Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Karne Notları

İbrahim ASLAN

Kategori: Fikir Yazıları - Tarih: 27 Ocak 2023 21:18 - Okunma sayısı: 1.917

Karne Notları

Karne Notları

Eğitimde ölçme ve değerlendirme son zamanlarda üzerinde önemle durulan konular arasında yer almaktadır. Karnelere verilen notların birçok kişi tarafından eleştirilmesi, ebeveynlerin karne notlarından dolayı çocuklara karşı tutumları gibi günümüzde sıkça tartışılan durumlar doğrudan ölçme ve değerlendirme ile ilgilidir. Bu tartışmalarda notların çok yüksek verildiği düşüncesinin yanında karnede neden zayıf not verildiği şeklinde birbirine çok zıt görüşler söz konusu olabiliyor. Karnede değerlendirme niteliğinde verilen sayıların ve sembollerin tam anlamıyla öğrenciyi ifade etmesi imkânsızdır. Ancak karne sonuçları bize öğrencinin okuldaki bilişsel ve duyuşsal özellikleri hakkında ipuçları verebilir. Bu ipuçları öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak ailelerin çocuklarını tanımalarına ve gelişimlerini desteklemelerine olanak sağlayabilir. Tartışma konularından biri olan karne notlarında sağlıklı sonuçlar elde etmek iyi bir ölçme ve değerlendirme ile mümkündür. Amaca hizmet eden iyi bir ölçme ve değerlendirme yönteminin kullanıldığının bilincinde olan ebeveynlerin çocuklara karşı tutumları değişebilir. Yazımızda iyi bir ölçme ve değerlendirme yönteminin nasıl olması gerektiğinden, notların ne ifade ettiğinden ve ailelerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğinden kısaca bahsedilecektir.

Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin başarıları geleneksel ve yapılandırmacı ölçme değerlendirme yöntemleriyle belirlenebilmektedir. Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemi doğru-yanlış, yazılı ve sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı gibi klasik test araçlarının kullanıldığı sonuç odaklı bir yaklaşımdır. Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemi ezbere dayalı ve öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Öğrencinin sürece dâhil olmadığı bu ölçme ve değerlendirme yönteminde üst düzey becerilerin ölçülmesi zordur.

Yapılandırmacı ölçme ve değerlendirme yöntemi öğretimin bir parçasıdır. Bu yöntem performans belirleme, proje ödevleri, portfolyo gibi tamamlayıcı test araçlarının kullanıldığı süreç odaklı bir yaklaşımdır. Yapılandırmacı ölçme ve değerlendirme yönteminde klasik ölçme ve değerlendirme yöntemine göre daha fazla test aracı kullanılır. Öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı davranışları gözlemlenerek performansları hakkında bilgi elde edilir. Yapılandırmacı ölçme ve değerlendirme yöntemi öğrenci merkezli olduğu için öğrencinin gelişimine daha çok katkı sağlar. Bilindiği gibi karnelerde öğrenci davranış notları da yer almaktadır. Tutum ve davranışlar uzun süreli gözlem gerektiren durumlardır. Bu nedenle davranış notlarının değerlendirilmesinde süreç odaklı gözlem gerektiren yapılandırmacı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı kullanmak gerekmektedir.

Başta belirtildiği gibi karnede verilen notlar öğrenciyi tam olarak yansıtamaz sadece öğrencinin dönem içindeki performansı hakkına ipuçları verir. Söz gelimi matematik dersinden “çok iyi” notu alan bir öğrenci matematik dehası değildir. Yine aynı şekilde matematik dersinden “geliştirilmeli” notu alan öğrencinin de matematikten hiçbir şey bilmediği anlamı çıkarılmamalıdır. Burada verilen notlar öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesinde rehber görevi görür. Karne sonuçlarından yola çıkarak öğretmenler, öğrenciler ve aileler sorumluluklarını gözden geçirme fırsatı elde etmiş olur.

Aile, çocuğun başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Çocuklar karne sevincini aileleri ile paylaşarak dönüt almak ister. Ailenin ve yakın çevrenin karneye verdikleri dönütler çocuğun gelecekteki başarısına katkı sağlayacak şekilde olmalıdır. Maalesef bazı ebeveynlerin karnedeki düşük notlarından dolayı çocukları ağır şekilde eleştirdiği ve cezalandırdığı durumlara şahit oluyoruz. Böyle durumlarda ebeveynler, öğrencilerin başarısız oldukları bilişsel ve duyuşsal alanları anlayışla karşılamalı ve çocuğa güvendiklerini hissettirmelidirler. Ayrıca aileler, karne notlarından yola çıkarak çocukların öğrenme yaşantılarını uygun şekilde düzenlerse öğretimin sonraki dönemlerinde başarı kaçınılmaz olacaktır.

Yazımı Ziya Selçuk hocamızın ifadesiyle noktalamış olayım “Bir çocuk, sınav kâğıdından ve karne notundan çok daha fazlasıdır.”

Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir tatil dilerim.

Yorumlar (3)
Cafer şanlı - 28 Ocak 2023 10:54
Çok güzel bir değerlendirme...
Neslihan Dağ - 27 Ocak 2023 22:01
Kaleminize sağlık yazı çok güzel ve herşeyi açıkça özetlemişsiniz çocuğumuzun değeri her sınav değişen notlarla ölçülmemeli
Ayşe ERKAYA - 27 Ocak 2023 21:44
Emeğinize, yüreğinize sağlık İbrahim hocam. Tüm öğretmenlere tercüman olmuşsunuz. Çok teşekkürler.
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Fikir Yazıları Yazıları