Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Salgın Döneminde Yetişkin Eğitimi

Alaaddin Dinçer

Kategori: Fikir Yazıları - Tarih: 29 Eylül 2020 20:45 - Okunma sayısı: 595

Salgın Döneminde Yetişkin Eğitimi

Salgın Döneminde Yetişkin Eğitimi
Alaaddin Dinçer
11 Mart 2020 tarihinden bu yana toplumsal yaşamı etkileyen salgın nedeniyle pek çok alanda hareketlilik ve eylemsellik yavaşlama hatta neredeyse durma noktasına geldi. Eğitimin önemli bir ayağı olan hayat boyu öğrenme müdürlüğüne bağlı kurumlarda sürmekte olan yetişkin eğitimleri de durma noktasına geldi.Değişik program başlıklarında milyonlarca yurttaşın katılım gösterdiği bu alanda çok sınırlı alanlarda yüz yüze veya uzaktan çevrimiçi öğretimler yapılabilmektedir.Bu koşullarda yasada tanımlanan ve aşağıda alıntılanan kapsam, amaç ve görevlerin büyük bir bölümü gerçkleşmemektedir.Yasadan alıntılanan ilgili bölümde bulunan temel işlevlerin gerçekleşmemesi yurttaşların ekonomik,kültürel ve sosyal yaşamında büyük boşlukların oluşmasına yol açmakta gündelik yaşamları bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir.
Yasada yaygın eğitimin işlevi, “örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim, genel ve meslekî - teknik olmak Üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır.” Denilmektedir.
Yasanın 40.maddesinde yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevleri şu şekilde tanımlanmaktadır.
“Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak. Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,
1.Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,
2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarım sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak.
3.Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,
4.Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,
5.İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek,
6.Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,
7.Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak,
8.Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Sonuç olarak, resmi yaygın eğitim kurumlarında yürütülmekte olan yetişkin eğitimi programlarına salgın öncesi dönemde devam eden kursiyer sayısı 2019-20 yılı meb istatistiklerinde 8 milyon 285 bindir. Aynı şekilde yerel yönetimler bünyesinde bulunan yaygın eğitim müdürlüklerine bağlı yetişkin eğitimi merkezlerindeki programlara devam eden kursiyer sayısının yüzbinlerce olduğu ifade edilmektedir.Ancak salgının başladığı tarihten bu yana gerek alt yapı yetersizlikleri gerekse teknolojik donanım eksikliği nedeniyle hem meb’e hem de yerel yönetimlere bağlı merkezlerde yüz yüze eğitim yapılamadığı gibi uzaktan öğretim de sağlıklı bir biçimde yapılamamaktadır.MEB ve yerel yönetimler yetişkin eğitimlerinin çevrimiçi yöllardan yapılabilmesi için gerekli teknolojik donanım ile kurumların alt yapılarını güçlendirecek yatırımlarını zaman kaybetmeden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.Bu yapılmadığı takdirde yetişkin eğitimi alanında oluşmuş boşluk büyüyecek, miyonlarca yurttaş yetişkin eğitiminin bireyi çok yönlü olarak geiştirip güçlendiren, değiştirici ve dönüştürücü etkisinden yoksun kalacaktır. *Eğitimci/29.09.2020

& quot;

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Fikir Yazıları Yazıları
Etkili okul

Fikir Yazıları 13 Mayıs 2022

Etkili okul

DÜŞÜNMEK

Fikir Yazıları 01 Mayıs 2022

DÜŞÜNMEK