Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

ÜNİVERSİTENİN KALKINMAYA KATKI YAPMASI ROLÜ

Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM

Kategori: Fikir Yazıları - Tarih: 15 Mart 2024 20:44 - Okunma sayısı: 316

ÜNİVERSİTENİN KALKINMAYA KATKI YAPMASI ROLÜ

ÜNİVERSİTENİN KALKINMAYA KATKI YAPMASI ROLÜ

Ülkeler açısından kalkınma, başta ekonomi olmak üzere sosyal ve insani yaşam standartlarında ulusal ve bölgesel düzeyde gelişmişliği temsil etmektedir. Kalkınmış ülkeler gerek ekonomik açıdan gerekse de sosyal ve insani yaşam standartları açısından kabul edilen standartları ulusal ve bölgesel düzeyde yakalamıştır. Kalkınmakta olan ülkeler ise ekonomi, sosyal ve insani yaşam standartları açısından ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınmış ülkeler seviyesine ulaşmada belli bir mesafe almıştır. Kalkınmamış ülkeler ise ekonomi, sosyal ve insani yaşam standartları açısından ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınmış ülkelerin oldukça gerisindedir.

Ulusal ve bölgesel kalkınmada üniversite stratejik öneme sahiptir. Üniversite, öncelikle bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı vererek ulusal kalkınmaya katkı vermektedir. Üniversite, kalkınmanın gerektirdiği insan gücü taleplerine cevap verme, sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapma, yetişkin eğitimini gerçekleştirme, danışmanlık, sağlık ve eğitim hizmetleriyle ulusal ve bölgesel kalkınmaya doğrudan etkide bulunmaktadır.

Kalkınmada ekonomi öncelikli sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik kalkınma, sanayinin gelişmesiyle eşdeğer tutulmaktadır. Üniversite özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirirken sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan nitelikte ve sayıda yetiştirilmesine özel önem vermelidir. Ulusal ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi öncelikle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle mümkündür.

Yeni bilgi ve teknolojiye sahip olanlar ulusal ve bölgesel kalkınmada bir adım önde olmuştur. Üniversite ulusal ve bölgesel kalkınma için çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan yeni bilgi ve teknolojiyi üretmeli, ortaya koymalıdır. Üniversite yaptığı araştırmalarla yeni bilgiyi ortaya koymalıdır. Üniversite aynı zamanda yeni bilgiyi ulusal ve bölgesel kalkınmaya doğrudan etki edecek teknolojiye dönüştürebilmelidir. Yeni bilgi ve teknoloji olmadan ulusal ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.

Ulusal ve bölgesel kalkınma için, üniversitenin öncelikli alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmesi, yeni bilgi ve teknolojiyi üretmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitenin, ulusal ve bölgesel kalkınmada büyük önem taşıyan sanayi, ticaret, tarım, madencilik, enerji, ulaşım vb. sektörlerde üzerine düşen rolü ve sorumluluğu etkili bir biçimde yerine getirmesi kalkınmayı doğrudan olumlu etkilemektedir. Aksi durum ise hem ulusal ve bölgesel kalkınmayı olumsuz etkilemekte hem de toplum nazarında üniversitenin kurumsal itibarını ve üniversiteye duyulan güveni zedelemektedir.

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
Fikir Yazıları - 16 Temmuz 2024 12:17

Bu Yaz!

BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Fikir Yazıları Yazıları
Bu Yaz!

Fikir Yazıları 16 Temmuz 2024

Bu Yaz!

Mustafa Pala

Fikir Yazıları 17 Haziran 2024

Mustafa Pala