Etiğe Giriş: Teorik Etikten Pratik Etiğe

Duyurular - Harun Tepe

Etiğe Giriş: Teorik Etikten Pratik Etiğe

Etiğe Giriş kitabı, yalnız etik dersini alan öğrenciler için değil, "Etik Nedir?" sorusuna yanıt arayan, değer ve etik konularında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için yazılmış; kitapta günümüz etiğinin öne çıkan teorik ve pratik sorunları ele alınmıştır.

Günümüz etiğinin görelilik-evrensellik, öznellik-nesnellik, duygu-akıl çatışması gibi bilgisel sorunlarını ele alan birinci bölümden sonra, ikinci bölümde Kant Etiği, Faydacılık, Değerler Etiği, Analitik Etik, Erdem Etiği, Kuçuradi Etiği gibi etik kuramları üzerinde durulmuş; üçüncü bölümde ise geleneksel etiğin evrenselcilik iddialarını eleştiren ya da onları insanmerkezci bulan kimi etik görüşlere yer verilmiştir.

Kitabın son bölümünde ise ırkçılık, şiddet, yoksulluk, ekolojik sorunlar, feminizm, mültecilik gibi günümüz pratik etik sorunları ele alınmıştır.