Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Nitel Araştırma Bilim Danışmanı

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI Nirvana Sosyal Bilimler Sitesinin bilim danışmanı..

ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
http://aves.akdeniz.edu.tr/igunbayi/
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Kampus 07058 Konyaaltı Antalya
Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI
T: 2423102135 2423101432
F:
igunbayi@akdeniz.edu.tr gunbayi@hotmail.com
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
NİĞDE
1966
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ
PLANLAMASI VE EKONOMİSİ, 1994-1999
Yüksek Lisans, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE
DENETİMİ, 1991-1994
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, 1993
-1987
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ Şubat, 1999.
Yüksek Lisans, "ÖRGÜTSEL İLETİŞİM", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM
YÖNETİMİ VE DENETİMİ Temmuz, 1994.
SERTİFİKALAR
POST DOKTORA / ARAŞTIRMACI BİLİM İNSANI, KATHOLIKE UNIVERSITY OF LEUVEN / KATHOLIEKE HOGESCHOOL
LEUVEN / DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION, 2012
POST DOKTORA / NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY FACULTY OF DEVELOPMENT AND
SOCIETY, 2007
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
İngilizce, Çok İyi
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2003 - 2010
Yrd.Doç.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2001 - 2003
Yrd.Doç.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, UŞAK EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2000 - 2001
MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM
UYGAR Merkezi Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, ,
07.01.2015 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.09.2004 - 01.07.2008
Dekan Yardımcısı, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 16.10.2001 - 18.07.2003
ARAŞTIRMA ALANLARI
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği
Eğitim Yönetimi ve Teftiş
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, T.Yörük, "Genel Lise Yöneticileri, Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları ve
Eğitimde FATİH Projesinin Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos,
2013.
Yüksek Lisans, F.Sağol, "Kurum Kültür Analizi: Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokuluna Yönelik Bir Araştırma",
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, F.Akcan, "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum
Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Işık, "Kitle İletişim Araçlarının Eğitime Etkileri Hakkında Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli
Görüşleri: Bir Durum Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, G.Türkmen, "İlköğretim Okullarında Bilgisayar Dersine Yönelik Yöneticilerin ve Öğretmenlerin
Görüşlerinin Belirlenmesi (Antalya İli Örneği)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, S.Yıldırım, "Okulda Performans Yönetimine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri: Antalya İli Örneği",
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, F.Turan, "Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Bilişim Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına
İlişkin İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, A.İskele, "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullardaki Yaratıcı İklim Üzerine
Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, D.Toprak, "İlköğretim Sınıf ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması",
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, G.Cantürk, "Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında, Okul Yöneticilerinin Bilgisayar
Teknolojisine Karşı Tutumları ile Kullanma Düzeyleri ve Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojisini Kullanma Düzeyi",
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, D.Çapar, "İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri", AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, A.Tokel, "İlköğretim Okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin
Karşılaştırmalı Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, Ç.Apaydın, "Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenen Örgütler Konusunda Yöneticilerin ve Meslek dersi ile
Kültür dersi Öğretmenlerinin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Karahan, "İlköğretim Kurumlarında Kurum İçi Çatışma ve Yönetimi", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, V.Çevik, "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine
İlişkin Görüşleri", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI / SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, C.Akdeniz, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Etkenlerine İlişkin Görüşleri", AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, Ö.Emeksiz, "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul İklimi ve Liderliğine İlişkin Görüşleri", AFYON
KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRTMENLİĞİ, Haziran,
2003.
Yüksek Lisans, M.Okumuş, "İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Okul Başarılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin
Öğretmen Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ardahan M., Muslu L., Günbayi İ., "Metaphors as artefacts for adults with type 2 diabetes mellitus according to their
professional cultures", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.68, pp.334-339, 2018
Günbayi İ., "Academic staff's perceptions on stressors originating from interpersonal relations at work setting: a case
study", Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol.1, pp.50-60, 2009
Günbayi İ., "The organizational communication process in schools", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI,
vol.7, pp.765-0, 2007
Günbayi İ., "Women and men teachers' approaches to leadership styles", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY,
vol.33, pp.685-698, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sorm S., Günbayi İ., "School Leadership: The Exercise Of Legitimate Power In Cambodia", European Journal of
Education Studies, vol.4, pp.316-333, 2018
Uludüz H. , Günbayi İ., "Iki Dilli Türk Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumlarina Yönelik Veli Ve Öğrenci Görüşleri",
Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, pp.28-43, 2018
Günbayi İ., "Developing A Qualitative Research Manuscript Based On Systematic Curriculum And Instructional
Development", European Journal of ESocial Science Studies, vol.3, pp.124-153, 2018
Vezne R., Günbayi İ., "THE OPINIONS OF YOUNG PEOPLE ON ECOLOGICAL PRODUCT DEVELOPMENT TRAINING:A
CASE STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.9, no.1, pp.1-10, 2018
Uludüz H., Günbayi İ., "Growth Mindset In The Classroom", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.173-186,
2018
Vezne R., Günbayi İ., Hromatko I., "THE EFFECT OF NONFORMAL LEARNING ON THE DISABLED PEOPLE AND
EDUCATORS: A CASE STUDY", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.313-333, 2018
Yerlisu Lapa T., Köse E., Günbayi İ., "Türkiye’de yapılan Rekreasyon Araştırmaları: Sistematik bir Derleme", Spor
Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.29, ss.87-102, 2018
Günbayi İ., Sorm S., "Social Paradigms In Guiding Social Research Design: The Functional, Interpretive, Radical
Humanist And Radical Structural Paradigms", International Journal on New Trends in Education & their Implications,
vol.9, pp.57-76, 2018
Uludüz H. , Günbayi İ., "Yaratıcı Dramanın İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Kitap Okuma Sevgi Ve İlgisine Etkisi", Journal of
Research in Education and Teaching, vol.7, pp.29-40, 2018
Günbayi A., Yörük T., Günbayi İ., Orhon G., "İngilizce Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlara İlişkin
Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.23-37, 2017
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Skills of Vet Teachers: An Action Research Project",
International Journal of Vovational Education and Training, vol.24, pp.77-91, 2017
Güneş İ., Günbayi İ., "BİMER, ALO 147, CİMER Gibi Kurumlara Yapılan Şikâyetlerin Okul Yönetimine Etkisine İlişkin
Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Journal of Research In Education and Teaching, vol.6, pp.1-10, 2017
İşler S., Günbayi İ., "Orta Öğretim Yabancı Dil Program Değişikliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Durum
Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, 2017
Muslu L., Günbayi İ., "Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Psikososyal Uyum Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomenolojik
Bir Araştırma", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, vol.9, pp.75-100, 2017
Ateş G., Günbayi İ., "Ortaokullarda İngilizce Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar", Eğitim
ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, 2017
Günbayi İ., Yörük T., Özçetin S., "Managers Perceptions of the 18th National Education Council in Turkey", An
Interdisciplinary Journal, vol.1, pp.55-68, 2016
Sorm S., Günbayi İ., "An Integration Of Social Paradigms Into The Analysis Of Social Development Theories",
International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, pp.65-83, 2016
Vezne R., Günbayi İ., "THE EFFECT OF INFORMAL LEARNING ON TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE
STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.2, pp.11-22, 2016
Günbayi İ., "Eğitim Yöneticiliğinden Ayrılmış Kadınların Yaşadığı Sorunlara İlişkin Görüşleri Fenomenolojik Bir
Araştırma", Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, pp.86-99, 2016
Kasalak G., Günbayi İ., Özçetin S., "Öğretim Elemanlarının Yönetsel Hizmetlere İlişkin Görüşleri Bir Durum Çalışması",
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.22, pp.507-536, 2016
Hromatko I., Vezne R., Günbayi İ., "The Opinions Of The Disabled Participants And Educators On Erasmus Ka2 Project
A Case Study", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, pp.94-107, 2016
Günbayi İ., Tokel A., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi",
ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.77-89, 2012
Aksoy B., Günbayi İ., "Eğitim Sen Üyesi Öğretmenlerin Sendikalarindan Beklentilerine Ilişkin Görüşleri", Eğitim Bilim
Toplum Dergisi, vol.14, pp.10-49, 2016
Günbayi İ., Vezne R., "OPINIONS OF TEACHERS ON ERASMUS+ KEY ACTION 1: A CASE STUDY ", International Journal
on New Trends in Education and Their Implications , vol.7, no.1, pp.1-12, 2016
Günbayi İ., Akcan F., "Making Vocational And Technical Upper Secondary Schools More Attractive For Students To
Prefer: An Action Research", International Journal on New Trends in Education & their Implications, vol.6, pp.13-29,
2015
Günbayi İ., Yörük T., "General high school students’ opinions on the use of project FATIH", Journal of Contemporary
Educational Research, vol.2, pp.35-45, 2015
Günbayi İ., Yücedağ F., Emir Yücel B., "Fen Lisesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Yönetici
Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.397-412, 2015
Çivilidağ A., Günbayi İ., Yörük T., "Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği", Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.38, pp.573-594, 2015
Günbayi İ., "The Importance of Social Partnership in Vocational and Technical Education and Training", International
Journal of Vocational Education and Training, vol.23, pp.19-31, 2015
Lök N., Günbayi İ., Buldukoğlu K., "Living With A Person Who Has Dementia: A Study Of Phenomenology", JOURNAL
OF PSYCHIATRIC NURSING , vol.6, pp.91-99, 2015
Lok N., Günbayi İ., Buldukoğlu K., "Living With A Person Who Has Dementia: A Study of Phenomenology", JOURNAL
OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.6, pp.91-99, 2015
Ünal F., Günbayi İ., Koca C., "Kurum Kültürü Analizi: Milli Eğitim Bakanliği Bağimsiz Anaokuluna Yönelik Bir Araştirma",
Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.357-368, 2015
Günbayi İ., Yörük T., "Öğretmenlere Yönelik Uygulanması Planlanan Rotasyona İlişkin Öğretmen Görüşleri", Eğitim ve
Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.59-72, 2015
Günbayi İ., Tokel A., "Teknik ve Meslek Liselerinde Meslek Derslerinin Etkililiğine İlişkin Yönetici, Öğretmen Ve
Öğrenci Görüşleri", Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi , vol.3, no.6, pp.59-73, 2014
Günbayi İ., Işık Ö., "Kitle İletişim Araçlarının Eğitime Etkilerine İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşleri:
Bir Durum Çalışması", Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.129-163, 2014
Günbayi İ., Yörük T., "Yönetici ve öğretmenlerin eğitimde fatih projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri
(Antalya ili Muratpaşa ilçesi örneği)", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi , vol.4, pp.189-211, 2014
Günbayi İ., Tokel A., Yörük T., Özçetin S., "Ortaöğretim Branş Öğretmenlerinin Yöneticilerle Olan İlişkilerinden
Kaynaklanan Stres", Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi , vol.3, pp.219-234, 2014
Günbayi İ., Yörük T., "Genel Lise Yöneticileri, Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları", Eğitim
Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.1-38, 2014
Günbayi İ., "Job Stressors And Their Effects On Academic Staff: A Case Study", International Journal on New Trends in
Education & their Implications, vol.5, pp.58-73, 2014
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar: Bir durum çalışması ", Yükseköğretim
Dergisi, vol.3, pp.97-108, 2013
Günbayi İ., Türkmen G., "İlköğretim Okullarında Bilgisayar Dersine Yönelik Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Görüşleri
(Antalya İli Örneği)", Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.83-98, 2013
Günbayi İ., Turan F., "Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin
İlköğretim Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması ", İlköğretim Online,
vol.12, pp.1-22, 2013
Günbayi İ., Özel M., "The Problems in TVET for Apprenticeship from the Perspective of Different Groups of Actors: a
Case Study", Polish Journal of Continuing Education, vol.81, pp.7-28, 2013
Günbayi İ., Dağlı E., Kalkan F., "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Destekleyici Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel
Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , vol.19, pp.575-602, 2013
Günbayi İ., Akcan F., "İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum
Çalışması", Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi , vol.2, pp.195-224, 2013
Günbayi İ., Taşdöğen B., "İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Programları Üzerine
Görüşleri: Bir Durum Çalışması", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.87-117, 2012
Günbayi İ., Cantürk G., "Okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojisini kullanma düzeyleri ile öğretmenlerin bilgisayar
teknolojisini kullanma düzeylerinin karşılaştırması", International Journal of Human Sciences , vol.9, pp.1443-1475,
2012
Günbayi İ., "A reform for vocational and technical education training teachers in Turkey", International journal of
vocational education and training, vol.20, pp.41-47, 2012
Günbayi İ., Vezne R., Yörük T. , "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers ", Association For
Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Las Vegas, ABD, 30 Kasım - 3 Aralık 2016, vol.3, no.2, pp.21
-32
Günbayi İ., Tokel A., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Stresi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi",
ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.77-89, 2012
Günbayi İ., Yıldırım S., "Performans Yönetimine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Antalya İli Örneği)", Nevşehir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.1, pp.1-22, 2012
Günbayi İ., Yassıkaya B., "Meslek Lisesinde Çalışan Yönetici Ve Öğretmenlerin Leonardo Da Vinci Projesi Hakkında
Görüşleri: Bir Durum Çalışması", e-International Journal of Educational Research, vol.2, pp.13-34, 2011
Günbayi İ., "Perceptions on School Management: A Case Study with Metaphorical Analysis", International Online
Journal of Educational Sciences, vol.3, pp.541-561, 2011
Günbayi İ., Cantürk G., "Bilgisayar Teknolojisinin Okul Yönetiminde Kullanımında Okul Yöneticilerinin Bilgisayar
Teknolojisine Karşı Tutumları", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.47-70, 2011
Günbayi İ., Toprak D., "İlköğretim Okulu Sınıf ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması",
İlköğretim Online, vol.9, pp.150-169, 2010
Günbayi İ., Aşçıbaşıoğlu Çapar D., "İlköğretim okulu Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri",
İlköğretmen Eğitimci Dergisi, ss.44-49, 2009
Günbayi İ., "Financing and Increasing the Quality and Attractiveness of Vocational and Technical Secondary Education
in Turkey", International journal of vocational education and training, vol.16, pp.31-51, 2008
Günbayi İ., "Vocational High School Teachers' Perceptions on Job Stress Factors in Turkey", International Journal of
Vocational Education and Training, vol.16, pp.7-23, 2008
Günbayi İ., "School Climate and Teachers' Perceptions on Climate Factors: Research into Nine Urban High Schools.",
Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.6, pp.70-78, 2007
Günbayi İ., Akdeniz C., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir
Araştırma", Milli Eğitim Dergisi, cilt.173, ss.173-192, 2007
Günbayi İ., Karahan İ., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemleri", Afyon Kocatepe
Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.209-230, 2006
Günbayi İ., Çevik V., "Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleriyle İlgili Bir Araştırma", Milli
Eğitim Dergisi, ss.185-197, 2004
Günbayi İ., "Cumhuriyet Döneminde Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki Gelişmeler", Niğde Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, ss.62-74, 2003
Günbayi İ., "Sistem Yaklaşımına Dayalı Öğretim Modellerinden Okulda Öğrenme ", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen
ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.111-119, 2003
Doğan M. , Oruncak B., Günbayi İ., "Problems and Solutions for High School Physics in Turkey", Physics Education,
vol.37, pp.543-546 , 2002
Günbayi İ., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.1, ss.93-112,
2001
Günbayi İ., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Önem Puanları", MPM Verimlilik Dergisi , ss.337-356, 2000
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Günbayi İ., Vezne R., Ed., "Turizmde Genç Çalışanlar", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANTALYA, 2017
Günbayi İ., "Liderlik ve Toplumsal Değişme", Eğitim Yönetiminde Liderlik, Güçlü N., Koşar S., Ed., Pegem Akademi
Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.245-282, 2016
Günbayi İ., "Örgütsel Kültür Ve Okul İklimi", Eğitim Yönetimi, Çelikten M., Özbaş M., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul,
ss.177-197, 2014
Günbayi İ., "Increasing the quality and attractiveness of vocational and technical secondary education and youth
employment rate in Turkey", in: Qualities of Education in Globalised World, Napier D. B., Eds., Sense Publishers,
Rotterdam, pp.101-117, 2014
Günbayi İ., "Okul Bağlamında Yetişkin ve Öğretmen Gelişimi", Denetim ve Örgütsel Liderlik, Aksu m., Ağaoğlu E., Ed.,
Anı Yayıncılık, Ankara, ss.49-80, 2014
Günbayi İ., "Örgütlerde İş Doyumu ve Güdüleme", Özen Yayıncılık, ANKARA, 2000
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yerlisu Lapa T., Köse E., Günbayi İ., "Türkiye’de Rekreasyonun Gelişimi: Sistematik İnceleme", 15. Uluslararası Spor
Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Günbayi İ., Vezne R., Yörük T. , "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers ", Association For
Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Las Vegas, ABD, 30 Kasım - 3 Aralık 2016, vol.3, no.2, pp.21
-32
Muslu L., Günbayi İ., Ardahan M., "Metaphorical Images of Adults with Type 2 Diabetes Mellitus On their Disease",
2nd Annual International Conference on Nursing , ATİNA, YUNANISTAN, 2-5 Mayıs 2016, pp.48-48
Günbayi İ., Karataş S., "Teachers’ Perceptions on Classroom Management: A Qualitative Study with Metaphorical
Analysis", Uluslararası Multidisipliner Konferans, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.1-10
Günbayi İ., Akcan F., "Increasıng The Attractıveness Of Vocatıonal And Technıcal Upper Secondary Schools: An Actıon
Research", 2015 IVETA Annual Meeting and Conference , New Orleans, ABD, 18-19 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.1-3
Günbayi İ., Yörük T., "Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Öğretmenlere Uygulanması Planlanan Rotasyon Uygulamasına
İlişkin Öğretmen Görüşleri", 6th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan
2015, vol.6, no.1, pp.68-68
Günbayi İ., Vezne R., "The Opınıons Of Teachers On Erasmus+ Key Actıon 1: A Case Study", The 4th World Conference
on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.36-36
Günbayi İ., Yücel F., Emir Yücel B., "Fen Lisesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri:
Bir Durum Çalışması", 6th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 24 Nisan - 26
Mayıs 2015, vol.6, no.1, pp.68-68
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Öğretim Elemanlarının Akademik Dışı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara
İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması", 1. International Eurasian Educational Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE,
24-26 Nisan 2014, pp.283-283
Günbayi İ., "The Importance of Social Partnership in Vocational and Technical Education and Training", IVETA
(International Vocational Education and Training Association) Annual International Conference on Promoting and
Sustaining Effective TVET Partnerships, Nashville, ABD, 18-19 Kasım 2014, pp.1-1
Günbayi İ., "Using NVIVO qualitative analysis software - a workshop", Intensive Programme ERMEC: Educational
Research Methodology in a European Context , Jindrichuv Hradec, CEK CUM., 16-27 Ağustos 2013, pp.1-1
Günbayi İ., Kasalak G., Özçetin S., "Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalardaki Etik Dışı Davranışlara İlişkin
Görüşleri", II. Kamu Etiği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mart 2013, ss.1-1
Günbayi İ., "Selecting the most suitable design in a defined case study", Intensive Programme ERMEC: Educational
Research Methodology in a European Context , Haapsalu, ESTONYA, 16-27 Ağustos 2012, pp.1-1
Günbayi İ., Özel M., "Principals, Teachers, Students, Managers of Chambers of Commerce, Employers and Master
Trainers` Perceptions on the Problems in TVET for Apprenticeship: A Case Study", IVETA (International Vocational
Education and Training Association) Annual International Conference on Using Labor Market Information to Improve
Vocational Education and Training (TVET) Programs: Matching Supply and Demand, Atlanta, ABD, 28-28 Kasım 2012,
pp.1-1
Günbayi İ., "Comparing the quantitative and qualitative sampling strategies", Intensive Programme ERMEC:
Educational Research Methodology in a European Context , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Ocak - 9 Şubat 2011, pp.1-1
Günbayi İ., "Metaphors are not just for poets, composers and politicians but also for researchers", Perspectives on
European Education Policy and Practice, Haapsalu, ESTONYA, 12-23 Ağustos 2010, pp.1-1
Günbayi İ., İskele A., "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Okullarındaki Yaratıcı İklim Üzerine
Etkisi", V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.10-10
Günbayi İ., "Metaphors in Qualitative Research", Perspectives on European Education Policy and Practice, Haapsalu,
ESTONYA, 8-20 Ağustos 2009, pp.1-1
DESTEKLENEN PROJELER
"İlköğretim Okullarında Bir Yönetim Süreci Olarak İletişimin Etkililiği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen,
2005.05.0110.016, Yönetici, 2005
"Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sisteminin Bir Alt Bilişim Sistemi Olarak E-Okul Uygulamasına İlişkin İlköğretim
Okullarındaki Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri", BAP Y.Lisans, 2010.02.0107.002, Yönetici, 2010
"PEEPP 1, PEEPP 2, PEEPP 3 (Perspectives on European Education Policy and Practice)", AB Destekli Diğer Projeler,
28071-IC-1-2007-1-UK-ERASMUS-EUCX-1-ACTIVITY 9895, Uzman, 2010
"ERMEC 1, ERMEC 2, ERMEC 3 (Educational Research Methodology in the European Context)", AB Destekli Diğer
Projeler, 2010-1-GB1-ERA10-06398-D815-E528-F475, Uzman, 2013
"Making vocational and technical upper secondary schools more attractive for students to prefer", Bilimsel Araştırma
Projesi, IVETA-PMGM-2012-01, Yönetici, 2013
"Motivasyonel Görüşme Programının Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerin Hastalıkla Başetme Ve Uyumlarına Etkisi: Bir
Eylem Araştırması", BAP Doktora, TDK-2016-1171, Yönetici, 2017
VERDİĞİ DERSLER
Sosyolojik Paradigmalar, Örgütsel Kuramlar , Doktora, 2014-2015
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri , Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetim Kuramları Ve Eğitim Yönetimi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eğitim Reformları, Politikaları ve Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2014-2015
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Semineri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
Danışmanlık, Doktora, 2014-2015
Grup Dinamiği, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2011-2012
Doktora Semineri I, Doktora, 2011-2012
Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora, 2011-2012
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2011-2012
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2011-2012
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alanı Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alanı Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Turkish Education System and School Management , Lisans, 2013-2014
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim , Yüksek Lisans, 2014-2015
Danışmanlık, Doktora, 2014-2015
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Doktora Semineri II, Doktora, 2014-2015
Bilim Felsefesi, Doktora, 2014-2015
Personality and Individual Differences , Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Doktora Semineri I, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2011-2012
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2011-2012
Danışmanlık, Doktora, 2011-2012
Danışmanlık, Doktora, 2012-2013
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2012-2013
Doktora Semineri II, Doktora, 2012-2013
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Semineri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2012-2013
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2013-2014
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Eğitim Reformları, Politikaları ve Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Danışmanlık, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alanı Dersi, Doktora, 2013-2014
Grup Dinamiği, Doktora, 2014-2015
Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
BİLİMSEL DERGİLERDE GÖREVLER
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Planlama ve Ön Hazırlık Çalışması ile Kurum
içi Bilgi ve İletişimin Geliştirilmesi, Antalya, Şubat 2015
Etkili Sınıf Yönetimi, Antalya, Kasım 2008
Çatışma Yönetimi, Antalya, Şubat 2007
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Social Behavior and Personality, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Social Behavior and Personality , Dergide Hakemlik, Eylül 2006
Social Behavior and Personality , Dergide Hakemlik, Mart 2008
Personality and Individual Differences , Dergide Hakemlik, Eylül 2008
Personality and Individual Differences , Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Personality and Individual Differences , Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Personality and Individual Differences , Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Personality and Individual Differences , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
DAVETLİ KONGRE VE SEMPOZYUM GÖREVLERİ
14th Congress of WCCES the World Council of Comparative Education Societies, Oturum Başkanı, İSTANBUL,
TÜRKIYE, 2010
18. Milli Eğitim Şurası, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2010
18. Milli Eğitim Şurası, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2010
3. Eğitim Kurultayı, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2005
Sosyal Hizmet Sempozyumu, Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2003
3. World Conference on Educational and Instructional Studies, Moderatör, ANTALYA, TÜRKIYE, 2014
GOOGLE AKADEMİK LINKLERİ VE H INDEXİ
2015, Google Scholar Linkleri: 23, H Index: 3
2014, Google Scholar Linkleri: 25, H Index: 3
2013, Google Scholar Linkleri: 19, H Index: 2
2012, Google Scholar Linkleri: 20, H Index: 1
2011, Google Scholar Linkleri: 29, H Index: 1
2010, Google Scholar Linkleri: 17, H Index: 1
2009, Google Scholar Linkleri: 9, H Index: 0
2008, Google Scholar Linkleri: 8, H Index: 0
2007, Google Scholar Linkleri: 8, H Index: 0
2008 Öncesi, Google Scholar Linkleri: 6, H Index: 0
ATIFLAR
2015, Isı Web Of Science: 19, Uluslararası Diğer: 100, Ulusal Diğer: 84
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Günbayi İ, "The Organizational Communication Process in Schools” adlı tek yazarlı makaleye verilen Bilimsel Yayın
Teşvik Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) , Mart 2008
Günbayi İ, "Women and Men Teachers’ Approaches to Leadership Styles adlı tek yazarlı makaleye verilen Bilimsel
Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Mart 2006

Diğer Danışman ve Editörler
Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Siyaset Bilimi Danışmanı

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Felsefe Danışmanı

Murat KAYMAK

Murat KAYMAK

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Pof. Dr. Metin Becermen

Pof. Dr. Metin Becermen

Felsefe Danışmanı

Mustafa SOLAK

Mustafa SOLAK

EĞİTİMCİ-TARİHÇİ

Dr. Metin Yerli

Dr. Metin Yerli

Bilim Danışmanı (Sanat Tarihi)

Dr. Serpil KAPTAN

Dr. Serpil KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Dr. Pınar KIZILHAN

Dr. Pınar KIZILHAN

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Sinema ve Televizyon

Dr. Rifat Oymak

Dr. Rifat Oymak

Bilim Danışmanı(Dil Bilimci)

Prof.Dr Bayram Demirci

Prof.Dr Bayram Demirci

Bilim Danışmanı

Doç. Dr. Hakan EVİN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Kamu Yönetimi Bilim Danışmanı

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Müzik Danışmanı

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

İLAHİYAT DANIŞMANI

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Sosyoloji Danışmanı

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

EĞİTİM DANIŞMANI

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

SİYASET BİLİMCİ

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

SİYASET BİLİMCİ

Prof. Dr. Baki DUY

Prof. Dr. Baki DUY

Pdr.Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Felsefe Bilim Danışmanı

Prof.dr Süleyman Doğan

Prof.dr Süleyman Doğan

Bilim Danışmanı

Kerem Kaban

Kerem Kaban

Bilim Danışmanı-Film Terapisti

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Hukuk Fakültesi, Hukuk, İdare Hukuku

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeoloji Bilim Danışmanı

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Sosyal Bilim ve Felsefe

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Sosyolog Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Eğitimde Proğram Geliştirme

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Edebiyat danışmanı

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Pdr. Bilim Danışmanı

ÇOK OKUNANLAR