Anasayfa Künye Danışman ve Editörler Son Dakika Arşiv FacebookTwitter
Nirvana Sosyal Bilimler Sitesi Güncel Eleştirel Sosyal Bilimler Platformu

Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşları

NADİRE YETİŞ

Kategori: Fikir Yazıları - Tarih: 23 Şubat 2022 21:06 - Okunma sayısı: 714

Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşları
STK’lar alanı siyasi otoritenin yönlendirmesinden uzak, devlet karşısında özerk olarak, yaptıkları faaliyetlerle piyasanın alanına girmeyen, kamusal alanda etkisi olabilen bir kollektif girişimler alanı olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’de de demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, Sendikalar, örne ğin TOBB,ATO, ASO ,TMMOB, Tabibler Birliği, Barolar toplumsal yarara yönelik çalışmalar da yapmaktadırlar.
1990’l ı yıllar demokrasiyi topluma yerleştirme mücadelesi; yahut demokrasiyi derinleştirme mücadelesi olarak anlaşılabilir. Demokrasiyi toplum içinde sadece bir siyasal rejim olarak değil, aynı zamanda devlet-sivil toplum ilişkilerinin bir örgütlenme tarz ı olarak düşünmek olarak anlaşılmalıdır. Örnek vermek gerekirse, demokrasi fikri, partilerin olması, bu partilerin özgür olarak seçimlere girebilmeleri, bu seçimlerin özgürlüğü ve sürekliliğinin anayasal güvence altında olması, muhalefet partisinin parlamentoda temsil edilebilmesi vb. gibi özelliklerden ibaret değildir.
Sivil Toplum kuruluşları toplumsal sorunların çözümünde etkili bir aktör olarak rol oynamaya başlamıştır; ya da devletin toplumsal sorunlar ı n çözümünde etkili olması için yönlendirme, etkileme ve savunuculuk faaliyetleri ile politikaların değiştirilmesi için çal ı şan aktörler olarak rol oynamaya başlamışlardır.
Türkiye’ de özelikle bir TOBB faktörü vardır ki, STK lar içerisinde en önemlisi olmasının yanı sıra, TOBB -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak adına tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası) üst kuruluşudur.
TOBB Başkanımız Sayın M.Rıfat Hisarcıklıoğlu faktöründen bahsetmeden olmaz. Türkiye’de ve uluslararası platformda birçok unvana sahip olmasının yanı sıra .Bürokrasi başta olmak üzere Siyasal Statüde Devlet Kurumları arasında birleştirici özelliği ile İş Dünyasının sevilen simasıdır.
Ülkesine olan vefası ,sevgisi ,yardımsever kişiliği ,bir çok Kurum ve kuruluş ,vakıf ,dayanışma grupları ve İş dünyasına yapmış olduğu sonsuz desteklerden dolayı üstün dehası ile iş dünyası başta olmak üzere , “Sanayi Turizm Finans” Kurumlarında kazandırdığı değerler karşısında tevazu ve takdire şayan duruşu ile Ülkemizde Bürokrat olmasını başarmıştır.

Birde; Bürokrasinin merkezi adeta kalbi konumunda, Cumhuriyet Şehrimiz Ankara’mızın,1923 yılından bu güne, en köklü kurumlarından biri olan ATO -Ankara Ticaret Odası ve Saygın Başkanımız Gürsel Baran Sivil Toplum Kuruluşları arasında saygın yerini almıştır.

Gürsel Baran’ ın ifadelerinde,
ATO-Ankara Ticaret Odası, Ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmaktadır. Biz sadece Ankara için değil tüm ülkemiz adına
gençlere ve kadınlara öncelik verilerek Ankara'daki girişimci sayısının artırılması konusunda çalışmalar yapıyoruz.
Sosyal ve ekonomik anlamda son derece hayati işlevleri yerine getiren girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, üretimin ve istihdamın artmasını, ülkemizin zenginleşmesini sağlayacaktır. Diyerek Ülkemiz adına bir çok kapsamlı projelerin önünü açmaktadır.

Ülkemizdeki sayısız Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşları ve bunların Saygın Başkanlarımıza Ülkesi adına yapmış oldukları üstün hizmetlerinden dolayı buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum .
2022 yılının Türkiye’sinde ,teknolojik gelişmelerin dev adımlarla ilerlediği Bilişim çağında,işletmelerin küreselleşme düzeyinin arttığı, geleneksel ticaretin e-ticarete evrildiği toplumumuzda Ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacakların inancımla …
Teşekkürlerimi sunuyorum.

Yorumlar (0)
EN SON EKLENENLER
BU AY ÇOK OKUNANLAR
Diğer Fikir Yazıları Yazıları
Mustafa Pala

Fikir Yazıları 17 Haziran 2024

Mustafa Pala