana sosyal bilimler sitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI (FİZİK ANTROPOLOJİ), 2002-2007
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FİZİK ve PALEOANTROPOLOJİ ANABİLİMDALI (FİZİK ANTROPOLOJİ), 1999-2002
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL TARİH ve COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FİZİK ANTROPOLOJİ ANABİLİMDALI, 1995-1999
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Temel Biyoistatistik Kursu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 2011
I. Adli Antropoloji Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 2005

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2008 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, 17.09.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 14.09.2014 - 10.09.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 13.09.2009 - 11.09.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 14.09.2008 - 04.09.2011
VERDİĞİ DERSLER
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Seminer II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yaşlılık ve Beslenme, Yüksek Lisans, 2017-2018
Seminer II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite, Yüksek Lisans, 2017-2018
Gerontoteknoloji, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, O.Bekdaş, "Yaşlı Bireylere Yönelik Tuvalet-Banyo Tasarımında Kullanılmak Üzere Bazı Antropometrik Ölçülerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, A.Dalkiran, "Yaşlı Kadın Bireylerin Obezite Durumlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, A.Alan, "Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptanmasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, M.Doğan, "Polis Adaylarının Bazı Antropometrik Değerleri ile Silah Atış Performanslarının Karşılaştırılması", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, G.Sönmez, "Menarş Yaşı ve Antropometrik Ölçüleri Arası İlişki: Sivas İl Örneği", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, Ü.Ocak, "Yaşlı Erkek Bireylerin Obezite Durumlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, B.Aktan Korkmaz, "Sivas İl Merkezi Orta ve İleri Yaş Bireylerinin Antropometrik Ölçülerinin Değerlendirilmesi ve Medikal Aparat Tasarım Uygulaması", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI, Mayıs, 2013.

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özgün Başibüyük G., "Cranial and Post-Cranial Traumatic Injury Patterns In Van Castle Mound Medieval Population", MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, vol.16, pp.61-74, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özgün Başibüyük G., Ayremlou P., Saeidlou S.N., Çinar Z., Ay F., Bektaş Y., et al., "Evaluation of Malnutrition among Elderly People Living in Nursing Homes by Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) in Turkey", Mædica J Clin Med., vol.14, pp.38-44, 2019 (Link)
Özgün Başibüyük G., Çinar Z., Ay F., Bekdaş O., "YAŞLI BİREYLERİN TUVALET-BANYO TASARIMINA YÖNELİK ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİ ve PAZARDAKİÜRÜNLERİN YAŞLIYA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, pp.248-256, 2018
Özgün Başibüyük G., Bektaş Y. , Çınar Z. , Ay F. , Alan A., "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED),, cilt.3, ss.339-348, 2017 (Link)
Özgün Başibüyük G., "Küresel Isınma ve Küresel Isınmanın Yaşlılar Üstündeki Etkisi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Turkish Journal of Social Research), vol.21, pp.203-217, 2017
Özgün Başibüyük G., "Antropometrik Ölçümlerin Polis Adaylarının Silah Atış Performansları Üstünde Etkisi", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.157-774, 2017
Özgün Başibüyük G., "Yaşlıların Geronteknolojik Ürünleri Kabule Yönelik Tutumları", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD)- Elderly Issues Research Journal (EIRJ), cilt.9, ss.1-19, 2016
Özgün Başibüyük G., "Some Anthropometric Reference Values of Elderly Individuals for Medical Apparatus Application in City of Sivas", American International Journal of Humanities and Social Science, no.3, pp.26-37, 2016
Özgün Başibüyük G., "Yaşlılara Yönelik Medikal Aparat Tasarımında Kullanılan Bazı Antropometrik Ölçülerin Referans Değerleri: İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD)- Elderly Issues Research Journal (EIRJ), cilt.9, ss.48-63, 2016
Özgün Başibüyük G., "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), cilt.3, ss.339-348, 2016
Özgün Başibüyük G., "Sivas’ta Yetişkin Bireylerde Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi: Yaş ve Cinsiyet Farklılıkları", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.158-174, 2015
Özgün Başibüyük G., "Türkiye Fiziksel Antropoloji Çalışmaları Bibliyografyası (1930- 2014)", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.39, ss.99-118, 2015
Özgün Başibüyük G., "Sivas İli 50 Yaş ve Üzeri Bireylerinde Obezite", Antropoloji Dergisi, cilt.26, ss.55-72, 2013
Özgün Başibüyük G., "Anthropologic Prospects to Gerontology in Turkey", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.2, pp.67-75, 2012
Özgün Başibüyük G., "Karagündüz Erken Demir Çağ İskeletlerine Ait Dişlerin Odontometrik Analizi, Karadeniz ", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.30-44, 2009
Özgün Başibüyük G., "Yaşlı Dul Kadınlık", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.136-145, 2009
Özgün Başibüyük G., "Anadolu’da Yaşamış Eski İnsan Topluluklarında Yaşlılarda Gözlenen Sağlık Problemleri", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.2, ss.73-85, 2008
Özgün Başibüyük G., "Sivas İl Merkezinde Yetişkin Kadın ve Erkeklerde Obezite Değerleri", Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Litrerature and History of Turkish or Turkic), vol.4, pp.1239-1261, 2007
Özgün Başibüyük G., "Sivas İl Merkezinde Bulunan İlköğretim Çağındaki Çocukların Ağız Diş Sağlığı Durumu ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), vol.1, pp.59-71, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özgün Başibüyük G., Çinar Z., Ay F., "Türkiye’de Yaşlıların Antropometrik Referans Değerleri", 24 Ergonomi Kongresi, Erzurum, TÜRKIYE,
Özgün Başibüyük G., Çinar Z., Ay F., Akoğlu K., "Yaşlılıkta Beslenme Ve Hastalık İlişkisi", 8 International Social And Applied Gerontology Symposium, Antalya, TÜRKIYE,
Özgün Başibüyük G., Bektaş Y., Saeidlou S.N., Başibüyük H.H., "Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı", SANAR 2018, Nevşehir, TÜRKIYE,
Özkoçak V., Bektaş Y., Özgün Başibüyük G., "Secular Trends in Menarcheal Age in Turkey", International Association of Social Science Research, AYDIN, TÜRKIYE,
Özgün Başibüyük G., "Anadolu Yaşlılarının Antropometrik Boyutları: İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri", 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6 Ekim 2016 - 8 Ekim 2017, ss.63-70
Özgün Başibüyük G., "Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptamasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi: İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi", 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, ss.10-20
Özgün Başibüyük G., "Yaşlı Bireylere Yönelik Tuvalet- Banyo Tasarımında Kullanılmak Üzere Bazı Antropometrik Ölçüler", 23. Ulusal Ergonomi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, ss.52-63
Özgün Başibüyük G., "İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri", II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.211-229
Özgün Başibüyük G., "The Importance of Anthropometry and Ergonomics in Elderly Designs", 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Aralık 2017, pp.109-117
Özgün Başibüyük G., "Yaşlıların Geronteknolojik Ürünleri Kabule Yönelik Tutumları", 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, ss.70-82
Özgün Başibüyük G., "Yaşlılık ve Yoksulluk: Sivas İli Örneği", VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, ss.266-275
Özgün Başibüyük G., "Menarş Sürecinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi", 2. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2015, ss.84-91
Özgün Başibüyük G., "Regional differences in menarche and secular trends", International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, pp.1-1
Özgün Başibüyük G., Ay F., Dalkiran A., Alan A., Sönmez G., "Türkiye de 2007 Sonrası Yaşlılık Politikalarındaki Gelişmeler", VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi: Yerinde Yaşlanma, TÜRKIYE,
Özgün Başibüyük G., "Sivas’ta Yaşayan Kız Öğrencilerde Menarş Yaşı ve Antropometrik Değişkenlerle İlişkisi", 6. Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2015, ss.22-30
Özgün Başibüyük G., "Türkiye’de 2007 Sonrası Yaşlılık Politikalarındaki Gelişmeler", VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, ss.229-235
Özgün Başibüyük G., "Antropolojik Perspektifte İnsanda Ömür Uzunluğu", Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2015, ss.23-35
Özgün Başibüyük G., "Türkiye’de Menarş Yaşında Gözlenen Değişimler", Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2015, ss.82-90
Özgün Başibüyük G., "Geroantropoloji’de Antropometrik Yaklaşım", Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2015, ss.46-64
Özgün Başibüyük G., "Sivas İlinde 50 Yaş ve Üzerindeki Bireylere Ait Bazı Antropometrik Referans Değerler", 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2013, ss.115-116
Özgün Başibüyük G., "Sivas İli Orta ve İleri Yaş Bireylerinde Antropometrik Ölçülerden Medikal Aparat Tasarım Uygulaması", VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, KARABÜK, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.216-220
Özgün Başibüyük G., "İleri Yaş Bireylerde Obezite Durumunun Belirlenmesi: Sivas İli Örneği", Küresel Yaşlı Bakımı Ve Yaşlı Turizmi Buluşması, ANKARA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 1 Ekim 2013, ss.230-231
Özgün Başibüyük G., "Neden Yaşlanıyoruz: Yaşlanma Sürecine Doğal Seçilim Yoluyla Evrim Nasıl Bir Açıklama Getirmektedir?", 5. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2013, ss.128-139
Özgün Başibüyük G., "Gerontechnology: Individual-environment interaction and anthropometry", 5th International Psycho- Social and Applied Gerontology Symposium in Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2012, pp.168-180
Özgün Başibüyük G., "An ancient friend of human: The salt", 18th Congress of the European Anthropological Association, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, pp.2-2
Özgün Başibüyük G., "Anthropometric studies on ocular dimensions of a subadult population in Sivas", 18th Congress of the European Anthropological Association, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2012, pp.1-1
Özgün Başibüyük G., "Gerontoloji: Antropometri-Ergonomi", VI. Ulusal Yaşlılık Kongresi, YOZGAT, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2011, ss.12-19
Özgün Başibüyük G., "Prevalence of overweight and obesity among childeren in Sivas province (Turkey)", 17th Congress of the European Anthropological Association, Poznan, POLONYA, 29 Ağustos - 2 Eylül 2010, pp.5-5
Özgün Başibüyük G., "Gerontolojide Antropolojik Yaklaşım", 4. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, ss.201-208
Özgün Başibüyük G., "Sacralization of fifth lumbar vertebra in skeletal remains from Datca-Burgaz, Anatolia", International Union of Anthropology and Ethnologicial Sciences (IUAES), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2010, pp.65-66
Özgün Başibüyük G., "Anthropometric applications in geriatric individuals: Sampling in Sivas province", 4th International Symposium Social and Applied Gerontology in Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2010, pp.169-172
Özgün Başibüyük G., "Gecekondu Mahallesinde Yaşlı Dul Kadın Olmak: Güleryüz Mahallesi", V. Ulusal Yaşlılık Kongresi , SİVAS, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2009, ss.270-276
Özgün Başibüyük G., "Sivas İlinde Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Yetişkin Bireylerde Bazı Antropolojik Özelliklerin Tespiti", Arkeoloji-Sanat Tarihi Günleri 1, SİVAS, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2008, ss.219-226
Özgün Başibüyük G., "Sivas İli 6- 17 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Boy, Ağırlık ve Beden Kitle Endisi Değerleri", 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2008, ss.49-65
Özgün Başibüyük G., "Türkiye’nin Değişen Sağlık Gündemi", Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Kasım 2008, ss.1-2
Özgün Başibüyük G., "Oylum Höyük Populasyonunda Genetik Cinsiyet Tayini", 3. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Ekim 2008, ss.178-185
Özgün Başibüyük G., "Başlangıçtan Günümüze Eski Anadolu İnsanlarında Ömür Uzunluğu", IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, ss.205-221
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özgün Başibüyük G., Başibüyük H.H., "DUYGULARIN KÖKENI: EVRIMSEL BIYOLOJI PERSPEKTIFI", in: Duygu Psikolojisi, Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU, Eds., Nobel Akademik Yayıncılık , Ankara, pp.61-81, 2018
Özgün Başibüyük G., "The Importance of Anthropometry and Ergonomics in Elderly Designs", in: Current Debates in Sociology and Anthropology , Aslan Ş., Cinemre C., Eds., London, ANKARA, pp.7-11, 2017
Özgün Başibüyük G., "Caries in Ancient Anatolian Population", in: La Domanda Di Liberta, L'Offerta Di Responsabilita. L’era Di Antigone, Limone G., Eds., Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Seconda Università degli Studi di Napoli, ANKARA, pp.255-260, 2012
Özgün Başibüyük G., "La grande scoperta del fuoco nel processo di ominizzazione", in: Certo Alla Prova Del Vero, Il Vero Alla Prova Del Certo. L’era Di Antigone Vol. 3, Limone G., Eds., Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Seconda Università degli Studi di Napoli , ANKARA, pp.631-641, 2008
DİĞER YAYINLAR
Özgün Başibüyük G., "Yaşlı Bireylere Yönelik Medikal Aparat Tasarımı” , Yaşlılık: Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler 2", Diger, ss.541-562, 2016
Özgün Başibüyük G., "V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Tam Metin Basılı Bildiri Kitabı", Diger, ss.230-251, 2009

Diğer Danışman ve Editörler
Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Siyaset Bilimi Danışmanı

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Felsefe Danışmanı

Pof. Dr. Metin Becermen

Pof. Dr. Metin Becermen

Felsefe Danışmanı

Murat KAYMAK

Murat KAYMAK

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Mustafa SOLAK

Mustafa SOLAK

EĞİTİMCİ-TARİHÇİ

Dr. Metin Yerli

Dr. Metin Yerli

Bilim Danışmanı (Sanat Tarihi)

Dr. Serpil KAPTAN

Dr. Serpil KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Dr. Pınar KIZILHAN

Dr. Pınar KIZILHAN

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Sinema ve Televizyon

Dr. Rifat Oymak

Dr. Rifat Oymak

Bilim Danışmanı(Dil Bilimci)

Prof.Dr Bayram Demirci

Prof.Dr Bayram Demirci

Bilim Danışmanı

Doç. Dr. Hakan EVİN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Kamu Yönetimi Bilim Danışmanı

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Müzik Danışmanı

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

İLAHİYAT DANIŞMANI

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

EĞİTİM DANIŞMANI

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Sosyoloji Danışmanı

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Prof. Dr. Baki DUY

Prof. Dr. Baki DUY

Pdr.Bilim Danışmanı

Prof.dr Süleyman Doğan

Prof.dr Süleyman Doğan

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Felsefe Bilim Danışmanı

Kerem Kaban

Kerem Kaban

Bilim Danışmanı-Film Terapisti

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Hukuk Fakültesi, Hukuk, İdare Hukuku

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeoloji Bilim Danışmanı

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Nitel Araştırma Bilim Danışmanı

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Sosyal Bilim ve Felsefe

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Sosyolog Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Eğitimde Proğram Geliştirme

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Edebiyat danışmanı

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Pdr. Bilim Danışmanı

ÇOK OKUNANLAR