Normal Sınıfta Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuğun Yönetimi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik - UZM.PSK.DAN.EMİN OKAN OKYAY

Normal Sınıfta Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuğun Yönetimi

Farklı programa ve eğitim süreçlerine açıkça gereksinimi olan öğrencilerden bazıları için, iyi olarak bilinen öğretmenler yıllardır farklı program ve öğretim süreçlerini uygulamaktadır. Dolayısıyla, öğrenme güçlüğü gösterebileceği tahmin edilen öğrencilerin başarılı olması, onların öğrenme gereksinimlerine göre ve gerektiği durumlarda ek yardımlarda bulunan öğretmenlere sahip olmalarındandır. O halde öğrencinin öğrenme güçlüğü gösterip göstermediğine bakılmaksızın, örenmeleri olağandan farklı olan öğrenciler için öğretmenin tüm öğrenme becerilerini uygulamaya koyması zorunluluktur. Bu ise değişik öğretim yaklaşımlarını bilmesi ve kullanmasına bağlıdır. Ancak, özel öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilerin bu tür düzenlemelerden yararlanmaları yeterli olmamaktadır. Bu öğrenciler daha özelleşmiş ek eğitim hizmetlerine gereksinimleri vardır.
Bir yada birkaç disiplin alanında yetersizlik gösteren öğrencilerin bire bir eğitime gereksinimleri vardır. Ancak bu bireyselleştirilmiş eğitimle sınıfta yürütülen eğitim arasında eşgüdümün kurulması gereklidir. Ancak bu durum her zaman gerçekleşememektedir. Öğrenme güçlüğü olan çocuğun normal zeka düzeyine sahip olması nedeniyle ve Öğretmenin ek bir yardım almadan bu çocuklara eğitim sağlaması gerekebileceğinden aşağıdaki hususlara dikkat edilebilir:

1. Öğrencinin Öğretim Düzeyine Göre Eğitim

Öğrenme Güçlüğü gösteren çocukların yetenek ve kapasitesine göre öğretimi düzenleyebilmesi çok önemli olabilmektedir. Özellikle bu durum öğretimin ilk basamaklarında çok önemli olmaktadır. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar için başarısızlık yaşantıları sıkça karşılaştıkları yaşantı olabilmesi nedeniyle başarısızlığa olan toleransları düşük olmaktadır. Bu nedenle öğretimin ilk basamaklarında öğrencinin başarılı yaşantıları olması özellikle önemlidir. Bu ise düzeylerine göre eğitim yapmakla mümkündür.

2. Yönergelere Açıkça Yer Verme

Öğrenme güçlüğü gösteren öğrenciler karıştırdıkları ve karmaşaya düştükleri durumlarda bile anlamış görülebilirler. Öğretmenin açıklama ve yönergelerinin anlaşılmamış olabileceğine ilişkin olarak uyanık olması ve yönergelerinin çok açık olmasına özen göstermelidir.

3. Öğrencinin Sınıfta Yerleştirilmesi

Eğer öğrencinin aşırı hareketli olduğu anlaşılırsa, sınıf içinde ortam düzenlemesine gidilebilir. Öğrenci duvardan tarafa oturtarak ve sırasında yer alabilecek dikkat dağıtıcı unsurları ayıklayarak bu tür davranışlar azaltılabilir. Ancak, bu düzenlemelerin cezalandırma için yapılmadığı anlatılmalıdır.
Öğrenme güçlüklerinin oluşmasını arttıran ve öğrenme güçlüğü olan çocuklara yararı olmayacak öğretmen tipi, tüm çocukların aynı şekilde öğrendiğine ve başarılı öğretim tekniğini sadece bildiğine inanan ve bir tek öğretme sürecine yer veren öğretmendir.

Önleme

Öğrenme güçlüğüne yol açan nedenler, kişilerin biyolojik yapılarında farklılıklara neden olabilen zedelenmeler yada beynin işleyişini farklılaştıran biyokimyasal dengesizliklerdir. Dolayısıyla kalıtsal, çevresel yada beslenme yetersizliklerinin daha iyi anlaşılmasıyla Öğrenme güçlüğüne yol açan nedenler kontrol edilerek öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkışları önlenebilir. öğrenme güçlüğünün nedenlerinin üstesinden gelme ise hekimin alacağı önlemlerle mümkün olabilir.
Öğrenme güçlüğünün ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı yeterli olmayan psikolojik yada gelişimsel durumlar ise uygun öğretimle geliştirilebilir. Yine dil bozuklukları ve dikkat problemleri çocuğun akademik alanlarda geri kalmasındaki etmenler olup uygun özel eğitim önlemlerine yer verilerek bu etmenler önlenebilir. Yine bazı sosyal uyum problemleri öğrenme güçlüğünün etmenleri arasındadır. Bunlar uygun eğitim önlemleriyle kontrol edilebilir.
Öğrenme güçlüğüne yol açan nedenlerle etmenler arasında önemli farklar vardır. öğrenme güçlüğüne yol açan nedenlerin araştırılması yada ortaya çıkarılması zedeleyici durumun önlenmesi içindir. öğrenme güçlüğünün ortaya çıkmasında önemli olan etmenlerin araştırılması ise öğrenme güçlüklerinin düzeltilmesine yöneliktir. Direnme güçlüğünün işi ise desenlenen eğitim program ve yaklaşımıyla sağlanabilmektedir. Öğretimin niteliğinin artması, kişilerin özelliklerine ve ödüllendirici ve öğrencileri başarılı olmalarına yol açacak eğitim yaklaşımlarıyla öğrenme güçlükleri önlenebilir.