KOLAYLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM 5

Fikir Yazıları - UĞUR ÖZEREN

KOLAYLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM 5
Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.
‘’Berry ‘’
Öğrencilerimizi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi düşünürüm. Büyürler, olgunlaşır ve yetişkin olurlar. Büyüme sırasındaki ihtiyaçları fizyolojik iken, olgunlaşırken ait olma ve saygı görme noktasına yükselir. Yetişkin olduklarında kendini gerçekleştirme noktasına yükselir. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim-öğretim birlikte işlevini sürdürürken, kendini gerçekleştirme konusunda aldığı bilgi, deneyim ve yaşam tecrübesini öğrencilerin kendisi harmanlaması gerekir. Bu harmanlama için okulda oluşturulan oyun ve öğrenme işbirliği, öğrencinin bu süreci kolayca tamamlaması için en büyük yardımcısı olmaktadır.


Oyunla birleştirilmiş öğrenme ortamları, öğrenci oyun içinde gözlemlediği davranışları, deneyerek kazandığı, becerileri egzersiz yaptığı, öğrenme deneyimlerini geliştirdiği ve büyüdüğünde sürdüreceği rolleri gelecek yaşamda kullanma alıştırmasıdır.
Oyun ile öğrenme, öğrencinin sesini doğru bir şekilde duyurabilmesini deneyimletir. Aynı özellikleri ile sözlü sözsüz mesajları anlamasını sağlar. Oyun ile öğrenme öğrencilerin güç kullanmadan sorunlarını çözmeyi öğretir. Öğrenciler bu yeterlilikleri kazanarak çevresine ve kendine güvenini artırır ve duyarlı olurlar.


Oyun oynayarak öğrencilerin ihtiyaçların karşılanması, çocuğun zihnen ve ruhen doyuma ulaşması kolaylaştırır. Öğrencilerin asıl temel ihtiyaçlarının karşılanması; yani fizyolojik, güvenlik, aidiyet, sevilme, saygı duyulma ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına ebeveynlerinden olumlu dönüt alması ile gerçekleşir.
Belki de oyunun en büyük faydası, öğrenci ile öğretmen arasında iletişim köprüsü kurarak öğrencinin oyun içerisindeki gözlem ile tanınmasıdır.
Öğrencilerimizin yaşadığımız bu pandemi dönemi ve onun ortaya çıkardığı dijital eğitim fırsatlarını iyi kullanabilmesi için hem sosyalleşme hem de kendini keşfedebilme açısından dijital-yüzyüze eğitimde oyun ve verilecek görevlerden oluşan öğrenme ortamı önemsenmeli ve öğrencilerin öğrenme ve liderlik yeteneklerinin ortaya çıkarılması desteklenmelidir.
Öğrenciler; ilgi alanlarına dikkat edilerek içerik ve öğrenme ortamları oluşturulursa, tercih hakkı ile öz benlik duygusunu güçlendirilirse, kendini geliştirebilmeyi ve sosyalleşmeyi oyun ile daha rahat gerçekleştirebilir.

Mutlu ve eğlenceli öğrenen öğrenciler, akademik yönden daha başarılı olur. Kişilik gelişimini tamamlarken; Özgüvenli, Hayata pozitif bakabilen, Çözüm odaklı bireyler olarak hayat boyu öğrenen bireyler olabilirler.
Kolaylaştırılmış Öğrenme Basamakları 6’da görüşmek üzere,
Varolun…
Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.
‘’F. W. Robertson’’