Özgürlük Kişinin Kendisi Olmasıdır

Psikoloji-Sosyal Psikoloji - Hasan GÜNEŞ

Bireyin kendisi olması duygu ve düşüncelerini yaşamasıdır. Bir kişinin duygu ve düşüncelerinin hangi öğeleri özgürlük sarmalında ele alınabilir? Neden duygu ve düşüncelerini yaşayamama özgürlüğe karşıdır. Özgürlüğün bir insan yaşamı için önemi  nedir? Ülkemizde, yurttaşlar gerçekten duygu ve düşüncesini yaşayarak özgür olabiliyor mu?

Duygu ve düşüncelerini yaşayarak birey özgürleşebilir. Çünkü, bireyin duygu ve düşüncelerini yaşayamama bağımsızlaşmasına ve dolayısıyla özgürleşmemesine neden oluyor. Örneğin, her insanın kendisini gerçekleştirmesinde yaratıcılık önem kazanıyor. Ülkemizde bu koşullar mevcut değil maalesef. Böyle bir ortamda birey özgürleşebilir mi? Yine duygu en önemli sevgi etkenlerinden biridir. Ülkemizde gerçekten yurttaşlar sahip olduğu düşüncelerine ilgi gösterebiliyor mu? Burada da sorunlarımız bulunuyor. Çünkü kişilerin bazı düşüncelerine  ve düşüncelerine engel olunuyor.

Oysa özgürlük bir insan yaşamı için olmasa olmaz önemli koşullardan biridir. Çünkü birey kendisi olarak özgürleşebilir. Yine özgürleşerek kendisi olabilir. Ülkemizde, insanlar kendisi olamadıkları için özgürleşememektedirler.

Tabii ki bu durumun belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden biri toplumun baskısı ve bazı geleneklerin geçerliliğini kaybetmesidir. Öyleki, kişiler iç dünyasının gereklerine uymasa da toplumsal baskı nedeniyle onun beklentilerine uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Bu ortamda özgürlükten bahsedilebilir mi? Yani bireyin beklentilerinden çok toplumun beklentileri daha çok önem taşıyor.

Aslında, sorunlarımızdan biri geleneksel toplumların bazı özelliklerinin kişilerin kendileri olmalarına engel olmasıdır. Kısaca bunlara değinmek yerinde olur. Bunların başında geçerliliğini yitirmiş gelenekler gelmektedir. Çünkü, yurttaşlar bu gelenekleri içselleştirdiğinden bağımsızlaşamamakta ve özgürleşememektedir. Ayrıca, bu konuyu toplumun dinamiklerinden bağımsız düşünemeyiz Özellikle yönetim erki yurttaşların hareket alanını daraltmakta bu da onların özgürleşmemelerine neden olmaktadır. Yine neoliberel ekonomik düzenin topluma yansıması bireylerin özgürleşmemesi ile sonuçlanmamaktadır.