İYİ BİR ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Yaşam Bilimleri - Sabiha AYDIN

İYİ BİR ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

İyi bir öğretmenin eğitimin toplumsal gelişmesine katkısı olmalıdır.

Nitelikli ve gerçek öğretmen olmayı yani “iyi öğretmen” sıfatını kazanmayı temel sorumluluğumuz olarak gördükçe Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarabilme gayesi gerçekleşir. Aksi halde bu gaye hayal olmaktan öteye geçemez...

Öğretmenlik çok önemli bir meslektir. Bu önemli mesleği sürdürebilecek öğretmenlerin amacının; ulusal amaçlar, ülkenin ihtiyaçları ve nitelik arayışı olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi “Öğretmenlik, milletleri kurtaranların ve yükseltenlerin, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirenlerin mesleğidir.” diyerek mesleğin önemine vurgu yapmıştır.

Eğitimin temel unsuru öğretmendir. Fakat eğitim tarihimize kabaca baktığımızda bazı dönemler hariç öğretmenlik mesleğinin niteliğine, “ iyi öğretmen” sıfatını gerektirecek uygulamalara yer verilmediği görülmüştür.

Söz gelimi 1970’li yıllarda on binlerce genç hızlandırılmış, mektupla öğretmen yetiştirme programına dahil edilirken, 1996’da sınav bile yapılmadan hem de “ilkokul öğretmeni” olarak atanması gİbi durumlar istemeden niteliği olumsuz etkilemiştir. Bazen politik amaçlar, bazen çabuk öğretmen yetiştirme düşüncesi öğretmenlik mesleğine zarar vermiş, genel eğitimin ve öğretimin niteliğini düşürmüştür. Şu anda da bir gerçektir ki gereksinimler ne kadar acil ve çok olursa olsun öğretmen yetiştirmede bu tür yöntem ve tekniklere başvurulması bu uygulamanın haklı olduğunu göstermemektedir.

Peki hiç mi görülmemiştir, bu acil ve hazırlıksız öğretmen yetiştirmenin niteliği olumsuz etkilediği? Bunu görenlerin sayısı çok azdır. Söz gelimi, 1851’de Darulmuallim Müdürü Ahmet Cevdet Efendi’nin okul için bir nizamname yapması, bundan 60 yıl sonra 1909 yıllarında Darülmuallim Müdürü Satı Bey’in giriştiği çabalar niteliği artırmak için yadsınamaz. Fakat günümüze baktığımızda bunlardan ders çıkarmadığımız görülmektedir.

Kanımca iyi öğretmen , gerçek öğretmen, saygın öğretmen düzgün oluşturulmamış bir eğitim sisteminde bile parlar, ışık saçar. Eğer eğitim sistemi de gerçekten iyi öğretmen yetiştirmeyi gaye edinerek hareket ediyorsa, tüm olumsuzluklara rağmen ışık saçan iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmen kim bilir nasıl daha çok ışık saçar ülkesine, ulusuna…hayal bile edilemez.

O halde biz öğretmenler nitelikli öğretmen sıfatına sahip olabilmek için neler yapmalıyız?

- Çocuklarımıza sevgi ile yaklaşmalı, tatlı dilin, güleryüzün, hoşgörünün, anlayışın, sevginin, saygının, çözemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını bilmeliyiz.

- Öğrencinin notlarının yüksek olması ile başarılı olarak adlandırılmaya çalışılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sevgi eksikliğinden kaynaklı çeşitli sorunlar yaşadığı gerçeğini yadsımamalıyız.

-Öğrencilerimizin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği ortamlar yaratmalı; demokratik, laik, yaratıcı bireyler yetiştirilmesine olanak sağlamalıyız.

- Kazandırmaya çalıştığımız olumlu davranışları, biz öğretmenler de uygulamalıyız ki rol- model olduğumuz çocuklarımızı olumlu etkileyebilelim.

Öğretmen toplumun mimarıdır. Çocuğu şekillendiren biz öğretmenleriz. Öğretmenin verdiği eğitim ailede, sokakta, radyoda, televizyonda yani okul dışında da desteklenmelidir. Devletimizin eğitim politikalarının okulun ve öğretmenin niteliğini artıracak şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Bu sayede ülkemizin pırıl pırıl çocuklarının “iyi insan, iyi yurttaş, iyi meslek sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayabiliriz.

Sabiha AYDIN
Kumköy İlkokulu Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni
Müdür Yetkili Öğretmen
Çarşamba/SAMSUN