Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11) KOALİSYONLAR DÖNEMİ

ALİ GENÇLİ

Kategori: Eğitim Bilimleri - Tarih: 23 Eylül 2020 18:41 - Okunma sayısı: 1.076

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11)  KOALİSYONLAR DÖNEMİ

DÜNDEN YARINA EĞİTİM SİTEMİMİZ (11)

KOALİSYONLAR DÖNEMİ

Yedinci Şûrada alınan kararlar doğrultusunda, Eski Eserler ve Müzeler Eski eserler ve müzeler konusunda müteakip çalışmalar Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülecektir. Kütüphaneler ise, Kütüphaneler kapsamında yer alan "Halk Kütüphaneleri", "Okul Kütüphaneleri", "Personel Yetiştirme", "Kütüphaneler Arası İş Birliği" ve "Derleme" konularındaki öneriler uygun görülmüştür.
Basım Yayım konusu da "Okul Ders Kitapları", "Öğretmen Meslek Kitapları", "Çocuk Yayınları", "Halk Yayınları", "Türk Kültür Eserleri", "Klasikler", "Ansiklopediler", "Güzel Sanatlar Yayınları", "Telif Tiyatro Eserleri", "Çeşitli Yayınlar", "Süreli Yayınlar ve Dergiler", "Bakanlık Çalışmalarıyla İlgili Yayınlar", "Bakanlıklar Arası İş Birliği Yayınları" ve "Çeşitli Telifler" olarak ele alınmıştır. "Halk Eğitiminin Tanımı ve Amaçları", "Halk Eğitiminin Konuları", "Halk Eğitiminde İş birliği, İş bölümü ve Çalışma Planları", "Halk Eğitimi Merkezleri", "Halk Eğitimi Odaları", "Halk Eğitimi Yayınları", "Halk Eğitiminde Tesis ve Araçlar", "Kanun ve Yönetmelikler", "Genel Konular" ve "Öncelikle Ele Alınması Gereken İşler" gibi konularda gelen öneriler kabul edilmiştir.
Dış kültür ilişkileri bölümünde yer alan "Ülkeler Arası İlişkiler", "Hükümetler Arası veya Uluslararası Örgütlerle Olan İlişkiler", "Ülkemizdeki Yabancı Kültür Kurumları", "Türkiye'nin Yabancı Ülkelerde Açacağı Kültür Merkezleri", "Türkiye'de Yabancılar İçin Türk Kültür Merkezleri", "Türk Kültür Müşavirlikleri", "Burslar", "Kültürel Gösteriler", "Toplantılar" ve "Okul Kitaplarının İncelenmesi" gibi konularda, Koordinasyon Grubunca hazırlanan tekliflerin Şûrada incelenmesi zaman darlığı bakımından mümkün olamamıştır.
Zaman darlığı ve görüşülemeyen konular.(?)
Bir ülkenin eğitiminden daha önemli hangi konular olabilir ki Şûra birkaç gün daha uzatılıp bu konular da görüşülemez miydi?
Bu öneriler ve projeler tam anlamıyla uygulandığında, eğitimde önemli bir yol kat edilecek, gelişmekte olan bir ülke olarak kalkınmamız için gerekli vasıflı insanların yetiştirilmesi gerçekleştirilmiş olacaktı. Fakat bu hedeflenenlerle, ülkemiz kalkınması için gerekli eğitimli, çağdaş ve donanımlı insan yaratma çabaları, ne yazık ki görünmez bir el tarafından çeşitli yöntemlerle yok edilmiş, istendik biçimde sorgulamayan, araştırmayan, üretmeyen ve biat eden bir insan tipi yaratılmıştır. Vasıflı, yetenekli insan yetiştirilmesinde önemli bir yeri olan mesleki ortaokullar, İmam Hatip Liseleri orta bölümleri dışında kapatılmıştır.
**
Çalkantılı bir dönemden geçen Birinci İnönü Koalisyon Hükümeti, koalisyonla ilk kez tanışan ülkenin yönetimde yaşanan zorluklar yüzünden 1962 yılının Haziran ayında dağılmıştır. Ardından kurulan 2. ve 3. İsmet İnönü Koalisyon Hükümetlerinin durumu da birincisinden farklı olmamış, uzun tartışmalarla geçen süreçte ülkemizin tüm alanlarda gelişme ve kalkınma çabaları sürdürülmüştür. 25 Haziran 1962 tarihinde kurulan ikinci İnönü koalisyon hükümeti, 25 Aralık 1963’e kadar devam etmiştir. Manisa CHP Milletvekili Şevket Raşit Hatipoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığını yürüttüğü bu dönemde 7. Şûrada alınan kararlar hayata geçirilmeye çalışıldı. Başbakan İnönü Köy Enstitülerinin yeniden açılması için çalışmalar yapmasını istediği Milli Eğitim Bakanı Şevki Raşit Hatipoğlu, CHP grup toplantısında yaptığı bir konuşmada, Köy Enstitülerinin aynı adla yeniden kurulamaya-cağından, ancak onların deneyimlerinden yararlanılarak, bu kurumların ilke ve uygula-malarından öğretmen okullarında yaralanılabileceğinden söz eder.
Bakan, İnönü’nün kendisine, imam hatip okullarının sayılarının azaltılması konusunda talimat vermesine de karşı çıkmıştır. Ayrıca, kurulması kararlaştırılan İslâm Enstitüsü’nün kurulacağı arazinin alınması için parasal destek sağlamış, 8 Haziran 1963’te görevinden istifa etmiştir. İnönü’ye istifa gerekçesi olarak yorgunluğundan ve yıprandığından söz etse de Hatipoğlu, gerçekte, Köy Enstitüleri ve İmam Hatip okulları konusunda İnönü ile olan farklı düşünceleri yüzünden görevden ayrılmıştır. İstifasında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu (TÖDMF) tarafından 20 Şubat 1963 günü Ankara’da yapılan ve 14 binden fazla öğretmenin katıldığı “Büyük Eğitim Mitingi”nin de büyük etkisi olmuştur.
Bu miting sonrasında, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda “Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılmasının hemen ardından da Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kurulmuştur.
CHP’den istifa eden Şevki Raşit Hatipoğlu Güven Partisi'ne geçmiştir.
Bu süreçte, koalisyonların istikrarsızlığı yüzünden ülkemizde yaşanan siyasal ve sosyal yaşamdaki olumsuzluklardan etkilenen milli eğitimimiz de durağan bir dönem geçirmiştir. (Devam Edecek)

& quot;

& quot;

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Eğitim Bilimleri Yazıları