EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN BELİRSİZLİĞİ YÖNETME BECERİSİ

Siyaset Bilim - Kadir BAYŞU

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN BELİRSİZLİĞİ YÖNETME BECERİSİ
Sayın Prof. Dr. Mustafa YAVUZ,
Sayın Hocam bu zorlu süreçte görüşme talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
Kadir BAYŞU: Alışılmışın dışında bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte eğitim yöneticilerinde olması gereken yetkinlikler nelerdir?
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: Görüşme talebiniz için ben teşekkür ederim. Öncelikle bu belirsizlik ve kriz günleri liderlik için büyük fırsatları da içinde barındırıyor. Bu süreçte yöneticilerde bulunması gereken en önemli beceri öğretmen, veli ve öğrencilerde var olan belirsizlikleri en aza indirmektir, Bunun için de en önemli konu, güven vermek ve farklı gelişmeler için hazırladığı planlarını okulun bütün üyeleriyle paylaşmaktır.
Kadir BAYŞU: Önümüzdeki günlerde eğitimle ilgili belirsiz bir süreç bizleri bekliyor. Bu belirsizlikte eğitim yöneticilerine ne gibi görevler düşüyor?
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: İyi kaptan fırtınalı denizde belli olur. Bu fırtınalı günlerde ne yapacağını bilemeden beklemek yönetici tavrı değildir. Bu durumda bütün gelişmeleri izleyerek oyun planlarını hazırlamak ve gerektiği durumlarda planlarını güncellemek ve iletişim halinde bulunmak yapılabilecek en doğru iştir.
Kadir BAYŞU: Belirsiz dönemlere hazırlıklı olmak için eğitim yöneticileri öğretmenlere yönelik ne gibi çalışmalar yapmalıdır?
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: Uzaktan, seyreltilmiş ve harmanlamış öğrenme konusunda öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak yapılabilecek öncelikli işler arasındadır. Öğretmenlerin süreçle ilgili kaygılarını öğrenmeli, çözüm önerilerini dikkate almalıdır. Özellikle öz denetimi düşük öğrencilere yönelik çalışmalar yapmaları sağlanmalıdır.
Kadir BAYŞU: Fark yaratan eğitim yöneticileri belirsiz dönemlerde neler yaparlar?
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: Belirsizlikleri azaltma çalışmaları yapmalılar. Okulu bütün fonksiyonlarıyla dijital ortama taşımalılar. Bugünleri okulun dijital kapasitesini artırmak için bir fırsat olarak görmeliler. Okulda sağlıkla ilgili tedbirleri almalılar ve bu konuda iletişim halinde olmamalılar.
Kadir BAYŞU: Doğu ülkelerinde kriz = fırsat olarak görülür. Eğitim yöneticileri belirsizliği fırsata çevirebildiler mi? Bu konuda neler önerirsiniz?
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: Tabi ki çevrilebilir. Kriz dönemlerinde bazen birkaç on yılda yapılamayacak gelişmeler sağlanabilir. Bu günler bireysel ve kurumsal gelişmeleri gerçekleştirebilmemiz için vaktimizin ve fırsatımızın en çok olduğu günler.
Kadir BAYŞU: Belirsizliğin yönetilmesinde eğitim yöneticilerine ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: Belirsizlikleri azalt,
Farklı senaryolara yönelik hazırlıklar yap,
Güven ver,
İletişimde kal,
Kaygıları yönet,
Mesleki gelişimi destekle,
Sağlık ve güvenlik planlarını hazırla,
Öğrencilere ve velilere biz bir takımız ve yanınızdayız mesajı ver,
Öğrencilerin sınıf arkadaşlarını online görebileceği, paylaşımda bulunabileceği fırsatlar yarat,
Gülümsemeyi unutma,
Kadir BAYŞU: Sayın Hocam, bize zaman ayırdığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mustafa YAVUZ: Ben çok teşekkür ederim. Son söz; yönetim kendini yönetebilmekten başlar. Yeterliklerini geliştir, yönetim eğitilmeden eğitim yönetilemez!
Saygılarımla Sayın Hocam.
Kadir BAYŞU