Türkçe Eğitiminin Neresindeyiz?

Eğitim Bilimleri - Zafer İNCEBACAK

Dil düşünce ve ifade aracıdır. İnsanın dili düşüncesini yansıtır. Bu nedenle dil becerisi ile düşünme becerisi arasında sıkı bir ilişki vardır.

Dil toplumlar gibi dinamik bir vardır, kendi varlığını sürdürebilmek için değişime ayak uydurur, kendini yeniler. Daha doğrusu toplumun ve toplumsal düşünüşün ihtiyaçlarına cevap verir.

Dil eğitimi dendiğinde aklımıza gramer bilgilerinin ezberlenmesi geliyor. Oysa dil eğitimi dil becerisini geliştirmek içindir. Gramer bilgilerini bilmek dili ve dilin inceliklerini bilmek değildir. Şeklî gramer kurallarını bilen, fakat dili doğru kullanamayan, kendini ifade edemeyen nesiller yetişiyor.

Son yıllarda Türkçe eğitiminde dilbilgisi bir öğrenme alanı olmaktan çıkarıldı, fakat öğretmenlerin alışkanlıkları henüz değişmedi.