Seçmeli Dersler

Eğitim Bilimleri - Zafer İNCEBACAK

 

Zafer İNCEBACAK

Millî Eğitim Bakanlı?ı 4+4+4 modeliyle ortaokullarda 29 saat zorunlu 6 saat seçmeli ders koydu. Öğrenciler haftalık toplam 35 saat ders görüyorlar. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirebilmeleri açısından olumludur, hatta temel zorunlu dersler dışında ağırlığın seçmeli ders olması da faydalıdır. Ne var ki, Türk eğitim sisteminde seçmeli dersler bu amaca hizmet etmiyor.

Eğitimde amaç sınav başarısı olunca akademik eğitim ön plana çıkıyor, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri geri plana itiliyor. Bu nedenle seçmeli dersler ana derslerin bir takviyesi olarak var oluyor. Okullarımızın farklı ilgi ve yeteneklere hitap edecek imkânlardan yoksun oluşu da bir başka gerçekliktir. Gerek fizikî yapı gerekse öğretmen kadrosu nedeniyle sistemde var olan birçok ders seçilemiyor. Öğrenciler okulda 35 saat birbirinin tekrarı olan dersleri görüyor ve sıkılıyor. Okullardaki sınava dayalı yapı bize öğrencilerin insan olduğunu unutturuyor, öğrencileri robotlaştırıyor. Öğrencilerin yaratıcılıklarını, özgün yanlarını, yeteneklerini köreltiyor, tek tipleştiriyor. Seçmeli derslerin yalnızca adı seçmeli oluyor. Sonuç olarak eğitimin tüketici yetiştirme amacına hizmet ediyor.