Nirvana Sosyal

Anasayfa Künye Danışmanlar Arşiv SonEklenenler Sosyal Bilimler Bilimsel Makaleler Sosyoloji Fikir Yazıları Psikoloji-Sosyal Psikoloji Antropoloji Tarih Eğitim Bilimleri Ekonomi Hukuk Siyaset Bilim Coğrafya İlahiyat-Teoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Felsefe-Mantık Ontoloji Epistemoloji Etik Estetik Dil Felsefesi Din Felsefesi Bilim Felsefesi Eğitim Felsefesi Yaşam Bilimleri Biyoloji Sağlık Bilimleri Fütüroloji Edebiyat Sinema Müzik Kitap Tanıtımı Haberler Duyurular İletişim
Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

Pdr. Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Ersin ALTINTAŞ

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Ersin ALTINTAŞ
2. Doğum Tarihi: 1947
3. Unvanı: Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Okul Psikologluğu ve Rehberlik Ankara Üniversitesi 1971
Y. Lisans Eğitim Psikolojisi Ankara Üniversitesi 1980
Doktora Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hacettepe Üniversitesi 1990
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1990
Doçentlik Tarihi : 1998 L
Profesörlük Tarihi : 2005
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Azmaz Sibel . Orta Asya Cumhuriyetlerinden Gelen Uludağ Üniversitesinde Öğrenim
Gören Öğrencilerin Uyum Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler. Uludağ Üniversitesi 1995.
Gemi, Abdülbaki. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler.
Uludağ üniversitesi. 1996
Aydoğdu, Kıymet. İlköğretim Sekizinci sınıf Öğrencileri ile Yapılan Grup Rehberliği Programını
“ Kendine Güvene Etkisi. “ 1997
Ülgütol, Kenan. Bursa Polis Okulu Öğrencilerinin Benlik Kavramları ile Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşım Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi. 1998
Öztürk, Abdulkadir . Lise Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerinin Algılama Düzeyleri. Uludağ
Üniversitesi. 1999
Lafçı, Saliha. Bazı Mesleklere Göre kendini Ayarlama Becerileri Arasındaki Farklar. Uludağ
Üniversitesi. 1999
Oğuz Nagihan . Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Çarpıtmalar ve Uyum sorunları. Uludağ
Üniversitesi. 1999
Gültekin Filiz. Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Kimlik Gelişimi Açısından
İncelemesi. Uludağ Üniversitesi. 2000
6.2. Doktora Tezleri
Çelik, Eyüp, Evli bireylerin cinsel özgüven düzeyleri ile cinsel öz-yeterlik, evlilik yaşam doyumu ve cinsel utangaçlıklarının incelenmesi, Sakarya Üniversitesi, 2012
Akın, Ümran Akılcı duygusal davranışçı terapi odaklı psiko-eğitim programının kendini sabotaj üzerindeki etkisi, Sakarya Üniversitesi, 2013
Gültekin, Mücahit, Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme programının lise öğrencilerinin otomatik düşünceleri üzerindeki etkisi, Sakarya Üniversitesi, 2013
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Altıntaş, Ersin. Eğitimde Demokratlaşma ve Rehberlik. 6.35-42.1991
Altıntaş, Ersin. Benlik Kavramı ve Uyum. 6.55-69.1999
Altıntaş, Ersin. Ergenlerde Benlik Kavramı ve Ana- baba Öğretmen Tutumları. 6.61-69.1991
Altıntaş, Ersin. Orta Öğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi sisteminde Psikolojik
Danışma ve Rehberliğin İşlevi. 6.13-20.1992
Altıntaş, Ersin. Alfret Adler ve Bireysel Psikoloji. 6.49-57.1995
Altıntaş, Ersin. Okuma Alışkanlığı. 58.64.X. 1995
Altıntaş, Ersin. Atatürk’ ün Çağdaş Eğtim Anlayışı ve Liderliği. 109-114.1995
Altıntaş, Ersin. Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Motivasyonları, Değerlerini
Arasındaki İlişki. 321-337.XI.1998
Altıntaş,Ersin Öğretmen Yetiştiren Fakülte Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları
Arasındaki Bağdaşım Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler. 339-357.XI.1998
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Altıntaş, Ersin. Teknik Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler ve Zorlayıcı Değişkenler. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildirileri 4. Anadolu Üniversitesi. 1999
Altıntaş, Ersin. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Birinci, Dördüncü Sınıf Öğrencileri ile İlkokul Öğretmenlerinin, İlkokul Öğretmenliği Mesleğinin statüsünü Algılamaları Arasındaki Fark. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3. Anadolu Üniversitesi. 1997.
7.7. Diğer yayınlar
Altıntaş,Ersin. Gelişim ve Öğrenme. Bursa. 2000
Altıntaş, Ersin. Yardım Sanatı (Editör ) Bursa. 1999
Altıntaş, Ersin. Sınıf Yönetimi. Nobel Yayınları. Ankara. 2000
Altıntaş, Ersin. Öğretim Becerileri ( Editör ) NobelYayınları. Ankara. 2000
Altıntaş, Ersin Stres Yönetimi Alfa Yayınları Bursa 2003
Altıntaş, Ersin Sözsüz İletişim (Beden Dili) Nobel Yayınları Ankara 2003
Altıntaş, Ersin. Stres Yönetimi. Anı Yayınları. Ankara. 2014
Altıntaş, Ersin Sözsüz İletişim (Beden Dili) Mentis Yayınları Ankara 2014
Altıntaş, Ersin Psikolojik Danışma Kuramları Nobel Yayınları Ankara 2014
Altıntaş, Ersin Özgüven Nobel Yayınları Ankara 2014

7.8. Uluslararası atıflar
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
9. İdari Görevler
Bölüm Başkanlığı. Uludağ Üniversitesi. 1990- 1993
Dekan Yardımcılığı. Uludağ Üniversitesi. 1991-1993
Yönetim Kurulu Üyeliği. Uludağ Üniversitesi. 1990-1993
Anabilim Dalı Başkanlığı. Uludağ Üniversitesi. 1992-1997
Yönetim Kurulu Üyeliği. Uludağ Üniversitesi . 1998- 2001
Bölüm Başkanlığı. Uludağ Üniversitesi. 1999
Anabilim Dalı Başkanlığı. Uludağ Üniversitesi. 1998-2001
Senato Üyeliği. Uludağ Üniversitesi. 2000-2003
Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı-Sakarya Üniversitesi- 2005-2009
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı-Sakarya Üniversitesi- 2007-2010
Sakarya Üniversitesi Etik Kurulu Üyeliği 2007-2010
Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2005-2014
Nışantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 2015-2019
Görev yapmıştır.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Maaşla Ödüllendirme, Sakarya Üniversitesi
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013 Güz Özgüven Geliştirme 3 0 120
Bireyle Danışma Uygulamaları 1 4 20
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 15
Evlilik ve Aile Terapisi 2 0 3
İlkbahar Cinsel Sağlık Eğitimi 3 0 120
Psikolojik Danışma ve Uygulamaları 3 0 15
İleri Grupla Psikolojik Danışma Uyg. 3 0 10

2013-2014 Güz Bireyle Danışma Uygulamaları 1 4 20
Özgüven Geliştirme 3 0 60
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 20
Evlilik ve Aile Terapisi 2 0 10
İlkbahar Cinsel Sağlık Eğitimi 3 0 120
Psikolojik Danışma ve Uygulamaları 3 0 20
İleri Grupla Psikolojik Danışma Uyg. 3 0 10
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.& quot;

Diğer Danışman ve Editörler
Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Doç Dr. Doğancan ÖZSEL

Siyaset Bilimi Danışmanı

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Doç. Dr. Ömer Faik ANLI

Felsefe Danışmanı

Murat KAYMAK

Murat KAYMAK

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Pof. Dr. Metin Becermen

Pof. Dr. Metin Becermen

Felsefe Danışmanı

Mustafa SOLAK

Mustafa SOLAK

EĞİTİMCİ-TARİHÇİ

Dr. Serpil KAPTAN

Dr. Serpil KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Dr. Metin Yerli

Dr. Metin Yerli

Bilim Danışmanı (Sanat Tarihi)

Dr. Rifat Oymak

Dr. Rifat Oymak

Bilim Danışmanı(Dil Bilimci)

Dr. Pınar KIZILHAN

Dr. Pınar KIZILHAN

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Dr. Selçuk ULUTAŞ

Sinema ve Televizyon

Prof.Dr Bayram Demirci

Prof.Dr Bayram Demirci

Bilim Danışmanı

Doç. Dr. Hakan EVİN

Doç. Dr. Hakan EVİN

Kamu Yönetimi Bilim Danışmanı

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR

İLAHİYAT DANIŞMANI

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

Prof.Dr.FÜGEN BERKAY

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Doç. Dr. Sadık YÖNDEM

Müzik Danışmanı

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU

EĞİTİMCİ-DANIŞMAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Sosyoloji Danışmanı

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

Prof.Dr.TUNCAY AKÇADAĞ

EĞİTİM DANIŞMANI

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

Prof.Dr. Cüneyt AKALIN

SİYASET BİLİMCİ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ

SOSYOLOJİ DANIŞMANI

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

Doç.Dr.ARMAĞAN ÖZTÜRK

SİYASET BİLİMCİ

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Hukuk Fakültesi, Hukuk, İdare Hukuku

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Prof. Dr. Hasan AYDIN

Felsefe Bilim Danışmanı

Prof.dr Süleyman Doğan

Prof.dr Süleyman Doğan

Bilim Danışmanı

Kerem Kaban

Kerem Kaban

Bilim Danışmanı-Film Terapisti

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem

Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Baki DUY

Prof. Dr. Baki DUY

Pdr.Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeoloji Bilim Danışmanı

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

Prof.Dr.AYTAÇ AÇIKALIN

EĞİTİM YÖNETİCİSİ

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Prof.Dr. İLHAN GÜNBAYI

Nitel Araştırma Bilim Danışmanı

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN

Sosyal Bilim ve Felsefe

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Grafik Sanat Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ

Sosyolog Bilim Danışmanı

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN

Eğitimde Proğram Geliştirme

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Prof. Dr. Haluk GÖKALP

Edebiyat danışmanı

ÇOK OKUNANLAR