RUH HASTALIKLARNI ANLAMAK VE BAŞETME BECERİSİ KAZANMAK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik - UZM.PSK.DAN.EMİN OKAN OKYAY

RUH HASTALIKLARNI ANLAMAK VE BAŞETME BECERİSİ KAZANMAK
Ruh hastalığı nedir?
Ruh hastalıkları toplumda en az anlaşılan konulardan biridir. Bu nedenle birçok insan günlük hayatlarında önyargı ve ayırımcılıkla karşılaşır. Ama, kitapların, televizyon programlarının ve filmlerin çoğu kez verdiği izlenimin aksine, bir ruh hastalığı olan kimselerin çoğu, gerekli tedavi ve desteği gördükleri sürece, üretken ve doyurucu bir hayat sürebilirler.
Ruh hastalığı olan kimseler düşünme, duygu ve davranış alanlarında sorunlarla karşılaşabilirler. Bu durum da bu kimselerin başkalarıyla ilişkilerini, çalışma hayatlarını ve hayatlarının genel kalitesini ciddi ölçüde etkiliyebilir. Ruh hastalıkları yalnız hastanın kendisi için değil, ailesi ve arkadaşları için de bir sorun oluşturur.
Bazı kimseler ilaçlardan ve başka tedavilerden yarar görürler, ama bazıları da görmezler. Tıbbi tedavi iyileşmeye yol açacak sürecin yalnızca bir parçasını oluşturabilir ve bu parça en önemli parça da olmayabilir. Unutulmamalıdır ki bir kimsenin bir ruh hastalığının olması onun suçu değildir. Bu hastalık bir zayıflık belirtisi değildir ve sözkonusu kişinin utanması için bir neden değildir.Bir kimsenin sorunlarını yalnız tıbbi tedavi gerektiren bir hastalık olarak görmek dar görüşlü bir yaklaşımdır. Böyle bir yaklaşım, bir insanın hayatını, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyip ruh sıkıntısı çekmesine yol açabilecek birçok değişik öğeyi gözden kaçırmamıza yol açar. Aynı zamanda, tıbbi tedavi dışındaki çeşitli tedavi seçeneklerine başvurulmasını da engeller. Bu nedenle birçok kimse ‘ruh hastalığı’ terimi yerine ‘ruh sıkıntısı’ ya da ‘duygusal sıkıntı’ terimini tercih eder.
Ruh hastalıklarının nedenleri nelerdir?
Ruh sıkıntısının nerden kaynaklandığı konusunda birçok değişik görüş vardır. Bu tartışma, olduğumuz insanlar olmamıza yol açan şeyin tam olarak ne olduğu, kişiliklerimizin geçirdiğimiz deneyimler tarafından mı, genetik yapımız tarafından mı biçimlendirildiği konusundaki daha geniş tartışmanın bir parçasıdır. Bazılarımızın ruh sağlığı sorunlarına daha eğilimli olmamız ve bu sorunların bizi stres altına sokan, sarsıcı olaylar tarafından tetiklenmesi mümkündür. Aşağıdakiler ruh sıkıntısının olası nedenlerinden bazılarıdır. Ruh sıkıntısı bunların herhangi birinden ya da birkaçının bir araya gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.
Aile çevresindeki bozukluklar
İnsanın sevilmediğini düşünerek büyümesi, annesinden ya da babasından korkması, ya da aile içinde cinsel tacize uğraması güvensizlik duymasına ve ruh sıkıntısına eğilimli hale gelmesine yol açabilir.


Duyguların bastırılması
Büyüdükçe çoğu kez duygularımızı açığa vurmaktan caymaya çalıştırılırız. Öfkelendiğimiz, ağladığımız ya da fazla yüksek sesle güldüğümüz için cezalandırıldığımız olabilir. Bastırılıp açığa vurulmayan duygular fiziksel ve ruh sağlığımızı etkileyecek gerginliklere yol açabilir. Stres yaratan olaylar Bunlar yakın bir dostumuzun ya da akrabamızın ölmesi ya da belli bir tür
taciz ya da baskı altında olmak gibi uzun süreli sarsıcı olaylar olabilir.
Biokimya
Gövdelerimizin kimyası iç dünyamız üstünde etki yaratır. Örneğin, korkacak olursak ‘adrenalin’ denilen bir hormon üretiriz. Buna ‘döğüş ya da kaç’ tepkisi denir. Adrenalin fiziksel faaliyetler için kullanılmayacak olursa, akıllarımız fazla faal, gövdelerimiz de gergin bir halde kalır.
Genetik yapı
Genler anne babaların fiziksel karakteristiklerini çocuklarına devretmelerine izin verirler. Genetik yapılarımızın kişiliklerimizi de etkilemesi olasıdır. Fiziksel hastalıklara yol açan genler vardır. Dolayısıyla, bizi ruh hastalıklarına eğilimli kılan genlerin de olması mümkündür.
Arkadaş ve akrabalar nasıl yardımcı olabilirler?
Eğer bir yakınınız ruhsal sıkıntıya düşerse bu durum kuvvetli hislerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Onların sıkıntılarını görmek çok acı olabilir; onların dehşetli ve garip davranışları korkutucu da olabilir. Hayat düzeni bozulur ve bazan insanlar kendi seçimleri olmadığı halde kendilerini bakıcı rolünde bulurlar.
Bu durumun olumlu yönleri de vardır. Örneğin, bu kriz dönemi insanları birbirlerine yaklaştırıp daha önce açıklamadıkları sevgi ve şefkatlerini birbirlerine açıklama fırsatı verir. Birçok durumlarda ise insanlar arkadaş ve akrabalarını gördüklerinden dolayı iyileşirler. Hastanın bakımı birden fazla kişi tarafından yapılırsa hem daha kolay hem de daha iyi yapılmış olur. Bu
durumu konuşabilecek birini bulmak da faydalı olur
Ruh sağlığımın iyileşmesi için ne yapabilirim?
Sigarayı kesmek, düzenli spor yapmak ve diyetimizden yağ oranını azaltmak gibi fiziksel yönden sağlığımıza dikkat etmemiz teşvik edilmektedir. Bununla birlikte duygusal yönden iyileşmemiz için de faaliyette bulunabiliriz.
Rahatlamayı öğrenmek
Rahatlamayı öğrenmek herkesin öğrenmesi gereken bir beceridir. Rahatlama tekniklerini öğreten birçok kaset ve kitaplar bulunmaktadır; ayrıca yetişkin eğitim enstitülerinin düzenledikleri kurslar da vardır. Yoga, meditasyon, masaj ve aromaterapi gibi terapiler rahatlamaya yardımcı olmaktadır.

Egzersiz Yapmak
Fiziksel faaliyet hem fiziksel hem de ruhsal yapımıza faydalıdır. Hayat görüş açınızı bütünüyle değiştirir ve olumsuz duygularınızı çözümlemenize yardımcı olur. Depresyon, endişe, ve kendi kendilerine itibarı az olan insanlara çok faydası olur. Hatta başlangıçta bu sorunların ortaya çıkmamasını sağlar
Zor durumları aşmayı öğrenmek
Kötü muamele görmüş veya istismar edilmiş kişiler genellikle kendilerini savunmakta güçlük çekerler. Sessiz kalmayı daha kolay bulurlar ama öfke içlerinde birikip gerilim ve kaygıya sebep olmaktadır. Otoritesini kabul ettirme gibi eğitim kursları zor durumlarla nasıl baş edildiğini öğretmektedir.
Kendinizi hedeflendirmek
Hayatınızı geliştirmeniz için düşünmeniz gereken yolları içerir. İnsanlar kendilerine şu soruyu sormalıdır ‘On yıl sonra herşeyin nasıl olmasını istiyorum? Şimdiden ne gibi küçük değişiklikler yapmaya başlamalıyım?’ Ne kadar yıldırıcı görünse de hayatta olumlu değişiklikler yapmak mümkündür.
Hislerinizi açıklamak
Yaşanan acı bir tecrübeyi, kızma, bağırma ve ağlama hisleriyle açığa vurmamız kendimize gelebilmemize yardımcı olur. Duygu ve hislerimizi açığa vurmamak sıkıntıya yol açar bu da gerilim ve kaygılara dönüşür.
Sorunları bir kenara itmemek
İnsanlarda, fazladan alkol tüketme veya evliliklerinin doğru dürüst yürümemesi gibi sorunlarını bir kenara itip kendiliğinden düzelir eğilimivardır. Kendiliğinden düzelmeyebilir. Ne kadar erken sorunları çözümlemeğe çalışılırsa o kadar kolay çözüme ulaşılır.
Profesyonel Destek Almak
Açık ve samimi olarak konuşacağınız birisi varsa burda verilen tavsiyelerin uygulanması daha kolay olur. Psikolojık Danışmanlar ve psikoterapiler, insanların kendi kendilerini daha iyi
tanımalarına ve hayatlarındaki zorlukları aşmalarına yardımcı olmaları için özel eğitilmiş kişilerdir.

& quot;