Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Öğretim Tekniklerine Pandemi Koşullarının Etkisi

Uğur Özeren

Kategori: Eğitim Bilimleri - Tarih: 18 Eylül 2022 15:50 - Okunma sayısı: 1.537

Öğretim Tekniklerine Pandemi Koşullarının Etkisi

Öğretim Tekniklerine Pandemi Koşullarının Etkisi
Uğur Özeren : Sayın Prof. Dr. Murat Gökalp kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Prof. Dr. Murat Gökalp: Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim üyesiyim. Erzurum’ Sinop’ Samsun’ Kırgızistan Türkiye Manas Üniversiteletinde ve şimdi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Eğitim Bil.Böl.Bşk ve dekan yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

Uğur Özeren : Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumun her alanında Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID 19) Salgınının yaygınlaşmasına bağlı olarak sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da eğitim, öğretim, öğrenme ve yönetim süreçlerinde bazı değişim ve dönüşümler olmuş; söz konusu gelişmeler, tüm eğitim-öğretim kurumlarımızı da etkilemiştir. Öğretmenlerimizin eğitim süreçlerinde bilimsel ve metodolojik uygulamalara yer vermesi pandemi ile nasıl bir yol izledi. Bu süreçlerinin öğretim tekniklerine katkıları neler oldu?
Prof. Dr. Murat Gökalp: Pandemi dürecinde zorunlu bilişimle uzaktan çevrim içi ve çevrim dışı yapılan öğretimlerin etkisi oldukça zayıf olmuştur. Bilişim süreci uzaktan eğitim öğrenme yolculuğuna önemli engeller getirmiştir. Öğrenme öğrenenin yolculuğudur. Çağdaş sistemlerde öğretme zayıflamış, Öğrenmeyi Öğrenme yaklaşımı öne çıkmıştır.
Uğur Özeren : Uzaktan eğitim, açık kaynak kullanımı ve dijital öğretim sistemleri ile öğretimde yeni kullanılan argümanlar sürece nasıl katkı sağladı?
Prof. Dr. Murat Gökalp: Öğrenenler kendilerini davranışın merkezine koyarlar , uzaktan eğitimde davranışın merkezinde öğreten yer aldığından kalıcı öğrenme maalesef sağlanamamaktadır. Uzaktan yapılan eğitimler sembolik olarak yer alır kalıcı öğrenmeye katkısı çok düşüktür. Şu ana kadar dünyada sınıf içinde yaygın olarak kullanılan 240 tan fazla teknik yer almaktadır. Benim kendi kitaplarımda bunların 200 yeni öğretim tekniklerine yer verdim. Ayrıca sınıf içi oyunla öğretim kitabımda da 166 yeni oyunla öğretim tekniğine yer verdim. Yüz yüze iletişimde beden dili % 60-70 etkilidir. Sadece görseller ve anlatımlarla kalıcı Öğrenme sağlanamaz. Geçici bellek hizmete girer. Geçici bellekte öğrenilenletin % 67 sini 1 saat sonra unutur.

Uğur Özeren : Bu süreçte öğretmenlerimizin öğretim yöntem ve statejilerine olan entegrasyon düzeyleri, öğrenci ve veli beklentilerini karşılayabildi mi?
Prof. Dr. Murat Gökalp: Zorunlu pandemi sürecinde kullanmak zorunda olduğumuz uzaktan eğitim çok az etkili olmuş sürecin şekilsel boyutu tamamlanmıştır. Özellikle Tıp Öğretmenlik Mühendislikler vs gibi uygulamalı alanlardan pandemi sürecinde eğitim görenlerin önemli eksikleri varsayıldığından hizmetiçi eğitimler ile eksikliklerin giderilmesine yönelik eğitimlerin yapılması kaçınılmaz olmuştur.
Uğur Özeren : Yaşanan salgın sürecinde yönetici, öğretmen, öğrenci ve bütün çalışanlarıyla okullarımız, yeniden öğrenme kapsamında uzaktan eğitim ve öğretim, harmanlanmış (hibrit) eğitim, öğrenme yönetim sistemi, çevrimiçi öğrenme vb. kavramlarla daha geniş bir şekilde tanışmış; olağanüstü bir çaba sarf ederek kendilerinin pedagojik ve teknik becerileriyle birlikte okullarımızın teknik ve bilişim alt yapısını da geliştirmişlerdir. Öğrenilen bu yeni yöntem ve stratejilerin gelecekte öğrenmeye katacağı yeni açılımlar neler olabilir?
Prof. Dr. Murat Gökalp: Eğitim Bilimleri alanında yaklaşık 40 ülkede konferans ve sempozyumlara katıldım 100 den fazla ulusal ve uluslararası makale ve bildiri yayınladım. 4 tek yazarlı 2 ortak yazarlı olmak üzere 6 kitap ve 3 kitap bölümü yazdım. Bir eğitimci olarak Öğretme sisteminin iflas ettiğini yeni yaklaşımların ise;
*Öğrenmeyi öğrenme
* İşbirlikli öğrenme
* Yapılandırmacı yaklaşım
* Çoklu zeka kuramı
* Proje temelli öğrenme
* Probleme dayalı öğrenme
* Girişimcilik
* Beyin fırtınası
* Yaratıcılık
* Düşünme becerilerinin kullanılması
Uğur Özeren : Değerli hocam Prof. Dr. Murat Gökalp eklemek istedikleriniz var mı? Son kısımda neler söylemek istersiniz?
Prof. Dr. Murat Gökalp : Öğrenci merkezli çağdaş yaklaşımlarla çoklu öğrenme ortamı yaratılarak öğrenenlerin yeteneklerini beceriye dönüştürebilecekleri Kendi duygu ve düşüncelerini rahat ifade edecekleri ortamların oluşturulmadı gerekmektedir. Teşekkür ediyorum

Uğur Özeren: Prof. Dr. Murat Gökalp değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için hem Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi ailesi adına hem de okuyucularımız adına çok teşekkür ederiz.

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Eğitim Bilimleri Yazıları