ÇOCUK YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN OLUMSUZ TUTUMLARIMIZIN SONUÇLARI

Fikir Yazıları - HASAN GÜNEŞ

ÇOCUK YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN OLUMSUZ
TUTUMLARIMIZIN SONUÇLARI

Çocuklarımızı yetiştirme biçimlerimizin bireysel ve top-
lumsal sonuçlarının tartışılmaması önemli olumsuz so-
nuçlara bizi götürecektir. Çeşitli çocuk yetiştirme davra-
nışları vardır.
Bunlar: aşırı koruyucu, baskıcı, otoriter, dengesiz ve ka-
rarsız, izin verici(aşırı hoşgörülü), mükemmeliyetçi ve
ilgisiz tutumlardır. Kuşkusuz; bu tutumların olumsuz
davranışlara yol açması da kaçınılmazdır.
Bu anlayışlarımız, şu davranışlara yön verebilmektedir.
? Çocuk kendi başına hareket edemez; çünkü ço-
cuğun başına kötü bir şey gelir.
? Çocuk her şeye karışmaz ve küçüktür, bilmez.
? Büyükler her zaman her durumda en iyi kararları
verir.
? Ceza, kurallara uymada en etkili yoldur.
? Hata yapmasınlar ki yetişkinlik yaşamında da
hata yapmasınlar.
? Çocuklar her şeyi yapar.
? Çocuğa yazıktır, nasıl davranırsa davransın.
? Çocuktur her şeyi kendi öğrensin.
? Çocuk dediğin, her yönüyle özgür olmalı.
? Zamanım yoktur; çocukla ilgilenemem.
Bu tutum ve davranışların birey, aile ve toplum açısın-
dan çok olumsuz sonuçlara yol açması kaçınılmazdır.