Düşünme Ve Öğrenme

Fikir Yazıları - HASAN GÜNEŞ

Düşünme Ve Öğrenme

Düşünme “karşılaştırmalar yapma, araştırma, birleştirme, bağlantılar kurma yetisi” ne verilen isimdir.

Elbette, düşünenbireylere gereksinmemiz var. Ancak, bu alanda oldukça olumsuzluklar yaşıyoruz. Daha özgürce düşünüp sorunlarını çözemeyen bireyler bulunuyor.

Düşünmeyen bireylerden oluşan bir toplum varlığını nasıl sürdürebilir? Toplum nasıl çağdaş olabilir? Sanat, edebiyat ve bilim gelişebilir mi?

Tabii ki düşünememe bir eğitim sorunudur. Bu önemli işlevin yerine getirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşüyor.

Kuşkusuz, böyle bir anlayışın gelişmesinde öğretmenin sağlayacağı iklim demokratik olmak zorundadır. Böyle bir iklimin özellikleri şunlar olmalıdır:

1- Çok yönlü iletişim

2- Her öğrencinin duygu ve düşüncelerine ifade etmesine fırsat

Kaynak:Düşünme Ve Öğrenme - Hasan Güneş