ORTAK NOKTADA BULUŞMAK

Eğitim Bilimleri - Kadir BAYŞU

ORTAK NOKTADA BULUŞMAK
İnsan ırkının maksimum potansiyeline niçin ulaşamadığının ve niçin asla ulaşamayacağının sebebini tek kelimeyle ifade etmek isteseydiniz, kullanmanız gereken sözcük “toplantı” olurdu(Dave Barry).
İnsan yetiştiriyoruz ve geleceği şekillendiriyoruz. Kolay mı oluyor sanıyorsunuz? Bence dünyanın en zor mesleğini yapıyoruz. Mesleği diyorum, çünkü para karşılığı yapılan değil, özveriyle yapılan, paranın asla ön planda tutulmadığı ve çalışma seresi bakımından zaman kavramı olmayan bir meslek.
Öyle bir iş yapıyoruz ki orkestra gibi tek ses çıkartıyoruz. Öyle senkronizeyiz ki baktığınızda hissediyor, söylendiğinde anlıyoruz. Söylemeden yapıyor, söylediğinde ise işi bitirmiş oluyoruz. Kıskanıyor diğer meslekler. Akşam geç saatler kadar planlama yapıyoruz, geceden sabaha hazırlık yaparak mesai değil demiyoruz. Gece çalışmalarına da para talep etmiyor öğretmenler. Biliyoruz böyle bir meslek. Gün boyunca konuşuyor, konuşturuyoruz, hedefler oluşturuyoruz, dinliyoruz, takip ediyoruz, nöbet tutuyoruz, yemekhane ve lavaboları kontrol ediyoruz. Sabah karşılıyor, akşam uğurluyoruz. Tüm bunlar ortak bir payda da ve hep birlikte özverili bir çalışma ile oluyor.
Başarının temelinde de bu yatıyor. Öyle bir şefimiz var ki bizi ortak noktada buluşturuyor. Bizler eğitim neferleriyiz. Her koşulda çalışır, her türlü zorlu koşulda çalışmayı gerçekleştiririz. Bu başarının temelinde ekip çalışması yatar. Ortak noktada buluşmak yatar. Varoluşumuzu bilmemiz yatar. Hepsinin nedeni geleceği düşündüğümüzdendir.
Özellikle okullarda başarının temelinde olan en önemli nokta bilgi akışıdır ve bunu sağlayan okullar başarıyı yakalarlar. Peki, nasıl gerçekleştirilecek bilgi akışı? Tabi ki de toplantılarla. Kısa ve öz toplantılarla. Okullarda o kadar çok farklı konuda toplantılar yapılır ki, hepsinin bir amacı vardır. Sizlere bunları anlatmak istiyorum.
Öğretmenler kurulu; okulun en önemli toplantısıdır ve yılda en az üç sefer toplanır. Yılın başındaki toplantıda bir yılın planlanması yapılır, yıl içinde yapılan toplantılarda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi sağlanır, yılın sonundaki toplantıda da yılın değerlendirilmesi yapılarak bir sonraki yıl için önlemler alınır. Bu toplantıda görevlendirmeler yapılır.
Zümre başkanları toplantısı; yönerge ile yıl içerisinde en az üç sefer toplanır. Biz bu toplantıyı her hafta yapıyoruz. Okulun en işler ve en etkili toplantısıdır. Tüm çalışmaların planlanması ve zümrelere iletilmesine öncülük eder. Zümreler arasında işbirliği bu toplantıda sağlanır.
Zümre toplantıları; zümre içindeki bilgi paylaşımını sağlar, okulun içinde yapılan tüm çalışmaların eşgüdümsel olarak yürütülmesi için kararlar alınır. Eğitim öğretim çalışmalarının paylaşıldığı etkili toplantılardır ve her hafta yapılmalıdır.
Şube öğretmenler kurulu toplantıları; bu toplantılarda aynı şubeye giren öğretmenler, o şube ile ilgili tüm çalışmaları planlarlar ve bilgi akışını sağlarlar. Öğrenciler ile ilgili her türlü konu konuşulur. Sadece akademik başarıya odaklananlar hata yaparlar. Beslenmeden, sosyal ilişkilere kadar her konu bu toplantılarda konuşulmalıdır.
Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu; bu kurul okul içinde veya dışında olumsuz davranış gösteren öğrencilere yönelik, öncelikle bu davranışların ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyon toplantısı; okuldaki tüm rehberlik hizmetlerinin planlandığı ve konuşulduğu toplantıdır. Rehberlik hizmetleri ile ilgili bilgi akışı bu toplantıda sağlanır.
Okul aile birliği genel kurul toplantısı; her yıl bir sefer gerçekleştirilir ve bir yılın değerlendirilmesi yapılarak yönetim kurulu ve denetim kurulu organları seçilir.
Sosyal etkinlikler kurulu; okul bünyesinde gerçekleştirilecek olan bu toplantıda her türlü, gezi, kulüp çalışmaları, yarışmalar, sosyal faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.
Stratejik planlama, sivil savunma, ücretsiz okuyacak öğrencilerin tespiti, yönetim toplantıları, okul müdürleri toplantıları, zümre koordinatörleri toplantıları derken eğitim öğretim-öğretim planlamaları için sürekli bizler bir araya geliyoruz. Bu toplantıların etkili olması, eğitimin kalitesi açısından çok önemlidir. Kısa ve öz ifadelerle önceden gündemi belirlenmiş ve gündem üzerinde konuşmaların yapılıp kararların alınması şarttır. Gündem dışı konuşmalar toplantıları uzatacaktır. Toplantılara önceden hazırlıklı olmak önemlidir. Gündemin her bir maddesi için konuyla ilgili olan katılımcıların hazırlanması ve gerekli çalışmaları önceden planlanması toplantıyı çok daha fazla etkili kılacaktır.
Uzun yıllar çalıştığım devlet okullarında “of bitse de gitsek”, “buna ne gerek var ki”, “bu beni ilgilendirmiyor ki” cümlelerini çok duydum. Toplantılar bilgi alışverişinin yapıldığı ortamlardır. Toplantıyı düzenleyenler ve yürütenlerin hazırlık becerisine göre etkililiği değişebilir.
Toplantı düzenleyenlere önerilerim ise gündem maddeleri çok iyi hazırlanmalı ve en geç iki gün önceden katılımcılara bildirilmelidir. Uygun dille hazırlıklı olarak katılmaları istenmelidir. Devletin yazı dilinde üst, alt makama yazarken “rica eder”, ast ise üst makama yazarken “arz eder”. Bu kural unutmamalıdır.
Toplantı için yazman seçilmeli, tutanak her zaman aynı kişilere asla yazdırılmamalıdır. Türkçe öğretmeni yazsın denilmemeli, her öğretmenin bu beceriyi öğrenmesi sağlanmalıdır. Toplantı başkanı gündeme eklenecek başka konuların olup olmadığını muhakkak sormalıdır. Toplantı gündemi sırasıyla konuşulmalıdır. Alınan kararlar muhakkak yazılmalıdır. Toplantı sonrası katılımcıların toplantıya katıldıklarını gösterir imzaları muhakkak alınmalıdır. Toplantı zamanında başlamalı ve zamanında bitirilmelidir.
Her bilgi eğitim için önemlidir. Toplantılar bilgilerin havada uçuştuğu, paylaşımda bulunulduğu ve yeni fikirlerin üretildiği ortamlardır. Bilgilerin dikte edildiği ortamlar değil. İnsanları konuşturmazsanız, sonra arkanızdan konuşurlar. Toplantıda her katılımcıya söz hakkı verilmelidir.
Sevgili Okur! Doğan Cüceloğlu’nun “Mış Gibi Yaşamlar” kitabı gelir aklıma. Mış gibi yapılmış toplantılar gelir gözümün önüne. Zaman kaybına neden olan. Bekledikçe beklenilen, egoların havada uçuştuğu, ille de kendini göstermek isteyenlerin birbirini övdüğü toplantılar… Siz, siz olun böyle ortamlarda durmayın. Ego tavan yapıp, tavanın üzerinize düşmesine neden olabilir.
Saygılarımla.
Kadir BAYŞU

& quot;