KOLAYLAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME BASAMAKLARI 6

Fikir Yazıları - UĞUR ÖZEREN

KOLAYLAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME BASAMAKLARI 6
‘’Hangi eğitim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği bir an vardır. Öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği bu anın çok önemli bir potansiyel gücü vardır.’’
Doğan Cüceloğlu
İlk görsel materyal kullanımını ortaokul ve lise yıllarında hazırladığımız okul gazetesi olarak başlamış bir nesli temsil ediyorum. Dergi ve gazetelerden alınan renkli görsellerin yazılarımız ile buluştuğu koridor panoları ile başlayan heyecanlı bir öğrenme yolculuğuydu. Her hafta için yapılan tolplantılar, işbölümleri ve ve konu ile ilgili dergive gazetelerden aranan görseller ve en önemlisi iyi bir makas…
Zaman hızlı değişiyor, dün hazırladığımız okul gazetelerinin yerini hızla dijital okul gazeteleri, okul bültenleri alıyor. Koridor yerine mail ve sosyal medya adreslerimiz etkili olmaya başladı bile…


Değişim bu pandemi döneminde olsa bile aslında son 10 yılın değişim istekleri zaten bu yönde değil miydi?
Hazırlanan kısa eğitim ve öğretim videoların eğitim ve öğretimdeki önemi ve öğrenmeye etkisi tartışılamaz. Bir ders öncesinde hazırlanmış bir video ile ilgiyi odaklayacağımız gibi merak da uyandırabiliriz. Hatta öğrenme basamaklarını anlatarak online bir yol gösterici haline getirebiliriz. O zaman öğrencilerimizin de artık bu video hazırlama çalışmasında yer alması, hazırlaması için görevler üstlenmesi gerekmiyor mu?
Birbirini destekleyen küçük öğrenme gruplarına verilecek görevler belki de onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini kolaylaştıracaktır. Yaparken öğrenme, akran öğrenmesi , işbirliğine dayalı öğrenme , kapsayıcı öğrenme hep birlikte kavram ve beceri gelişimini destekleyen bir öğrenme sürecinin içinde aktif olarak kullanılabilir. Eğitim olanaklarını çoğaltma, sosyal ve kültürel aktivitelere zenginleştirme ve aynı anda ulaşım, öğrencilerimizin öğrenme yararlarını göz önünde bulundurarak öğretim programlarını güncellememizi kolaylaştıracaktır.
Bildiğimiz gibi videolar hem ses, hem görüntü hem de metin içerebilmektedir. Birden çok duyuya hitap etmesi kazanımlarımızın içerikler ile buluşmasını ve öğrenmeye ve öğrenmenin kalıcılığına imkan tanıyan bir kaynak olmasını sağlayacaktır.

Tabi ki öğretmenlerimizin de öğrencilere video hazırlama görevi verirken kendisinin de hazırlanan bu videolar için bir yeni deneyim yaşaması ve uygulaması etkili olacaktır.
Mesela; EdPuzzle, öğretmenlerimizin video içi ölçme değerlendirme işlemleri yapabileceği iyi ve etkin araçlardan biri olabilir. Tek yapmanız gereken EdPuzzle sitesine üye olmak ve Üye olduktan sonra, sınıflarını sisteme ekleyerek daha sonra oluşturacağı veya öğrencilerin oluşturacağı videolu değerlendirme içeriklerini bu öğrencilerinizle paylaşabilir.
Videoyu izlemeleri için öğrencilerine bir süre tanımlayabilir, daha sonra bu videoları kimlerin izleyip izlemediğini, video içindeki sorulara kimlerin cevap verip vermediğini, sınıfın başarı durumunu vb. aklınıza gelebilecek birçok sonucu görmesi mümkün olacaktır.


Bizler öğrenme lideri olarak, buradan elde edeceğimiz verilerle yeni dersler hazırlayabilir, yeni video içerikleri hazırlama görevleri verebiliriz.
Artık kabul etmeliyiz; Okullarımızda eğitim politikaları, öğrenme ortamları, okul kültürü, öğretim programları ve uygulamaları öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve farklılıklarına hitap edebilecek şekilde düzenlenmelidir. Eğer öğrenciler okullarımızda kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak uygun olanaklara kavuşurlarsa hedeflerine daha rahat ulaşabilirler. Bu yeni öğrenme gelecekte kendilerinin karşılarına çıkacak tüm sorunlara inovatif çözümler bulmasını kolaylaştıracaktır.
‘’İnsanoğlu, hala tüm bilgisayarların en alışılmadık olanıdır.’’
‘’John F. Kennedy’’
Kolaylaştırılmış Öğrenme Basamakları 7’da görüşmek üzere,
Varolun…