SAĞLIKLI İLETİŞİM TESTİ TASLAĞI

Yaşam Bilimleri - RASİM BAKIRCIOĞLU

SAĞLIKLI İLETİŞİM TESTİ TASLAĞI

Aşağıdaki 40 yargıdan yarısı, sağlıklı bir iletişim kurabilme becerisi kazanmış; yani benliğini güçlendirmiş, kişiliğini iyi geliştirmiş bireylerin; öbür yarısı da bu yetileri edinememiş olanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını dile getiriyor.

Her cümleyi dikkatle okuyarak sağlıklı bir iletişim kurabilme becerisini kazanmış, benliğini güçlendirmiş bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını anlatan cümlelerin başına “(A); öbür cümlelerin başına da (B) yazınız. (A)’lara 5’er puan vererek bu puanlarınızı toplayınız ve sağlıklı iletişim kurabilme beceri puanınızın yüz üzerinden kaç olduğunu belirleyiniz.

Standartlaştırılmamış olan bu taslak testten elde edeceğiniz sonuç, kesinlik taşımamakla birlikte size iletişim yetkinliğiniz konusunda bir fikir verebilir.

Başına (A) yazmanız gereken sorular, testin sonunda belirtilmiştir. Yanıtlarınızın sizin gerçek durumunuzu belirtmiş olmasını sağlamak için yanıtlamayı bitirinceye dek doğru yanıtlara bakmamalısınız. Sonra da yanlışlarınızın neden yanlış oldukları üzerinde durarak o duygu, düşünce, tutum ve davranışlarınızı da olumlu yönde değiştirebilirsiniz.

1. Bireyin her durum ve koşulda sağlıklı iletişim kurabilmesi için bağımsız bir kişilik geliştirmiş olması; sorumluluklarını öğrenip onları gerektiği gibi yerine getirme çabası göstermesi gerekiyor.

2. Ruhsal yönden sağlıklı kişi, bir sorunla karşılaştığında, ilk iş olarak o konuda ne yapması gerektiğini düşünüyor.

3. Sağlıklı bir kişilik geliştiren birey, çok az insanla başarılı iletişim gerçekleştirebiliyor.

4. Benliğini güçlendirmeyi başaran kişi, karşılaştığı her soruna özgü bir çözüm yolu arıyor.

5. Aşırı koruyucu anne baba tutumu, çocuğa özgüven kazandıran tutumlardan birini oluşturuyor.

6. Bağımsız bir kişilik geliştirmiş olan birey, karşılaştığı sorunlardan bazılarını görmezden geliyor.

7. Ruhsal yönden sağlıklı kişi, bu dünyada kimseye kolay kolay güvenmiyor.

8. Savunucu davranışlara en çok, zayıf bir benliğe sahip olan kişiler başvuruyor.

9. Özgür olmak, kimseye karşı sorumluluk duymamaktır.

10. İnsan, ölünceye dek öğrenmek; bilgi, beceri ve değer duygularını geliştirmek durumundadır.

11. Bizim tutum ve davranışlarımızın bir işe yaraması için karşımızdakilerin, tutum ve davranışlarını değiştirmeleri gerekiyor.

12. Mutlu olmamız ve mutlu etmemiz, karşımızdakilerle sağlıklı bir iletişim kurabilmemize bağlıdır.

13. Kendilerini cüceler aynasında görenler gibi dev aynasında görenler de benlikleri zayıf ve özgüvenleri az olan kimselerdir.

14. Ruhsal yönden sağlıklı bir kişi, herkese güveniyor.

15. En üst düzey gereksinimimiz olan ve karşılanması ömür boyu süren kendimizi gerçekleştirme gereksinimimizi gerektiği gibi karşılayabilmemiz, daha öncelikli olan dört gereksinimimizi, aşama sırasına göre yeterince karşılamış olmamıza bağlıdır.

16. Sağlıklı bir kişilik geliştiren birey, önce kendi çıkarını düşünüyor.

17. Güçlü benlik, kişinin başkalarıyla sıcak ilişkiler kurmasına yardım ediyor.

18. İletişim aksaklıklarını çoğu kez, karşımızdaki kişinin yanlışı yaratıyor.

19. Beden ve ruh sağlığı yerinde olan kişi, her insanı saygıya değer bulmuyor.

20. Özgüven, insanın güçlü sermayelerinden biridir.

21. İlişkilerimizi kolaylaştıran da zorlaştıran da özellikle benlik yapımızdır.

22. Benliğimizi güçlendirmek, elimizde değildir.

23. İnsanlarla sıcak, yakın ilişkiler kurmak sakıncalıdır.

24. Ruhsal olgunluk kazanmış birey, duygularını denetlemeyi bilen ve bunu başaran kişidir.

25. Sağlıklı bir kişilik geliştirmiş olan insanlar da zorluklarla karşılaşınca yılgınlığa düşüyor.

26. Güçlü bir benlik geliştiren kişi, gereksinimlerini çoğunlukla doyurucu ve dengeli olarak gideriyor.

27. Sağlıklı bir kişilik geliştiren birey, içinde sıklıkla başarısızlık kaygısını yaşıyor.

28. Olumlu benlik geliştiren kişi, birisi bir konuda fazla ısrar edince onun dediğini yapıyor.

29. Dünyadaki bir azınlık, bütün gereksinimlerini yüzde yüz karşılayabiliyor.

30. Beden ve ruh sağlığı yerinde olan kişiler, kendilerini seviyor ve beğeniyorlar.

31. Eksik ve aksak yanlarımızı düzelttikçe, iletişim sorunlarımız da azalıyor.

32. Sağlıklı bir kişilik geliştirmiş olan birey de çoğu kez, başkalarıyla sağlıklı iletişim gerçekleştiremiyor.

33. Ruh sağlığı yerinde olan insan, hemen hiçbir koşulda umudunu yitirmiyor.

34. İnsan, benliğini güçlendirip özgüvenini artırdıkça, iletişim başarısını da artırmış oluyor.

35. Ruhsal yönden sağlıklı olan kişilerin, ekşi sirke olup küplerine zarar vermeleri ya da “dediğim dedik, çaldığım düdük” diyerek başkalarına acı çektirmeleri söz konusu değildir.

36. Sağlıklı bir iletişim, toplumsal yaşamın birincil gereksinimlerinden birisi olamaz.

37. Bizimle iletişim kurmak durumunda olan insanlar karşısında ilk işimiz, onların eksik ve aksak yanlarını görüp eleştirmektir.

38. Benliği güçlü olanlar, daha çok, düşsel yollarla sorunlarını çözmeye yöneliyorlar.

39. Sağlıklı bir kişilik geliştirmiş olan birey, öbür bireylerin değer ölçülerine ve normlarına değil; kendi değer ölçülerine ve normlarına uymayı yeğliyor.

40. Beden ve ruh sağlığı yerinde olan bir kişi, uyum ya da iletişim zorluğu ile karşılaştığında, önce, “Bu olayda benim payım var mıdır; varsa ne kadardır?” diye düşünüyor ve payına düşen zorlaştırıcıları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Doğru olarak işaretlenmiş olması gereken cümleler: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40