Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Okul Yönetimi

Mutlu ERDOĞAN

Kategori: Eğitim Bilimleri - Tarih: 25 Mart 2020 10:47 - Okunma sayısı: 2.095

Okul Yönetimi

Dünyamız son elli yıldır şimdiye kadar alışık olmadığımız bir hızla değişmekte ve bu değişimle birçok bilinmeyen ve sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Eğitim sistemi ve okulu yeniden ele almamızı zorlamaktadır. Bu bağlamda günümüz okul yöneticileri analitik çözümleme becerileri ve sıkıntıları yönetebilecek içinde bulunduğu sosyal çevrenin beklentilerini karşılayabilecek kişiliğe sahip olmalıdır.

Okul Yöneticiliğinin bir uzmanlık olarak görülmemesi, “Meslekte esas olan öğretmenliktir” anlayışından kaynaklanmaktadır. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak görülmemektedir.

Okulda ortak nokta öğrenci olmalıdır. Müdür bütün öğrencilerin başarılı olabileceğine inanmalı ailelerin beklentilerine cevap vermeli günümüz okullarında kaybolan disiplin ve çalışmayı okulun en temel değeri kılmaya çalışma sorumluluğunu üstlenen kişi olmalıdır. Okul yönetiminin en önemli özelliği iletişim becerisi olması gerekir. Açık ve samimi ilişki beklentilerin karşılanmasında en önemli anahtardır.

Okul, toplumun değişik gruplarından oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Okul yöneticisi okul habitatını oluşturan öğretmenler, öğrenciler, yardımcı personel ve velileri de okulun yönetimine katarak okulu yönetme sorumluluğunu taşımaktadır. Okul bununla birlikte bir kamu kuruluşu olarak yakın ve uzak çevresiyle de ilişkiler içindedir. Okulun bu ilişkiler içinde yakın ve uzak çevresindeki olumlu veya olumsuz gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Okul yöneticisinin bu etkileşimi yönetebilmesi için toplumsal katılımı sağlamak zorundadır. Karar alma ve karar verme birlikte olmalıdır. Okulun üç temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; kültürün kuşaktan kuşağa aktarımı, meslek kazandırma ve kişisel gelişmeyi sağlamaktır.

Okul öğrenme ve öğretme süreçleri üzerine yoğunlaşmalıdır. Okulun misyonunu tanımlama, eğitim programı ve öğretimi yönetme olumlu bir okul iklimi geliştirmelidir. Okulda kaynaklar kesinlikle etkin ve verimli kullanılmalıdır. Liderlik kelimesinin en kısa tanımla etkileme olduğu kabul edilerek okul yönetimi etkileme üzerine yapılmalıdır.

Okul, müdür odasından yönetilemez, okulda olup bitenden kayıtsız kalınamaz. Yönetici gerek formal gerekse informal olarak öğretmen ve öğrencilerle sürekli temas halinde olmalı, rol model olmalıdır. Okul yöneticisi öğretmen ve idarecilerin başarılarını dikkatlice değerlendirmeli ve ödül dağıtımında öğretmen ve öğrenciler üzerinde nesnel bir etki bırakmalıdır. Kısacası; okul müdürü okulu odasından değil; okulun her yerinden yönetmelidir.

Okul yönetiminde zamanın kıt bir kaynak olduğu farkına varılarak öğretim sürecini kesintiye uğratacak etkenlerin en aza indirilmesi doğrultusunda disiplin ve düzen oluşturmalıdır.

Okul yönetiminde veliler ile iletişim sadece maddi destek olarak görülmemelidir.

Okul yöneticisi yönetim anlayışında herkese aynı yakınlıkta olmalı, sendikal ayrım, hemşehricilik yapmamalı, emir vermeden yönetmelidir. Dışsal motivasyon yerine içsel motivasyon öne çıkarılmalıdır.

Okul müdüründen vizyoner, öğretim lideri, değerlendirme uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, ekonomist, etkinlik yöneticisi gibi birçok rolü gerçekleştirmesi beklenir.

Okul yönetiminde kişisel sorunlar çalışanlara yansıtılmamalı, empatik davranış sergilenmeli, ne gereksiz samimiyet ne de abartılı resmiyet olmalı, mevzuat iyi bilinmeli ve takip edilmeli, her zaman bir adım önde olunmaya çalışılmalı ancak; ben yaparım,siz yapamazsınız tavrı sergilenmemelidir.

Okul yöneticisi adalet, liyakat, eşitlik, şeffaflık, sağlıklı iletişim içinde işine sevdalı olursa diğerlerinin de arkasından geleceği unutulmamalıdır.

Mutlu ERDOĞAN (Denizli- Merkezefendi Şehit Burak Erten İlkokulu Müdürü)

Yorumlar (3)
Sadi Öztekin - 25 Mart 2020 13:46
Tebrikler sayın müdürüm. Bu yazıların devamını bekliyoruz
Cengiz Sarıcs - 25 Mart 2020 13:11
Katılıyorum düşüncelerinize Mutlu hocam. Kutlarım...
Mehmet Özcan - 25 Mart 2020 12:15
Tebrik ederim Mutlu hocam.Çok güzel özetklemişsin.Ağzına sağlık.
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Eğitim Bilimleri Yazıları