SOSYAL İLGİ

Fikir Yazıları - Hasan Güneş

SOSYAL İLGİ

Sosyal ilgi, bilindiği üzere insanların diğerleriyle ilişki kurmak için doğuştan getirdiği potansiyeldir. Toplumsal duygu, topluluk duygusu, dayanışma duygusu, insanlığın bir üyesi olduğunu hissetme ve insanlıkla özdeşleşme almalarını içerir. Bireysel, psikoloji kuramında temel kavram olarak yer alır. Bireyin diğer insanlara yönelik olumlu tutumdur.

Aslında sosyal ilgi temelinde insanlık için değer üretme yer almaktadır. Bu anlamda psikolojik olgunluk içi sosyal ilgi kaçınılmazdır. Başka bir ifadeyle psikolojik olgunluk için sosyal ilgi kaçınılmazdır. Gerçekten insanların diğerleriyle ilişki kurması gerektirmektedir ki bu psikolojik sağlık için önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, bu konuyla bağlantılı olarak ele alınması gereken hususlardan biri sosyal ilginin içeriğinin ne olacağıdır. Konuya bu açıdan baktığımızda bazı ortak paydalar olmasına rağmen sosyal ilginin içeriği kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin a kişisi öğretmenlik ise b kişisi için işçilk olabilir.

Önemli olan sosyal ilginin içeriğinin niteliği ne olduğudur. Tabii ki burada bireyin sosyal ilginin gerektirdiklerini yerine getirmesi önem taşımaktadır. Örneğin, bir sosyal ilgisi öğretmen olmak yönünde olan birisinin yine öğretmenlik mesleğini gereklerini doğru dürüst yerine getirmesi önem taşımaktadır. Birey böylece psikolojik olguyu elde edebilir.

Bu anlayışa göre sosyal ilgi ve sonuçlarını gören kişi söz konusu ürettiklerinin sonuçlarını girdiğinde kendini değerli hissedecektir. Bu da onların özsaygı ve dolayısıyla özgüvenini olumlu etkileyecektir.

Diğer taraftan vurgulanması gereken konulardan biri; sosyal ilginin gerektirdiklerini yerine getirecek uygun koşulların yaratılmasıdır. yetiştirilmesidir. Bu anlayışın yerleşmesinde de bütün örgütler sorumludur.

Örgütlerde yöneticiler uygun örgüt iklimi ve kültürünü yaratmak zorundadırlar. Tabii ki sosyal ilgi bağlamında bireyin iş hayatı sadece belirleyici değildir Bunun anlamı çeşitli sivil toplum örgütlerine d girerek de sosyal ilgisini gösterebilir. Yine e bu örgütlerde etkin olan bireyler söz konusu değer/ değerleri ürettiğinde de psikolojik olgunluğa ulaşacaktır. Çünkü kendini değerli görme ve özsaygı ve dolayısıyla özgüven artışı burada da söz konusudur.

Sonuç olarak, diğerleri içim olumlu şeyler yapmak için psikolojik olgunluk için önem taşmaktır.