YENİ NESİL, (artık) ÖĞRETMENLERİN ESERİ DEĞİLDİR.

Fikir Yazıları - ŞİMDİKİ NESİL; Tüm dünyada çağın lideri olarak kabul edilen, dörtbin kitap okumuş, kendisi de kitaplar yazmış olan Atatürk'ün, İlke ve Devrimlerini ders kitaplarından çıkaran Talim Terbiye Kurulu'nun eseridir.

YENİ NESİL, (artık) ÖĞRETMENLERİN ESERİ DEĞİLDİR.


ŞİMDİKİ NESİL;
Tüm dünyada çağın lideri olarak kabul edilen, dörtbin kitap okumuş, kendisi de kitaplar yazmış olan Atatürk'ün, İlke ve Devrimlerini ders kitaplarından çıkaran Talim Terbiye Kurulu'nun eseridir.

Eğitim sistemini bilimden uzaklaştırarak, felsefe ve sanat derslerini azaltarak, düşünce ve estetik yoksulu bireyler yetiştirmek isteyen "eğitim uzmanların"eseridir.

Şımarık öğrencilere ve egosu şişirilmiş velilere şirin gözükmek uğruna, "Hatırlı(!)" velilerin hatırına, idealist öğretmenlere baskı uygulayan yandaş müdürlerin eseridir.

Öğrencilerin davranış bozukluklarına ve kural tanımazlıklarına
göz yuman, yaptırım uygulamayan öğretmen görünümlü idareci ve  eğitmenlerin eseridir.

Eğitim sistemini;  öğrenme, gelişme, geliştirme hedeflerinden uzaklaştırıp ezberci sınav sistemine hapseden  siyasetçilerin eseridir.

Zorlu sınavları aşarak öğretmen olmayı haketmiş gençlerin atamasını yapmayan, onları cami önlerinde yem beleyen güvercinlere benzeten; görevdeki öğretmenleri incitecek beyanlarda bulunan, hatta bazı öğretmenlere PKK'li diyerek kendi memurunu rencide eden, toplumun gözünde değersizleştiren Milli Eğitim Bakanlarının eseridir.

Çocuğuna temel görgü kurallarını ve insani değerleri öğretmeyen, onları ihmal eden veya aşırı şımartan velilerin eseridir.

Film, dizi, yarışma adı altında içeriksiz, düzeysiz, zararlı ve tehlikeli yayınlarla çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen medya araçlarının ve bunları denetlemeyen yetkililerin eseridir.

Okullarda laboratuvar, kütüphane, çok amaçlı salon, işlik ve atölyeleri öğrencilerin kullanımına sunmayarak; bilim, sanat ve spordan uzak bilgi ve beceri fukarası, kindar ve dindar nesiller yetiştirmek isteyen (bazı) eğitmen, idareci, yönetici, planlamacı ve politikacıların
ESERİDİR.